Haber ve Duyurular

Fen Bilimleri Enstitüsüne Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimi Başvurusu

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Enstitümüzün aşağıda belirtilen Anabilim dallarına 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı  Güz Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimi görmek üzere öğrenci alınacaktır. Programlar, kontenjanlar, başvuru işlemleri, başarının değerlendirilmesinde dikkate alınacak kriterler ve başvuru dilekçesi ekinde istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR

 

ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

TC

KC

DG

TC

KC

DG

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Bilgisayar Mühendisliği

3

5

2

1

3

1

Biyoloji

2

6

2

2

2

1

Bitki Koruma

1

5

1

-

-

-

Çevre Mühendisliği

1

5

2

-

-

-

Gıda Mühendisliği

1

4

1

1

2

1

Matematik

2

7

1

2

2

1

Kimya Mühendisliği

2

7

1

1

3

1

 

25 Haziran 2019

Başvuru kabulünün son günü

01-03 Temmuz 2019

Bilim Sınavı (Yazılı sınav ve Sözlü)

11-12 Temmuz 2019

Kesin Kayıt

 

BAŞVURU ŞARTLARI:

 1. Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00, doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.
 2. Doktora programına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az beş yıllık bir Fakülte diplomasına hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına; lisans mezunu olup da Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık belgesine sahip olmaları gerekir. Bu adayların not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.
 3. Yüksek lisans programına başvurmak için yabancı dil şartı aranmaz.
 4. Adayların doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurabilmeleri için Senatonun belirlediği yabancı dillerin birinden başarılı olmaları gerekir. (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça). Yabancı dilde başarılı sayılmak için T.C. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından en az 55 veya Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dil sınavından en az 60 puan almış olmak gerekir. Eşdeğerliliği Üniversite Senatosunca kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip bir yabancı dil sınavından T.C. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil sınavlarına eşdeğer bir puan almış olmak gerekir. Dil puanlarının T.C. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dil sınavına eşdeğerliliği Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Senatosunca kabul edilen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tabloları’na göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır. Doktora bilim alanı yabancı dil olan adaylar, yabancı dil sınavlarına başka bir yabancı dilden girerler. Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerden gelen adaylardan Rusça yabancı dil olarak kabul edilmez.
 5. Lisansüstü eğitime başvuracak adaylardan; Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olup Kırgız Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti yükseköğretim kurumlarından; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylarda denklik şartı aranmaz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları durumunda, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen denklik belgesi şartı aranır. Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olanların Kırgız Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları durumunda, Kırgız Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından verilen denklik belgesi şartı aranır.
 6. Başvuru Şartlarına ait ayrıntılı bilgi KTMÜ Manas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilmiştir. http://manas.edu.kg/index.php/fbe-kabul-%C5%9Fartlar%C4%B1-fbe

BAŞVURU İÇİN İSTENİLECEK BELGELER:

 1. Başvuru formu (Türkiye ve diğer ülkelerden başvuru yapmak isteyen adaylar e-posta ile irtibat kurduktan sonra aday kaydı için istenen belgeleri e-mail yoluyla gönderebilirler). Form; http://manas.edu.kg/index.php/fbe-kabul-%C5%9Fartlar%C4%B1-fbe internet adresinden veya Enstitüden e-posta ile istenebilir.
 2. Yüksek Lisans için Lisans diplomasının, Doktora için hazırlık sınıfları hariç 5 yıllık Fakülte ve Lisans, Yüksek Lisans diplomasının tasdikli fotokopisi ve not dökümü (transkript).
 3. Pasaport örneği.
 4. İki adet 4x3 vesikalık fotoğraf.
 5. 5.ALES (ALES belgesinin geçerlilik süresi 36 aydır) puanı  sonuç belgesi veya eşdeğeri GRE, GMAT (GRE, GMAT son 60 aydır). Sınav sonuç belgesinin aslı yada onaylı fotokopisi
 1. YDSTS, KTMÜ Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı test puanlarının sertifikaları veya eşdeğer olduğu sınav sonuç belgesinin aslı yada onaylı fotokopisi.
 2. Diploma denklik belgesi.
 3. 200 som sınav harcı (e-posta ile müracaat eden sınav öncesi harcını ödemek zorundadır)
 4. Özgeçmiş.

