Haber ve Duyurular

Kuran’da İnsan İlişkileri

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin geleneksel hale gelen seminerleri devam ediyor. Fakültemizin 2015-2016 Öğretim yılının dördüncü semineri KTMÜ İlahiyat Fakültesi İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından İİBF 205 nolu salonda “Kuran'da İnsan İlişkileri”   adıyla gerçekleştirildi. Yoğun ilginin olduğu seminere ÇELİK; “ Kur'an İnsanlarla olan ilişki ve iletişimde getirmiş olduğu temel ilkeler” ve “Kur'an'da insan ilişkileri bağlamında ele alınan örnekler” isimli iki konu başlığı altında bilgi verdi.

İletişimle ilgili ele alınan huşuların üç başlık altında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Çelik; “ Kur'an'ın Yapılmasını istediği davranışlar”, “Kur'an'ın yapılmamasını istediği davranışlar” ve “Bu hususta Kur'an'ın Tavsiyeleri” konularında katılımcılara bilgi verdi.

Doç. Dr. Hüseyin Çelik özetle; “Kur'an'ın Yapılmasını istediği davranışlar şunlardır: doğru sözlü olup yalan söylememek, verilen söze sadık kalmak, insanlara karşı alçak gönüllü olup tevazü sahibi olmak, kötülüğü iyilikle defetmek, zulümden uzak durup her hak sahibine hakkını vermek, insanların ksurlarını araştırmayıp ayıplarını örtmek ve olumsuz hallerde insanlar arasında arabulucu olmak.

Kur'an'ın Yapılmamasını istediği davranışlar ise şunlardır: insanlar arasında ilişkilere zarar vereceğinden dolayı başkalarının mallarını batıl yollarla yememek, iftiradan uzak durmak, sûi zandan sakınmak ve insanların eksik yönleri ile alay etmemek.

Kur'an iyi bir iletişim için ise: insanlara faydalı olmayı, selamlaşmayı , ziyaretleşmeyi ve hediyeleşmeyi tavsiye etmiştir.”

Doç. Dr. Hüseyin Çelik Kur'an'da insan ilişkileri bağlamında ele alınan örnekleri hakkında şu konulara değindi; Kur'an önce insanın kendisi ile barışık olmasını isemiştir. Bütün inanaları kardeş kabul ederek kardeşlik hukuku çerçevesinde hareket etmelerini tavsiye etmiştir. Kişiye Anne-Babasına iyilik yapmasını, yoksula ve yetime iyi davranılmasını, komşuya ikramda bulunulmasını emretmiştir. Diğer din mensupları ile olan ilişki başlamında da; Allah katında tek geçerli din olarak islamı kabul etmiş, Müslüman olmaları için hiç kimseyi zorlamamış, diğer din mensupları ile insanı bağlamda ilişki kurulabileceğini belirtmiştir. Kur'an insan ilişkileri bağlamında da şu örnekleri zikretmiştir: Her peygamber ve kavmi, Hz. Lokman ile Oğlu, Hz. Şauab (as) ile Kızları, Hz. Nuh (as) ile oğlu, Hz. Musa (as) ile kardeşi Harun (as) ve kız kardeşi, Hz. İbrahim (as) ve misafirleri, Yusuf (as) ile kardeşleri, Eyüp (as) ile hanımını.”

Seminer soru-cevap oturumundan sonra sona erdi.