Haber ve Duyurular

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Başvuru Duyurusu

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Başvuru Duyurusu

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için aşağıda belirtilen lisansüstü programlara öğrenci kabul edilecektir. Açılacak programlar, kontenjanlar, başvuru işlemleri ve başarının değerlendirilmesinde dikkate alınacak kriterler ile başvuru dilekçesi ekinde istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI, KAYIT TARİHLERİ

 PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR

 

ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

TC

KC

DG

TC

KC

DG

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Bilgisayar Mühendisliği

4

5

1

1

2

-

Biyoloji

2

6

2

-

-

-

Bitki Koruma

2

6

2

-

-

-

Çevre Mühendisliği

1

4

1

-

-

-

Gıda Mühendisliği

1

4

1

1

2

-

Matematik

3

10

1

1

4

-

Kimya Mühendisliği

1

8

1

-

-

-

 

SOSYAL BİLİMLER

ENSTİTÜSÜ

Tarih

4

4

2

2

2

1

Türkoloji

5

5

2

2

2

1

İktisat

4

4

2

2

2

1

İşletme

4

4

2

2

2

1

İletişim Bilimleri

4

4

2

2

2

1

Eğitim Bilimleri

3

5

2

2

3

-

İslam Bilimleri

2

6

2

-

-

-

Uluslararası İlişkiler

3

5

2

-

-

-

Turizm ve Otel İşletmeciliği

3

5

2

-

-

-

Felsefe

2

3

1

-

-

-

Mütercim-Tercümanlık

2

2

1

-

-

-

Sosyoloji

4

4

2

-

-

-

İngiliz Dili ve Edebiyatı

2

3

1

-

-

-

 

21 Haziran 2017

Başvuru kabulünün son günü

27 Haziran -03 Temmuz 2017

Bilim Sınavı (Yazılı ve Sözlü)

10-14 Temmuz 2017

Kesin Kayıt

 

BAŞVURU KOŞULLARI:

Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00, doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

Doktora programına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az beş yıllık bir fakülte diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi diplomasına; lisans mezunu olanlardan da  Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık belgesine sahip olmaları gerekir. Bu adayların not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

Yüksek lisans öğrenimi için yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Adayların doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurabilmeleri için KTMÜ Senatosu’nun belirlediği yabancı dillerin birinden başarılı olmaları gerekir. (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça). Yabancı dilde başarılı sayılmak için T.C. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından en az 55  veya Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dil sınavından en az 60 puan almış olmak gerekir. Veya eş değerliliği üniversite senatosunca kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip bir yabancı dil sınavından T.C. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarına eş değer bir puan almış olmak gerekir. Dil puanlarının T.C. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavına eş değerliliği Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Senatosunca kabul edilen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Dil Sınavları Eş Değerlik Tabloları’na göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır. Doktora bilim alanı yabancı dil olan adaylar, yabancı dil sınavlarına başka bir yabancı dilden girerler. Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerden gelen adaylar için Rusça yabancı dil olarak kabul edilmez.

Lisansüstü eğitime başvuracak adaylardan; Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olup Kırgız Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti yükseköğretim kurumlarından; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylarda denklik şartı aranmaz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurumları dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları durumunda, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen denklik belgesi şartı aranır. Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olanların Kırgız Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları durumunda, Kırgız Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından verilen denklik belgesi şartı aranır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü için Doktora programına Türkiye’den başvuran adaylar için yazılı ve sözlü sınav Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Ankara İrtibat Bürosu’nda yapılacaktır.

Başvuru şartlarına dair ayrıntılı bilgi KTMÜ Manas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. http://manas.edu.kg/index.php/akademik/enstitüler/sosyal-bilimler-enstitüsü

BAŞVURU YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKEN BELGELER:

1. Başvuru formunu (Türkiye ve diğer ülkelerden başvuru yapmak isteyen adaylar e-posta ile irtibat kurduktan sonra aday kaydı için istenen belgeleri e-posta yoluyla gönderebilirler). Form; http://manas.edu.kg internet adresinden temin edilebilir veya enstitüden e-posta ile istenebilir.

2. Yüksek Lisans öğretimine  başvuru için lisans diplomasının, Doktora öğretimine  başvuru için hazırlık sınıfları hariç 5 yıllık Fakülte ve Lisans,  Yüksek Lisans diplomasının tasdikli fotokopisi ve not dökümü (transkript).

3. Pasaport örneği.

4. İki adet 4x3 vesikalık fotoğraf.

5.ALES (ALES belgesinin geçerlilik süresi 36 aydır) puanı  sonuç belgesi veya eşdeğeri GRE, GMAT (GRE, GMAT son 60 aydır).sınav sonuç belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi

6. YDS, KTMÜ Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı test puanlarının sertifikaları veya eş değeri TOEFL, IELTS sınav sonuç belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi.

7. Diploma denklik belgesi.

8. 200 som sınav harcı (e-posta ile müracaat eden sınav öncesi harcını ödemek zorundadır.)