 

     MÜRACAAT:

KTMÜ Ç. AYTMATOV  Kampüsü, Kültür Merkezi Binası 1. Kat, 104 nolu oda (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılacaktır). Müracaat Bişkek saatine göre 08:30’dan 17:30’a kadar yapılacaktır.

Bilgi İçin: Tel:  00 996(312) 49 27 88 iç hat: 2321 web site: http://manas.edu.kg  E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

NOT: Gerektiği takdirde başvuran adayların mezun oldukları bölümlerin alanlarına göre bilimsel hazırlık programı uygulanır. Eksik belge ile müracaat kabul edilmeyecektir. İlanda belirtilen TC-Türkiye Cumhuriyeti; KC-Kırgızistan Cumhuriyeti; DG-diğer, üçüncü ülkelerden başvuracak adayları tanımlamaktadır.

 • LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI:

BAŞVURU FORMU: http://manas.edu.kg/index.php/fbe-kabul-%C5%9Fartlar%C4%B1-fbe internet adresinden veya Enstitüden e-posta ile istenebilir.

BEYAN: Yanlış ve eksik beyanda bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

ZORUNLU EĞİTİM DİLLERİ: Lisansüstü eğitimde zorunlu eğitim dilleri Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesi’dir. Anadili bu iki dilden birisi olan ya da lisans eğitimini bu dillerden birinde tamamlamış olanlar o dilden muaf tutulurlar. Muafiyet için geçerli bir belge sunamayanlar muafiyet sınavına girerler (67 puan başarı barajıdır). Zorunlu eğitim dillerinin herhangi birinden veya her ikisinden başarısız olanlar, isteğe bağlı olarak “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Dil Eğitim ve Öğretim Programına” katılabilirler.

KAYIT: Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan adaylar, mazeretleri dikkate alınmaksızın kayıt haklarını kaybederler. Süresinde kayıt yaptırmayanların yerine, açık kontenjanlara, ilan edilen yedekler listesindeki adaylardan başarı sırasına göre kesin kayıtları yapılır. Türkiye ve diğer ülkelerden başvuru yapmak isteyen adaylar e-posta ile irtibat kurduktan sonra aday kaydı için istenen belgeleri faks veya e-mail yoluyla gönderebilirler. Eksik belge ile müracaat kabul edilmeyecektir.

Kesin kayıt için istenen belgeler: Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (aslı), Not Dökümü (transkript), Pasaport (tasdikli fotokopisi), İki adet vesikalık fotoğraf istenilmektedir. TC. Vatandaşları için YÖK Başkanlığı’nın tarafından verilen denklik belgesi.

BİLİMSEL HAZIRLIK: Yüksek Lisans ve Doktora programlarında, farklı bir alanda eğitim almış olan veya farklı bir eğitim kurumundan mezun olan öğrencilere, bu programa devam edebilmeleri için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

KONTENJAN AKTARIMI:  Yüksek Lisans/Lisanstan Doktora/Yüksek Lisanstan Doktora programlarından herhangi birine müracaat olmadığı veya kontenjan açığı olduğu takdirde ilgili kontenjanlar program içinde başvuran adaylar için Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüş ve onayı ile kullanılabilir.

BURS: Programlara kayıt hakkı kazanan belirli sayıdaki öğrencilere KTMÜ Mevzuatında yer alan Burs Yönergesine göre Giriş Bursu, Başarı Bursu ve Destek Bursu verilecektir.

