Haber ve Duyurular

Rektör Prof. Dr. Balcı Türkiye’de Çeşitli Görüşmelerde Bulundu

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, 8-18 Şubat 2019 tarihleri arasında Üniversitenin akademik, idari, mali ve muhtelif diğer konularını görüşmek ve çeşitli ortak çalışmalara katılmak üzere Türkiye’de bulundu.

Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, MEDIAMANAS muhabirine Türkiye’deki temaslarıyla ilgili bilgi verdi:

Prof. Dr. Er, Prof. Dr. Kapıcıoğlu, Prof. Dr. Şişman ve Prof. Dr. Topçuoğlu İle Yapılan Görüşmeler

Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı, “Yükseköğretim Kurulu’ndaki (YÖK) temaslarımda YÖK Başkan Vekili ve KTMÜ Denetleme Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Rahmi Er ve Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Sayın Safa Kapıcıoğlu ile görüştüm.

Üniversitemizin hâlihazırda Kırgızistan’da, Merkezi Asya’da ve dünya genelindeki yükseköğretim sistemi içerisindeki durumu hakkında bilgiler sundum. Bunun yanında Üniversitemizin Türkiye yükseköğretim sistemi ile YÖK aracılığıyla daha yakından ve etkin iş birliği yapabilmesi konusunu konuştum. Yine YÖK tarafından başlatılan dijital dönüşüm çalışmalarında Üniversitemizin de o tecrübeden yararlanarak esasen başlatmış olduğu dijital dönüşümün daha da geliştirilmesi yönünde tecrübe paylaşımı yapmayı değerlendirmiş bulunduk.

YÖK Üyesi ve Üniversitemizin Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman ile görüştük. Bu görüşmemizde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı için Üniversitemizde ihtiyaç duyulan Türkiye’den 39. madde kapsamında gelmesi düşünülen öğretim elemanları konusunu değerlendirdik. Özellikle acil ihtiyaç bulunan branşlarda Mehmet Şişman Hoca’nın bilfiil katkıda bulunmasını rica ettim. Yine Mütevelli Heyetimiz ile ilgili muhtelif konuları kendisiyle görüştük.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Metin Topçuoğlu ile de görüştük. Kendisi Üniversitemiz Denetleme Kurulu’na yeni atanmış bulunuyor. Üniversitemiz hakkında bilgi sundum. Yapılan çalışmalar, özellikle de Üniversitemizin 2010’dan itibaren hızla yükselişi ve Manas Üniversitesi’nin istatistiklerle anlatımını ifade eden dokümanları da kendisine takdim ettim. Sayın Metin Topçuoğlu Hoca çok memnun olduğunu, Üniversitemizin Türkiye’de ve YÖK nezdinde çok iyi bilindiğini, bu çerçevede kendisinin de Üniversitenin gelişimine Denetleme Kurulu Üyesi olarak da YÖK Yürütme Kurulu Üyesi olarak da her zaman katkıda bulunmak için gayret göstereceklerini ifade ettiler.” dedi.

Yılmaz Tuna İle Görüşme

Prof. Dr. Sebahattin Balcı, “Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı’nda başkan yardımcılığı görevini yapmakta olup Üniversitemiz mütevelli heyeti üyeliğine atanan Sayın Yılmaz Tuna Bey’i de ziyaret ettim. Kendisine Üniversitemiz hakkında bilgiler sundum. Esasen Yılmaz Tuna Bey’i çok eskiden tanıyan ve birlikte pek çok projede çalışmış bir kişi olarak Üniversitemizin gelişmesi hakkında malumatlar sundum. Mali konularımızla ilgili olarak kendisini bilgilendirdim; çünkü bundan sonra Üniversitemizin bütçesi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda oluşturulacak. Bu konularda da malumat sundum. Yine istatistiklerle Manas ve 2010 yılından itibaren Manas Üniversitesi’ndeki yenilikler, yeniden yapılanmalar ve gelişmelerle ilgili iki dokümanı da kendisine takdim ettim. Yılmaz Tuna Bey, Üniversitemizi şahsen tanığını, bu atamadan sonra da bilhassa yakından ilgilendiğini, internet sitemiz üzerinde yapmış olduğu incelemede Üniversitenin çok gelişmiş bir üniversite olarak kendini takdim ettiğini ve mütevelli heyeti üyesi olarak Üniversiteye çok katkıda bulunma arzusunda olduğunu ifade ettiler. Yakın iş birliği içerisinde bulunma arzumuzu biz de kendilerine ifade ettik. İnşallah bu dönemde Üniversitemizin daha ileri hedeflere yeni bir vizyonla taşınacağına olan inancımızı teyit ettik.” diye konuştu.

