Haber ve Duyurular

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı İçin Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimi Görmek Üzere Öğrenci Alınacaktır

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

Enstitülerimize aşağıda belirtilen Anabilim dallarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı İçin Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimi Görmek Üzere Öğrenci Alınacaktır. Açılacak programlar, kontenjanlar, başvuru işlemleri ve başarının değerlendirilmesinde dikkate alınacak kriterler ile başvuru dilekçesi ekinde istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR

ÖZEL ŞARTLAR:

1. Yüksek Lisans için en az 4 yıllık Lisans mezunu veya mezun olma durumundaki son sınıf öğrencisi olmak ve 100 tam not üzerinden 66,67 (veya 4,00 üzerinden 2,00) mezuniyet not ortalamasına sahip olmak.

2. Doktora için Yüksek Lisans derecesini almış olmak ve 100 tam not üzerinden 75 (veya 4,00 üzerinden 2,50) mezuniyet not ortalamasına sahip olmak.

3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanı olmaksızın başvuran adayların (T.C. Vatandaşları hariç) bilim sınavının hem yazılı ve hem de mülakat sınavlarına katılmaları zorunludur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bilim sınavı yerine kullanılmak üzere ALES veya uluslararası geçerliliği bulunan bu sınavlara ilişkin belgenin olması zorunludur. Bu puanların bilim sınavı yerine kabul edilebilmesi için adayın başvurduğu programın puan türünden en az 55 ALES veya Senato tarafından kabul edilen “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı Eşdeğerlilik Tablosu ”nda belirtilen sınavlardan alınan eşdeğer bir puana sahip olması gerekir.

4. Adayların Doktora programına başvurabilmeleri için kendi ana dili veya ülkesinin resmi dili dışında belirtilmiş olan yabancı dillerden birisinden başarılı olmaları gerekir (TOEFL, YDS veya KTMÜ Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az 50 puan almış olmak veya eşdeğerliliği üniversite Senatosunca kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip bir yabancı dil sınavından eşdeğer bir puan almış olmak gerekir). Yüksek Lisans programına başvurmak için yabancı dil zorunlu değildir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından asgari dil koşulunu sağlamak zorundadır. T.C. vatandaşları dışındaki adayların geçerli bir dil belgesine sahip olmamaları halinde, ilgili başvuru döneminde KTMÜ tarafından yapılacak yabancı dil sınavından başarılı olmaları gerekir. Bağımsız devletler topluluğuna üye ülkelerden başvuran adaylar için Rusça yabancı dil olarak kabul edilmemektedir.

 

BAŞVURU İÇİN İSTENİLECEK BELGELER:

1. Başvuru formu (Türkiye ve diğer ülkelerden başvuru yapmak isteyen adaylar e-posta ile irtibat kurduktan sonra aday kaydı için istenen belgeleri faks veya e-mail yoluyla gönderebilirler). Form; http://manas.edu.kg internet adresinden veya Enstitüden e-posta ile istenebilir.

2. Yüksek Lisans için Lisans diplomasının, Doktora için Lisans ve Yüksek Lisans diplomasının tasdikli fotokopisi ve not dökümü (transkript).

3. Pasaport örneği.

4. İki adet vesikalık fotoğraf.

5. ALES puanı sonuç belgesi veya eşdeğeri GRE, GMAT sınav sonuç belgesinin aslı yada onaylı fotokopisi (son 36 ay içerisinde alınmış olmalıdır).

6. YDS, KTMÜ Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı test puanlarının sertifikaları veya eşdeğeri TOEFL (İngilizce), IELTS (İngilizce) sınav sonuç belgesinin aslı yada onaylı fotokopisi.

7. Diploma denklik belgesi.

8. 200 som sınav harcı (e-posta ile müracaat eden sınav öncesi harcını vermek zorundadır)

9. Özgeçmiş.

 

MÜRACAAT: KTMÜ Çıngız AYTMATOV kampusu, Mühendislik ve Fen Fakültesi Binası, 5. Kat, 501 nolu oda (Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüklerine yapılacaktır).

Bilgi İçin: Tel: 00 996(312) 49 27 88 iç hat: 1144

web site: http://manas.edu.kg E-post a: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir., Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

NOT:

Gerektiği takdirde başvuran adayların mezun oldukları bölümlerin alanlarına göre bilimsel hazırlık programı uygulanır. Eksik belge ile müracaat kabul edilmeyecektir. Programlara kayıt hakkı kazanan belirli sayıdaki öğrenciye KTMÜ Bürs Yönetmeliği gereği başarı bursu verilecektir.