9. Öz geçmiş.

 

BAŞVURU ADRESİ:

KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü, Mühendislik ve Fen Fakültesi Binası, 5. Kat, 501 nolu oda (Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlükleri)

Başvuru Kabul Saatleri: Bişkek saatiyle 08:30 ile 17:30 arası.

Bilgi İçin:  00 996(312) 49 27 88 iç hat: 1144 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

İnternet Adresi:  web site: http://manas.edu.kg  E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.,  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

NOT: Gerektiği takdirde adaylara mezun oldukları bölümlerin alanlarına göre bilimsel hazırlık programı uygulanır. Eksik belge ile müracaat kabul edilmeyecektir. İlanda belirtilen TC: Türkiye Cumhuriyeti’ni; KC: Kırgızistan Cumhuriyeti’ni; DG: diğer ülkeleri tanımlamaktadır. Adayların başvuru sırasında bu hususa dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA VE BAŞVURUYA DAİR HUSUSLAR

 

BAŞVURU FORMU

FBE

Lisansüstü Öğrenci Başvuru ve Bilgi Formu

SBE

Yüksek Lisan Ogrenci Basvuru

Formu Doktora Ogrenci Basvuru Formu

(kabul şartları butonundan) - internet adresinden temin edilebilir veya enstitüden e-posta ile istenebilir.

BEYAN:

Yanlış ve eksik beyanda bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

ZORUNLU EĞİTİM DİLLERİ:

Lisansüstü eğitimde zorunlu eğitim dilleri Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesi’dir. Ana dili bu iki dilden birisi olan ya da lisans eğitimini bu dillerden tamamlamış olanlar muaf tutulurlar. Muafiyet için geçerli bir belge sunamayanlar muafiyet sınavına girerler (67 puan başarı barajıdır). Zorunlu eğitim dillerinin herhangi birinden veya her ikisinden başarısız olanlar, isteğe bağlı olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Dil Eğitim ve Öğretim Programı’na katılabilirler.

KAYIT:

Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan adaylar, mazeretleri dikkate alınmaksızın kayıt haklarını kaybederler. Süresinde kayıt yaptırmayanların yerine, açık kontenjanlara, ilan edilen yedekler listesindeki adaylardan başarı sırasına göre kesin kayıt yapılır.

Türkiye ve diğer ülkelerden başvuru yapmak isteyen adaylar e-posta ile irtibat kurduktan sonra aday kaydı için istenen belgeleri faks veya e-posta yoluyla gönderebilirler. Eksik belge ile müracaat kabul edilmeyecektir.

Kesin kayıt için istenen belgeler: Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (aslı), Not Dökümü (transkript), Pasaport (tasdikli fotokopisi), İki adet vesikalık fotoğraf. T.C. Vatandaşları için YÖK Başkanlığı tarafından verilen denklik belgesi.

BİLİMSEL HAZIRLIK:

Yüksek lisans ve Doktora programlarında, farklı bir alanda eğitim almış olan veya farklı bir eğitim kurumundan mezun olan öğrencilere, bu programa devam edebilmeleri için eksikliklerinin giderilmesi amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

KONTENJAN AKTARIMI:  

Yüksek Lisans/Lisanstan Doktora/Yüksek Lisanstan Doktora programlarından herhangi birine müracaat olmadığı veya kontenjan açığı olduğu takdirde ilgili kontenjanlar; programlar arasında başvuran adaylar için Anabilim Dalı Başkanlığı’nın uygun görüş ve onayı ile kullanılabilir.

BAŞARI BURSU:

Programlara kayıt hakkı kazanan belirli sayıdaki öğrenciye “Başarı Bursu” verilecektir. Başarı bursu alacak öğrencilerin belirlenmesinde, lisansüstü programlara giriş sınavları sonucu ortaya çıkan başarı sıralaması esas alınır.

ÖZEL KOŞULLAR:

Yüksek lisans programlarına ve doktora programlarına başvuracak adayların ilgili yönetmeliklerde belirtilen veya ilgili programın satırında belirtilmiş olmak kaydıyla aşağıdaki fakülte, yüksekokul, bölüm ya da program mezunu olmaları ve tabloda belirtilen koşulu yerine getirmeyi kabul ediyor olmaları gerekmektedir:

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

ANABİLİM DALI

EĞİTİM ALANI

ALES

Ph.D. PROGRAMI  İÇİN YABANCI DİL KOŞULU

Yüksek Lisans

Doktora

Sınav Türü

Puan

Yabancı Dil

Tarih

Tarih, Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanlarından Lisans Mezunu Olmak.

 

Lisansını veya Yüksek Lisansını Tarih Alanında Yapmış Olmak

Sözel

55

İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça

Türkoloji

Türkoloji, Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanlarından Lisans Mezunu Olmak

Yüksek Lisansını ve Lisansını Türkoloji Alanında Yapmış Olmak.

