Haber ve Duyurular

İLEF’e Üniversiteler Arası Konferanstan Ödüller

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri, “Kitle İletişim Araçlarında Dünya Göçebe Oyunlarının Aktarılması ve Yansıması” adlı üniversiteler arası bilimsel uygulama konferansında ödüller aldı.

Konferans Kırgızistan Cusup Balasagın Milli Üniversitesi’nin Gazetecilik Fakültesi tarafından düzenlendi. Üç farklı kategoride gerçekleştirilen Konferansa Bişkek’teki yükseköğretim kurumlarının öğrencileri katıldı.

10 Nisan 2018’de Konferansta, ‘göçmen halkların oyunlarını, medeniyetini, gelenek ve göreneklerini, yaşam tarzlarını, oyun araç-gereçlerini gösteren tanıtıcı kısa filmleri inceleme konuları’ kategorisinde İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Lira Ayılçiyeva, “Dünya Göçebe Oyunlarının İmajının Oluşumundaki Tanıtım Videolarının Rolü” adlı makalesiyle birincilik; aynı kategoride Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Aysana Kasımova, “Dünya Göçebe Oyunlarının, Kırgızistan’ın İmajının Oluşumundaki Rolü” adlı makalesiyle dördüncülük; ‘göçmen oyunlarının barışın inşası, birliği güçlendirme, geçmişe verilen değeri arttırma, tarihi mirasları koruma konularının televizyondaki yansıması’ kategorisinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Meerim Baktıbekova, “2014 ve 2016 Yıllarında Gerçekleştirilen Dünya Göçebe Oyunlarının İngilizce Konuşulan Ülkelerdeki Yansıması” adlı makalesiyle birincilik ödüllerine lâyık görüldü.

Ödül alan öğrencilere bilimsel danışmanlık yapan Gazetecilik Bölümü Okutmanı Dr. Gülzada Stanaliyeva’ya Kırgızistan Cusup Balasagın Milli Üniversitesi’nin Rektörü Kanat Sadıkov tarafından teşekkür belgesi verildi.

Media Manas