İlanda belirtilen TC-Türkiye Cumhuriyeti; KC-Kırgızistan Cumhuriyeti; DG-diğer, üçüncü ülkelerden başvuracak adayları tanımlamaktadır.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru Formu

http://manas.edu.kg/index.php/2016-2017-kabul-şartları-fbe ,

http://manas.edu.kg/index.php/2016-2017-kabul-şartları internet adresinden veya Enstitüden e-posta ile istenebilir.

2. ALES (Sayısal) Puanları: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dışında, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na ( ALES) veya uluslararası geçerliliği bulunan sınavlara katılma zorunluluğu aranmaz. ALES veya uluslararası geçerliliği bulunan sınavlar bilim sınavı yerine kabul edilir. Yüksek lisans ve doktora için en az 55 “ Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi Lisanüstü Eğitime Giriş Sınavı Eşdeğerlilik Tablosu ”nda belirtilen sınavlardan alınan eşdeğer bir puana sahip olması gerekir. ALES veya uluslararası geçerliliği bulunan sınavlara ait belgelerin geçerliliği 3 yıldır.

3. Mezuniyet Notları: Yüksek lisans programı için “Lisans Mezuniyet Notu” 100 tam not üzerinden en az 66,67 veya 4'lük sisteme göre en az 2,00 olmalıdır. Doktora programlarına başvurabilmek için “Yüksek Lisans Mezuniyet Notu” 100 tam not üzerinden en az 75 veya 4.00 üzerinden 2.50 olmalıdır.

4. Yabancı Dil: Yüksek lisans programlarına başvurmak için yabancı dil zorunlu değildir. Doktora programlarına başvurabilmek için YDS' den en az 50 puan almış olmak veya eşdeğerliliği Üniversite Senatosunca kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip bir yabancı dil sınavından eşdeğer bir puan almış olmak gereklidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dışındaki adayların geçerli bir dil belgesine sahip olmamaları halinde, ilgili başvuru döneminde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından yapılacak yabancı dil sınavından başarılı olmaları gerekir ve bu sınavda alınacak olan dil yeterlilik belgesi iki yıl süreyle geçerlidir.

Adayların Doktora programına başvurabilmeleri için kendi ana dili veya ülkesinin resmi dili dışında belirtilmiş olan yabancı dillerden birisinden başarılı olmaları gerekir (TOEFL, YDS veya KTMÜ Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (İngilizce) en az 50 puan almış olmak veya eşdeğerliliği üniversite Senatosunca kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip bir yabancı dil sınavından eşdeğer bir puan almış olmak gerekir). Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından asgari dil koşulunu sağlamak zorundadır. T.C vatandaşları dışındaki adayların geçerli bir dil belgesine sahip olmamaları halinde, ilgili başvuru döneminde KTMÜ tarafından yapılacak yabancı dil sınavından (İngilizce) başarılı olmaları gerekir. Bağımsız devletler topluluğuna üye ülkelerden başvuran adaylar için Rusça yabancı dil olarak kabul edilmemektedir.

5. Sınav: Yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt hakkı kazanmak için yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamalı olarak yapılan bilim sınavından başarılı olmak gerekir. Bilim sınavı notu, yazılı sınavın yüzde 70'i ve mülakat sınavının yüzde 30'u alınarak hesaplanır.

6. Lisansüstü Giriş Başarı Puanları: Yüksek Lisans Programı İçin: Bilim sınavı, yazılı ve mülakat sınavlarından oluşmaktadır. Adayların hem yazılı hemde mülakat sınavlarına katılmaları zorunludur. Bilim sınavı notunun % 50'si, Lisans not ortalamasının yüzde 35'i, Yabancı dil puanının yüzde 15'i (yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanları sıfır (0) kabul edilerek başarı puanı hesaplanır) alınarak başarı puanı belirlenir. Lisansüstü giriş başarı puanı en az 60,00 olması gerekir. ALES belgesine sahip adayların ALES notu bilim sınav notu olarak değerlendirilir.

Doktora Programı İçin: Bilim sınavı, yazılı ve mülakat sınavlarından oluşmaktadır. Adayların hem yazılı hemde mülakat sınavlarına katılmaları zorunludur. Bilim sınavı puanının % 50'si, Yüksek lisans diploma notunun % 30'u Yabancı dil puanının % 20'si alınarak başarı puanı belirlenir. Doktora programı için başarı puanının en az 70.00 olması gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dışında ALES puanı olanlar isterlerse bilim sınavı yerine kabul edilmek üzere ALES puanını kullanabilirler.

