Haber ve Duyurular

Uluslararası Projeler Toplantısı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde (KTMÜ) Uluslararası Projeler Toplantısı yapılıyor.

İki gün süreli toplantının açılış programı Rektörlük Konferans Salonu’nda 13 Haziran 2017’de gerçekleştirildi.
Programa Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) Dönem Başkanı  ve KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Anvarbek Mokeyev,  Prof. Dr. Hüseyin Öğüt, Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz ve akademisyenler katıldı.
Tamamlanan altyapı…
Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı, açılış konuşmasında, “KTMÜ son 7 yılda sistem olarak yenilendi. Mevzuatını yeniden oluşturdu. Kurumsal yapısını güçlendirdi. Altyapısını hem fiziki hem de teknolojik anlamda geliştirdi. KTMÜ’nün 40’a yakın binası var; ama doğaya yönelik bir çalışma yaparak Üniversitemizin Cengiz Aytmatov Kampüsü’ne 17 bin ağaç diktik. Böylece doğadaki canlılar için de bir yaşam alanı oluşturduk. Her türlü imkânıyla bir dünya üniversitesinde bulunması gereken fiziki ve teknolojik altyapıyı sağladık.” dedi.
Uluslararası projeler için gereken her türlü imkân…
Prof. Dr. Sebahattin Balcı, “Üniversitenin akademik gücünü dünyanın saygın üniversiteleri seviyesine çekebilmek için uluslararası alanda dikkat çekecek projelere imza atmak için de artık her türlü imkâna sahibiz. KTMÜ’nün insan kaynağına inanıyor ve güveniyoruz. Bu noktada Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev ve Mühendislik Fakültesi  Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Camila Smanaliyeva'nın projesi olan ve Almanya ile Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerden üniversitelerin de katılımıyla 11 ortaklı olarak gerçekleştirilen uluslararası bir gıda projesinin KTMÜ tarafından uygulanmaya başlandığına değinmek gerek. Bu projeyle Üniveristemize çok ciddi bir tutarda kaynak transfer ediliyor. Bu proje dahilinde Kırgızistan’daki ceviz ormanları üzerine çalışmalar yürüteceğiz. Bu nitelikli örnek projelerin sayısının artırılması, bunların başarıyla tamamlanması mümkün.” diye konuştu.
Her sene en az yüzde 30 oranında yenilik hedefi…
Yeni projelerin ve işlerin ortaya çıkabilmesi için yeni fikirlerin üretilebilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Balcı, “Bu duruma dikkat edersek yenilikçi olmamız gerektiğini görürüz. Yenilikçilik adına koyduğumuz hedef, her yıl Üniversitemize en az yüzde 30 oranında yenilik eklemek. O zaman böyle projelere yönelerek kalkınmaya ve gelişmeye doğru yol alırız. Elbette bunların hepsi birlik ve beraberlik içinde mümkün olabilir. Bu bağlamda ekip ruhuna önem vermeli ve takımlar halinde bilimsel bir disiplinle çalışılmalı. İşte o zaman daha çok başarıya imza atacağız. Biz gelecek elimizde diyerek bir büyük iddiayı dile getiriyorduk. Bu, biz kendi geleceğimizi kurabilecek güce, inanca, bilgiye ve tecrübeye sahibiz demekti. Geldiğimiz noktada bu gerçekleştirilmiştir. Bundan sonra bunun ilerletilerek sürdürülmesi bizim görevimizdir.” dedi.
Tecrübelerden faydalanma…
KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, “Bilimsel faaliyetlere ekonomik destek verenler tarafından hangi araştırmalara yönelik bütçe ayrıldığını bilmekte, bu konuları bilen kişilere danışmakta fayda var. Bu konuda tecrübe sahibi olan kişilerden birisi Prof. Dr. Mustafa Ersöz. Kendisinin tecrübesinden olabildiğince faydalanmayı planlıyoruz. Bilimsel araştırmaya yönelik çalışmalara önem veriyoruz; ancak Kırgızistan’da bilimsel araştırmalar yeterli düzeyde değil. Bunun için bütçe gerekiyor. Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin  projelerinde bu bütçelerden yararlanması yönünde çalışıyoruz.
Proje temelli çalışmalar…
Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, “Bilimsel faaliyetler açısından önemli bir konu da tecrübeyi ve teknolojik gelişmeleri bir araya getirerek proje temelli çalışmaktır. Bu açıdan bilimsel araştırmalarda uluslararasılaşma önemli. Her ülkenin, her bilim adamının tecrübesi önemli. Elbette akademisyenlerin öğrencilerine bilgilerini ve tecrübelerini aktarmaları gerek. Bizim gelişmiş ülkelerden geride kalmamızın nedeni laboratuvarlarımızın olmaması değil. Bu durum daha çok zihniyetimizle ilgili. Şunun iyi bilinmesi gerekir: bir projeyi gerçekleştirmek için her şeyden önce fikir gerekir. Para olsa da fikir yoksa bir proje gerçekleştirilemez. Burada şuna da değinmek istiyorum: bilimin amacı teknolojiyi geliştirmek olsa da teknolojinin ne yönde kullanılacağı da en az bu konu kadar önemli. Çünkü geliştirilen teknolojinin askeri teknolojilere dönüştürülmesi ve bir ülkenin bunun aracılığıyla güçlü olmaya çalışması günümüz dünyasında çok da anlamlı görünmüyor. Artık güç, daha çok ekonomiyle ölçülüyor. Ekonominin daha güçlü olabilmesi de bilimsel faaliyetler aracılığıyla geliştirilen bilişim teknolojilerine bağlı. Yani bilimsel araştırmaların ekonomik değerlere dönüştürülebilmesi çok önemli. Bu nedenle daha çok bilimsel faaliyet gerçekleştirmeliyiz. KTMÜ’nün her türlü fiziki ve teknolojik altyapısı bunun için yeterli düzeyde. Bu konuyla ilgili tecrübesi olan kişilerin bu tecrübelerinden daha fazla yararlanmak için böyle toplantılar düzenlemek önem arz ediyor.” dedi.
Toplantı Türkiye Bilimler Akademisi Aslî Üyesi, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği Başkan Yardımcısı ve Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz ile KTMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kamalbek Karımşakov’un sunumlarıyla devam etti.
Prof. Dr. Mustafa Ersöz, “Uluslararası Projeler ve İşbirlikleri” konulu sunumuyla Avrupa'da mühendisler ve bilim adamları arasında uluslararası işbirliğinin desteklenmesine yönelik çalışmalar yürüten COST ve benzeri kurumların hangi ölçütlere göre araştırmaları desteklediği konusunda bilgi verdi.
Yrd. Doç. Dr. Kamalbek Karımşakov da sunumuyla sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve Kırgızistan’daki güncel bilimsel araştırma alanlarına yönelik bilgi paylaşımında bulundu.

Haberin Tamamı: http://mediamanas.kg/lang-tr/1652-uluslararas-projeler-toplants.html

Media Manas

COST Projeleri ve Uluslararası İşbirlikleri
TÜBİTAK ARDEB DESTEKLERİ
Horizon 2020 Genel Bilgi ve Çağrılar