Yalçın Topçu ve Yasin Aktay İle Görüşme

Prof. Dr. Balcı, “Üniversitemizin Denetleme Kurulu Üyesi olup Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Yalçın Topçu Bey’i ziyaret ettim. Kendisine Üniversitemiz hakkında, gelmiş olduğumuz son durum hakkında bilgi sundum. Üniversitemizle yakından ilgilenen Sayın Topçu, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı olarak Üniversitemizin Orta Asya’da, Türk dünyasında gelmiş olduğu herkesi memnun eden seviyesini çok takdir ettiğini, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerine çok büyük katkıda bulunduğunu, eğitim, bilim, kültür, sanat, spor gibi alanlarda Üniversitemizin hem kendi bölgesinde hem Kırgızistan’da hem Türkiye ile olan ilişkilerde çok etkili olduğunu, yine Kırgızistan’ın ekonomik anlamda gelişmesine önemli katkılarda bulunduğunu bizzat Denetleme Kurulu üyesi olarak yapmış olduğu ziyaretlerde müşahede ettiğini söyleyerek Üniversitemizin çalışmalarında başarılar diledi ve her zaman Manas Üniversitesi’nin gelişmesi yönünde gayret göstereceğini ifade etti.

Yine Cumhurbaşkanımızın danışmanlarından Prof. Dr. Yasin Aktay Bey’i ziyaret ettim. Kendisi bir öğretim üyesi olarak, çok değerli bir sosyolog, bilim adamı olarak çok tanınan bir kişi. Üniversitemizin özellikle sosyal bilimlerde gelişmesi noktasında, bilhassa sosyoloji anlamında yeni ufukların açılabilmesi konusunda kendisiyle görüş alışverişinde bulundum. Sayın Aktay da Üniversitemizi yakından bildiğini, gelişmelerini, ilerlemesini kıvançla takip ettiğini söyledi ve emeği geçenlere teşekkür ederek selamlarını iletmemi istedi.” sözlerini söyledi.

Sedat Sağırkaya İle Görüşme

Prof. Dr. Balcı, “TRT Genel Müdürlüğü’müzde TRT AVAZ Kanal Koordinatörü Sedat Sağırkaya ile makamında görüştük. Esasen TRT ile çok yakın iş birliğimiz, etkin iş birliğimiz, verimli iş birliğimiz devam ediyor. Daha da ileri safhalara götürebilmek için başlatmış olduğumuz iş birliği çalışmalarını bir protokole bağladık. Bundan sonra MEDIAMANAS birikiminin TRT tarafından daha da etkin değerlendirilmesi konusunu, aynı zamanda MEDIAMANAS’ın ve İletişim Fakültesi öğrenci ve öğretim elemanlarının TRT AVAZ üzerinden TRT imkânlarından daha da etkili bir şekilde yararlanabilmesi konusunu içine alacak şekilde bir protokol imzalamış olduk. Ümit ediyorum ki bu protokolle çok daha verimli, faydalı iş birliklerinin kapısı olacak. Dolayısıyla bu görüşmeleri bu noktada yaptık.” sözleriyle bilgi verdi.

Sinan Aksu ve Recep Ali Er İle Görüşmeler

Sebahattin Balcı, “Özellikle son zamanlarda ABD Dolarında meydana gelen spekülatif  artışın sonucunda Üniversitemizde öğrenim görmekte olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerimizin yaşadıkları ekonomik sorunların çözülebilmesi açısından Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’mıza ziyarette bulundum.

Önce Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sayın Recep Ali Er ile görüşerek, Kurum tarafından Türkiye dışında yükseköğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere verilen burslar konusu gündeme getirerek, dolardaki bu spekülatif artışın sonucunda geçim zorluğu çekmekte olan gençlerin burslarının yeniden gözden geçirilmesi talebinde bulundum.

Esasen Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Türkiye sınırları içerisinde yükseköğrenim gören gençlere kredi verirken, 2013 yılında Üniversitemize teşrif eden -o zamanki Başbakan’ımızdı- Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e konuyu intikal ettirerek, Türkiye dışında yükseköğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları öğrencilerin bu burslardan yararlanma konusunu teklif etmiştim. Kendileri bunu olumlu buldular. Daha sonra Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile görüşerek, bir Kanunla düzenleme yapılarak, Türkiye dışında yükseköğrenim görmekte olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere de kredi imkânı sağlanmış oldu.