7. Alan Dışı Programlardan Yapılacak Başvurular: Farklı lisans veya yüksek lisans programı mezunlarının hangi lisansüstü programlara başvurabilecekleri 15. Maddede Özel koşullara ilişkin tabloda belirtilmiştir. Tablolarda belirtilmiş olan alanların dışında mezun olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

8. Denklik: Lisansüstü eğitime başvuracak adaylardan; Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olup Kırgız Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti yükseköğretim kurumlarından; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylarda denklik şartı aranmaz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları durumunda, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş denklik şartı aranır ve belgesi istenir. Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olanların Kırgız Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları durumunda, Kırgız Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilmiş denklik şartı aranır ve belgesi istenir. Diğer adaylarda, Kırgız Cumhuriyeti ve/veya Türkiye Cumhuriyeti yetkili kurumlarınca denkliği tanınan bir diplomaya sahip olma şartı aranır.

9. Beyan: Yanlış ve eksik beyanda bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

10. Zorunlu Eğitim Dilleri: Lisansüstü eğitimde zorunlu eğitim dilleri Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesi'dir. Anadili bu iki dilden birisi olan ya da lisans eğitimini bu dillerden tamamlamış olanlar muaf tutulurlar. Muafiyet için geçerli bir belge sunamayanlar muafiyet sınavına girerler (67 puan başarı barajıdır). Zorunlu eğitim dillerinin herhangi birinden veya her ikisinden başarısız olanlar, isteğe bağlı olarak “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Dil Eğitim ve Öğretim Programına” katılabilirler.

11. Kayıt: Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan adaylar, mazeretleri dikkate alınmaksızın kayıt haklarını kaybederler. Süresinde kayıt yaptırmayanların yerine, açık kontenjanlara, ilan edilen yedekler listesindeki adaylardan başarı sırasına göre kesin kayıtları yapılır.

Türkiye ve diğer ülkelerden başvuru yapmak isteyen adaylar e-posta ile irtibat kurduktan sonra aday kaydı için istenen belgeleri faks veya e-mail yoluyla gönderebilirler. Eksik belge ile müracaat kabul edilmeyecektir.

Kesin kayıt için istenen belgeler: Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (aslı), Not Dökümü (transkript), Pasaport (tasdikli fotokopisi), İki adet vesikalık fotoğraf istenilmektedir. TC. Vatandaşları için YÖK Başkanlığı'nın tarafından verilen denklik belgesi.

12. Bilimsel Hazırlık: Yüksek lisans ve doktora programlarında, farklı bir alanda eğitim almış olan veya farklı bir eğitim kurumundan mezun olan öğrencilere, bu programa devam edebilmeleri için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

13. Kontenjan Aktarımı: Yüksek Lisans/Lisanstan Doktora/Yüksek Lisanstan Doktora programlarından herhangi birine müracaat olmadığı veya kontenjan açığı olduğu takdirde ilgili kontenjanlar programlar arasında başvuran adaylar için Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüş ve onayı ile kullanılabilecektir.

14. Başarı Bursu:

Programlara kayıt hakkı kazanan belirli sayıdaki öğrenciye Başarı Bursu verilecektir. Başarı bursu alacak öğrencilerin belirlenmesinde, lisansüstü programlara giriş sınavları sonucu ortaya çıkan başarı sıralaması esas alınır.

15. Özel Koşullar: Yüksek lisans programlarına ve doktora programlarına başvuracak adayların ilgili yönetmeliklerde belirtilen veya ilgili programın satırında numarası belirtilmiş olmak kaydıyla aşağıdaki fakülte, yüksekokul, bölüm ya da program mezunu olmaları ve tabloda belirtilen koşulu yerine getirmeyi kabul ediyor olmaları gerekmektedir:

Fen Bilimleri Enstitüsü Özel Koşulları

ANABİLİM DALI

EĞİTİM ALANI

ALES

YABANCI DİL KOŞULU

Yüksek Lisans

Doktora

Sınav Türü

Puan

Yabancı Dil

Puan

Biyoloji

Biyoloji. Biyoloji Öğretmenliği. Biyoekoloji. Biyomühendisliği. Biyoteknoloji. Biyofizik. Ekoloji*. Veterinerlik*. Ziraat*. Tıp*. Gıda Mühendisliği* lisans derecesine sahip olmak.

-

Sayısal

55

-

-

Bitki Koruma

Bitki Koruma. Bahçe ve Tarla Bitkileri.* Biyoloji.* Orman Mühendisliği* lisans derecesine sahip olmak.

-

Sayısal

55

-

-

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği. Yazılım Mühendisliği. Uygulamalı Bilişim İnternet Teknolojisi ve Yönetimi. Yazılım ve Bilişim Sistemleri Yönetimi. Bilgisayar Bilimleri ve Öğretim Teknolojileri. Bilgi Güvenliği. Bilgisayar Bilimleri. Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri. Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans derecesine sahip olmak.

