Haber ve Duyurular

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Kadro İlanı Değerlendirmesi

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Kadro İlanı Değerlendirmesi

Birimi

Bölümü

Adayın Adı Soyadı

Türkiye'de
Görevli
Olduğu Kurumu

Kontenjan

Açıklama

Edebiyat Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Doç. Dr. Nadir ÇELİKÖZ

Yıldız Teknik Üniversitesi

2

Asıl

Doç. Dr. Rüştü YEŞİL

Ahi Evran
Üniversitesi

Asıl

Felsefe

Prof. Dr. Vefa TAŞDELEN

Yıldız Teknik
Üniversitesi

1

Asıl

Sosyoloji

Prof. Dr. Mustafa ORÇAN

Yıldırım
Beyazıt
Üniversitesi

1

Asıl

Fen Fakültesi

Biyoloji

Prof. Dr. İbrahim İlker ÖZYİĞİT

Marmara
Üniversitesi

1

Asıl

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz KAYA

Ondokuz Mayıs
Üniversitesi

Yedek

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yrd. Doç. Dr. Bilal SOLAK

Şırnak
Üniversitesi

1

Asıl

İlahiyat Fakültesi

Din Bilimleri

Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ

Erciyes
Üniversitesi

1

Asıl

İslam Bilimleri
(Tefsir)

Doç. Dr. Mehmet DEMİRCİ

Erciyes
Üniversitesi

1

Asıl

Prof. Dr. Süleyman GEZER

Hitit Üniversitesi

Yedek

İslam Bilimleri
(İslam Hukuku)

Yrd. Doç. Dr. Ali YÜKSEK

Ondokuz Mayıs
Üniversitesi

1

Asıl

İslam Bilimleri
(Mezhepler Tarihi)

Doç. Dr. Yusuf GÖKALP

Çukurova
Üniversitesi

1

Asıl

Veteriner Fakültesi

Veteriner
(Parazitoloji)

Prof. Dr. Nazir DUMANLI

Fırat Üniversitesi

1

Asıl

Veteriner
(Zootekni)

Prof. Dr. Metin BAYRAKTAR

Fırat Üniversitesi

1

Asıl

Ziraat Fakültesi

Bahçe ve Tarla Bitkileri
(Bahçe Bitkileri)

Prof. Dr. Bekir Erol AK

Harran
Üniversitesi

1

Asıl

Bahçe ve Tarla Bitkileri
(Tarla Bitkileri)

Doç. Dr. Selahattin ÇINAR

Kilis
7 Aralık
Üniversitesi

1

Asıl

Prof. Dr. Seydi Ahmet BAĞCI

Selçuk Üniversitesi

Yedek

Bitki Koruma
(Entomoloji)

Prof. Dr. Hüseyin GÖÇMEN

Akdeniz
Üniversitesi

1

Asıl

Bitki Koruma
(Fitopatoloji)

Prof. Dr. Yusuf YANAR

Gaziosmanpaşa
Üniversitesi

1

Asıl

Doç. Dr. Mustafa MİRİK

Namık Kemal
Üniversitesi

Yedek

Beden Eğitimi ve Spor Y.O.

Antrenörlük
Eğitimi

Doç. Dr. Mehmet TÜRKMEN

Muş Alparslan
Üniversitesi

1

Asıl

Turizm Ve Otelcilik Y.O.

Gastronomi ve
Mutfak Sanatları

Yrd. Doç. Dr. Cemal İNCE

Gaziosmanpaşa
Üniversitesi

1

Asıl

Yrd. Doç. Dr. Erkan AKGÖZ

Selçuk
Üniversitesi

Yedek

Turizm ve
Otel İşletmeciliği

Yrd. Doç. Dr. Erkan AKGÖZ

Selçuk
Üniversitesi

1

Asıl

Yrd. Doç. Dr. Aziz BOSTAN

Adnan
Menderes
Üniversitesi

Yedek

       

19