Şimdiyse diyoruz ki bu kredilerin öğrencilerin asgari geçimlerini sağlayacak şekilde düzenlenmesi yararlı olacaktır.  Esasen Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu vermiş olduğu bilgide ülke bazında asgari geçim endeksleri dikkate alınarak bu kredilerin verildiğini bana ifade etti. Şu anda 500 TL kredi veriliyor Kırgızistan’daki gençler için. Ancak ben kendilerine bu asgari geçim endekslerine esas olan bilgilerin gerçek hayat şartlarını ifade etmediği, yansıtmadığından hareketle konunun bir daha ele alınması gerektiğini söyledim. Onlarsa kredi konusunu geniş bir yelpazeye taşıyacaklarını söylediler. 300-800 TL arasında bir seçenek sunarak öğrencilerin kendi durumlarına göre kredi miktarlarını belirleyebileceklerine dair bir imkân sunacaklarını söylediler. Bu da çok güzel bir yaklaşım. Dolayısıyla mesele bu noktadan ele alındı. Eminim ki gelecek eğitim-öğretim yılı için bu konu çözülmüş olacak. Yani diyelim ki 1 Eylül 2019’dan itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bu konuya yeni bir formül getirmiş olacak.

Aynı maksatla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı Sayın Sinan Aksu Bey ile görüştüm. Kendisi Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun da bağlı olduğu bakan yardımcılığı görevini yapıyor. Bunu konuyu kendisiyle de görüştüm. Bu konuda da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü ile yapmış olduğumuz görüşme üzerinden hareketle mutabakat oluştu. Sayın Bakan Yardımcısı, bütün imkânlarıyla, bu konunun öğrencilerin daha rahat bir hayat yaşayacakları şekilde kredilerle desteklenmesi noktasında gayret göstereceklerini ve Eylül ayına kadar bir çözüm üretebileceklerini ifade ettiler. Ben de kendilerine çok teşekkür ettim. Bunun yanında Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızda spor alanında yükseköğretim düzeyinde Üniversitemizle iş birliği konularını da konuştuk. Muhtemelen Sayın Bakan Yardımcısı’nın Bişkek’e, Üniversitemize bu yıl  içerisinde bir ziyareti olacak ve bu ziyarette bu konular somut hale getirilecek.” dedi.

Prof. Dr. Halis Aygün İle Görüşme

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, “Bir ziyaretimiz de T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na (ÖSYM) oldu. Esasen ben ÖSYM’nin Bişkek koordinatörlüğü görevini de yürütüyorum. Üniversitemizde uzun yıllar ÖSYM’nin yapmakta olduğu Yabancı Dil Seviye Sınavı (YDS) ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarının (ALES) da yürütülmesini sağlamıştık. Son iki yıldır bu sınavların uygulaması durduruldu. Özellikle ÖSYM Başkanı Sayın Prof. Dr. Halis Aygün Hoca ile bu konuyu görüşerek, bu sınavların yeniden başlatılmasının çok önemli olduğunu, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için değil, Kırgızistan ve Kırgızistan’ın civarında yaşayan Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarındaki pek çok kişinin de bu sınavları esas alarak kariyer planlaması yaptıklarını söyledim.

Dolayısıyla meselenin öğrenci ya da sınava girecek olan adayın azlığından, çokluğundan ziyade, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, 5 bin km uzakta da olsa, kendisiyle beraber bir kariyere doğru gitmekte olan herkese hizmet sunmasında çok önemli bir görev yaptıklarını ifade ederek, bu sınavların yeniden başlatılması noktasını dikkatlerine sundum. Sayın Prof. Dr. Halis Aygün Bey konuyu titizlikle ele alacaklarını ve bu yıl içerisinde olumlu bir noktaya getirebileceklerine olan inancını ifade etti. Ben de kendilerine teşekkür ettim.

Antalya’da Ortak Çalışma

Aynı zamanda ÖSYM Başkanlığı’nın Sınav Koordinatörleri Toplantısı’na Antalya’da katılarak orada da yapılan çalışmalar hakkında bilgi sundum. Bu yıl yapılacak olan sınavlar hakkında da bilgi almış oldum. Ziyaretimizin esası bunlar üzerine oldu. Yani 5 iş gününe 15 civarında görüşme, temas ve birlikte çalışma tarzındaki faaliyetler sığmış oldu.” diye konuştu.

MEDIAMANAS

Haberin Tamamı: http://mediamanas.kg/lang-tr/3118-rektr-prof-dr-balc-trkiyede-eitli-grmelerde-bulundu.html