Sözel

55

İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça

İktisat

İktisat, Maliye, Finans ve Bankacılık, Uluslararası İktisat, Dünya Ekonomisi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümleri Lisans Mezunu Olmak

İktisat, Maliye, Finans ve Bankacılık, Uluslararası İktisat, Dünya Ekonomisi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler  Bölümlerinde Yüksek Lisansını Yapmış Olmak

Eşit Ağırlık

55

İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça

İşletme

İşletme, İİBF Mezunu Lisans Mezunu Olmak *, Mühendislik Fakültesi*, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu*, Uygulamalı Matematik Bölümü* ve İletişim Fakültesi* mezunu olmak.

İşletme, İktisat,* Finans ve Bankacılık*, Turizm İşletmeciliği* Alanlarında Yüksek  Lisansını Yapmış Olmak

 

Eşit Ağırlık, Sayısal

55

İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça

İletişim Bilimleri

İletişim Fakültelerinin Lisans Programlarından  Mezun Olmak

Lisansını veya Yüksek Lisansını İletişim Alanından Yapmış Olmak

Eşit Ağırlık,  Sözel Puan

55

İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça

Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimleri Lisans Mezunu Olmak, Lisans Eğitiminde  Eğitim Derslerini Almış Olmak

Eğitim Bilimleri Alanında Yüksek Lisansını Yapmış Olmak

 

Eşit Ağırlık

55

İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça

İslam Bilimleri

İlahiyat Alanında Lisans Mezunu Olmak

-

 

Sözel

55

-

Mütercim-Tercümanlık

Mütercim-Tercümanlık*, Tercümanlık*, Lengüistik*, Filoloji* Alanlarında Lisans Mezunu Olmak

 

-

Sözel,

Eşit Ağırlık

 

55

-

Uluslar arası İlişkiler

İİBF,  Siyasal Bilgiler, Hukuk Fakültesi ve Edebiyat Fakültesinin Tarih ve Sosyoloji Bölümlerinden Lisans Mezunu Olmak*

-

 

Eşit Ağırlık

55

-

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm; İşletme *; İktisat *; Uluslararası İlişkiler*; Alanlarından Lisans Mezunu Olmak

-

Eşit Ağırlık

55

-

Felsefe

Felsefe ve Herhangi Bir Lisans Programından  Mezun Olmak*

-

Sözel, Eşit Ağırlık

55

-

Sosyoloji

Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanlarından Lisans Mezunu Olmak

-

Eşit Ağırlık, Sözel

55

-

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Filoloji (İngiliz Dili ve Edebiyatı), Dilbilim (İngiliz Dili) Alanlarında Lisans Mezunu  Olmak*

-

Sözel

55

-

 * Alan dışından öğrenci kabul eden programlarda bilimsel hazırlık uygulanabilecektir.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALI

EĞİTİM ALANI

ALES

Ph.D. PROGRAMI  İÇİN YABANCI DİL KOŞULU

Yüksek Lisans

Doktora

Sınav Türü

Puan

Yabancı Dil

Biyoloji

Biyoloji, Biyoekoloji, Biyoteknoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

(Ekoloji, Çevre Mühendisliği, Veteriner, Agronomi, Tıp, Gıda Mühendisliği)*

-

Sayısal

 

55

 

İngilizce,

Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,

Rusça

 

Bitki Koruma

Bitki Koruma

 

(Bahçe ve Tarla Bitkileri, Biyoloji, Orman Mühendisliği)*

-

Bilgisayar Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Eğitim ve Öğretim Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Temel Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojileri, Yazılım ve Bilişim Sistemleri Yönetimi, Bilgi Güvenliği, Bilgisayar Bilimi, Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri, Uygulamalı Bilişim İnternet Teknolojisi ve Yönetim

 

 

(Matematik, Uygulamalı Matematik ve Enformatik)*

(Yüksek Lisans derecesi ile): Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Eğitimi, Matematik, Uygulamalı Matematik ve Enformatik, Bilişim Teknolojileri, Temel Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojileri, Yazılım ve Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Uygulamalı Bilişim İnternet Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Programlama Dilleri

 

 

(Yazılım Mühendisliği; Bilgisayar Mühendisliği, Matematik veya Enformatik alanında lisans derecesi olması şartıyla Ekonomi alanında herhangi bir (İktisat, İşletme, Finans) Yüksek Lisans Programı)*

Çevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Doğal Kaynakların Kullanımı ve Ekoloji

-

Matematik

Matematik, Uygulamalı Matematik ve Enformatik

Matematik, Uygulamalı Matematik ve Enformatik

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

 

(Çevre Mühendisliği, Gıda Bilim ve Teknolojisi, Gıda Donanımları, Kimya Mühendisliği)*

Gıda Mühendisliği

 

(Çevre Mühendisliği, Gıda Bilim ve Teknolojisi, Gıda Donanımları, Kimya Mühendisliği)*

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği. Kimya Teknolojisi

 

(Gıda Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya)*

-

 * Alan dışından öğrenci kabul eden programlarda bilimsel hazırlık uygulanabilecektir.