Bilgisayar Mühendisliği. Yazılım Mühendisliği. Bilgisayar Bilimleri ve Öğretim Teknolojileri. Bilgisayar Bilimleri ve Teknolojileri. Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri. Yazılım ve Bilişim Sistemleri Yönetimi. Bilgi Güvenliği. Uygulamalı Bilişim İnternet Teknolojisi ve Yönetimi. Bilgisayar Dilbilimi alanlarından yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Sayısal

55

İngilizce, Rusça

50

Çevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliği. Doğal Kaynakların Kullanımı ve Ekolojisi*. Gıda Mühendisliği*. Kimya Mühendisliği* lisans derecesine sahip olmak.

-

Sayısal

55

-

-

Matematik

Matematik. Uygulamalı Matematik ve Enformatik lisans derecesine sahip olmak.

Matematik. Uygulamalı Matematik ve Enformatik yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Sayısal

55

Almanca Fransızca İngilizce, Rusça

50

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği. Çevre Mühendisliği*. Gıda Bilimi ve Teknolojisi*. Gıda Donanımları*. Kimya Mühendisliği* lisans derecesine sahip olmak.

Gıda Mühendisliği. Gıda Bilimi ve Teknolojisi*. Gıda Donanımları Gıda Bilimi ve Teknolojisi. Kimya Mühendisliği* yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Sayısal

55

İngilizce, Rusça

50

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği. Çevre Mühendisliği. Gıda Mühendisliği, Kimya Teknolojisi lisans derecesine sahip olmak.

-

Sayısal

55

-

-

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Koşullar


ANABİLİM DALI

EĞİTİM ALANI

ALES

YABANCI DİL KOŞULU

Yüksek Lisans

Doktora

Sınav Türü

Puan

Yabancı Dil

Puan

Tarih

Tarih. Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarından lisans derecesine sahip olmak.

Yüksek Lisansını Tarih alanında yapmak veya başka alanda yapmış ise lisansını tarih alanında yapmış olmak.

Sözel

55

Almanca,Çince

Fransızca İngilizce,Rusça

50

Türkoloji

Türkoloji. Türk Dili ve Edebiyatı. Çağdaş Türk Lehçeleri. Genel Dil Bilimi. Mütercim-Tercümanlık*. Tarih*. Filoloji*. Sosyal ve Beşeri Bilimler* alanlarından lisans derecesine sahip olmak.

Türkoloji. Türk Dili ve Edebiyatı. Çağdaş Türk Lehçeleri. Genel Dil Bilimi. Mütercim-Tercümanlık*. Tarih*. Filoloji*. Sosyal Bilimler alanından* yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Sözel

55

Almanca,

Fransızca İngilizce, Rusça

50

İktisat

İktisat , Maliye*, Uluslararası İktisat*, Finans ve Bankacılık * Alanlarından lisans derecesine sahip olmak.

İktisat. Maliye*. Uluslararası İktisat*. Finans ve Bankacılık* alanlarından yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Eşit Ağırlıklı

55

Almanca, Fransızca, İngilizce

50

İşletme

İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi*. Mühendislik Fakültesi*. Turizm Yüksek Okulu*. Uygulamalı Matematik Bölümlerinden* lisans derecesine sahip olmak.

İşletme alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Eşit Ağırlıklı veya Sayısal

55

İngilizce

50

İletişim Bilimleri

İletişim Fakülteleri.

Sosyal ve Beşeri Bilimleri* alanlarında lisans derecesine sahip olmak.

İletişim Bilimleri Alanı İle Doğrudan İlgili Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimleri * alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Eşit Ağırlıklı veya Sözel

55

Almanca,

Fransızca, İngilizce, Rusça

50

Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimleri ve Lisans Eğitiminde Eğitim Bilimleri Derslerini Alarak lisans derecesine sahip olmak.

Eğitim Bilimleri alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Eşit Ağırlıklı

55

İngilizce, Rusça

 

50

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler Bölümü. Herhangi bir alanda* lisans derecesine sahip olmak.

-

Eşit Ağırlıklı

55

-

-

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu. Turizm Fakülteleri ve Turizm alanında Lisans derecesine sahip olmak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri* lisans derecesine sahip olmak.

-

 

Eşit Ağırlıklı

55

-

-

Felsefe

Felsefe. Fen. Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında lisans derecesine sahip olmak.

-

Eşit Ağırlıklı veya Sözel

55

-

-

Mütercim-Tercümanlık

Filoloji alanında lisans derecesine sahip olmak.

 

-

Eşit Ağırlıklı

55

-

-

Sosyoloji

Sosyoloji, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında lisans derecesine sahip olmak.

-

 

Sözel, Eşit Ağırlıklı

55

-

-

Islam Bilimlelri

İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bölümü ve dört (4) yıllık Yüksek Din Eğitimi veren fakülte mezunu olmak.

-

 

Sözel

55

-

-

* Alan dışından öğrenci kabul eden programlarda bilimsel hazırlık uygulanabilecektir.