ÖZEL KOŞULLAR: Yüksek lisans programlarına ve doktora programlarına başvuracak adayların ilgili yönetmelikte belirtilen veya ilgili programın Eğitim alanında belirtilmiş olan aşağıdaki fakülte, yüksekokul, bölüm ya da program mezunu olmaları ve tabloda belirtilen koşulu yerine getirmeyi kabul ediyor olmaları gerekmektedir:

ANABİLİM DALI

EĞİTİM ALANI

ALES

YABANCI DİL TERCİHİ

Yüksek Lisans

Doktora

Sınav Türü

Puan

Yabancı Dil

Biyoloji

Biyoloji, Biyoekoloji, Biyoteknoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Biyokimya,  Biyomühendisliği, Moleküler Biyoloji, Genetik, Genetik Mühendisliği, Biyofizik.

 

Ekoloji,* Çevre Mühendisliği,* Veteriner,* Agronomi,* Tıp,* Gıda Mühendisliği.*

Biyoloji, Biyoekoloji, Biyoteknoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Biyokimya,  Biyomühendisliği, Moleküler Biyoloji, Genetik, Genetik Mühendisliği, Biyofizik.

 

 

Ekoloji,* Çevre Mühendisliği,* Veteriner,* Agronomi,* Tıp,* Gıda Mühendisliği.*

Sayısal

55

 

İngilizce

Bitki Koruma

Bitki Koruma.

 

Bahçe ve Tarla Bitkileri,* Biyoloji,* Orman Mühendisliği,*Agroekoloji,* Bioekoloji.*

-

İngilizce

Almanca

 

Bilgisayar Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Eğitim ve Öğretim Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Temel Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojileri, Yazılım ve Bilişim Sistemleri Yönetimi, Bilgi Güvenliği, Bilgisayar Bilimi, Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri, Uygulamalı Bilişim İnternet Teknolojiler ve Yönetim, Elektrik ve Elektronik, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği.

 

 

Matematik,* Uygulamalı Matematik ve Enformatik.*

(Yüksek Lisans derecesi ile): Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Eğitimi, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Teknolojileri, Temel Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojileri, Yazılım ve Bilişim Sistemleri ve Yönetimi, Bilgi Güvenliği, Bilgisayar Bilimi, Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri, Uygulamalı Bilişim İnternet Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Dilbilim, Elektrik ve Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği.

 

Yazılım Mühendisliği; Bilgisayar Mühendisliği, Matematik, Uygulamalı Matematik veya Enformatik alanında lisans derecesi olması şartıyla Ekonomi alanında herhangi bir (İktisat, İşletme, Finans) Yüksek Lisans Programı.* Matematik.*

İngilizce

Çevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliği.

 

Gıda Mühendisliği,* Kimya Mühendisliği,* Doğal Kaynakların Kullanımı ve Ekoloji.*

-

İngilizce

Matematik

Matematik, Uygulamalı Matematik ve Enformatik.

Matematik, Uygulamalı Matematik ve Enformatik.

İngilizce,

Rusça,**

Almanca,

Fransızca

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği.

 

Çevre Mühendisliği,* Gıda Bilim ve Teknolojisi,* Gıda Donanımları,* Kimya Mühendisliği.*

Gıda Mühendisliği.

 

Çevre Mühendisliği,* Gıda Bilim ve Teknolojisi,* Gıda Donanımları,* Kimya Mühendisliği.*

İngilizce,

Almanca,

Rusça**

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği, Kimyasal Teknolojiler.

 

Gıda Mühendisliği,* Çevre Mühendisliği,* Makina Mühendisliği,* Biyomühendislik,* Kimya-Biyoloji Mühendisliği,* Kimya.*

Kimya Mühendisliği, Kimyasal Teknolojiler.

 

Gıda Mühendisliği,* Çevre Mühendisliği,* Biyomühendislik,* Kimya-Biyoloji Mühendisliği,* Kimya.*

İngilizce

* Alan dışından öğrenci kabul eden programlarda bilimsel hazırlık uygulanabilecektir.

** Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerden gelen adaylardan Rusça yabancı dil olarak kabul edilmez.