Haber ve Duyurular

10. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Düzenlendi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Konya Selçuk Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğinde 10. Uluslararası Girişimcilik Kongresi düzenlendi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 25-26 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen “Girişimcilikte Dijital Dönüşüm: Fırsatlar ve Politikalar” konulu Kongrenin Açılış Programı, Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi’nde 25 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Programa, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Somali Mogadishu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Abdullahi, Pakistan Sialkot Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ijaz Ahmad Qureshi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Hakan Çetintaş, akademisyenler ve bildiri sunmak üzere KTMÜ öğretim elemanları katıldı.

Kongrenin ilkinin KMTÜ ile yapılan iş birliğiyle başladığını belirten Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, gelişmekte olan ülkelerde teşebbüs özgürlüğünün ve kabiliyetinin, bunun yanı sıra teknolojinin geliştirilmesinin en önemli faktörler olduğu gerçeğinden hareket ettiklerini ifade ederek “Bizler hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, özelde de üniversiteler olarak girişimcilik konusuna çok daha fazla önem atfediyoruz.” diye konuştu.

Bu yıl onuncusunu düzenlenen Kongrenin ilkinin 2006’da KTMÜ tarafından Bişkek’te düzenlendiğini belirterek iletişim ve bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmenin getirdiği gelişim ve değişim sürecinin beraberinde getirdiği olumsuzluklara dikkat çeken Manisa Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Mustafa Mıynat, “Bu kapsamda; başta sosyal bilimler alanında olmak üzere bilimin her alanında faaliyet gösteren bilim adamlarına büyük görevler düşmektedir. Önemli olan sadece bilimsel ve teknolojik ilerlemenin sunduğu imkânlardan faydacı anlayışla yararlanmak değil; diğer insanları, yaşadığımız çevreyi de düşünerek faaliyetlere devam etmektir.” ifadelerini kullandı.

Pakistan Sialkot Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ijaz Ahmad Qureshi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İİBF Dekanı Hakan Çetintaş, Azerbaycan Gence Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Allahverdi Ali Aydınoğlu’nun konuşmlarının ardından müzik dinletisi ile devam eden Program, açılış otrumuyla sona erdi.

Kongrede, 8 ülke ve 34 yükseköğretim kurumunun akademisyeleri tarafından “Ülke Ekonomilerinin Gelişimine Katkıda Bulunacak Girişimcilik; Dijital Girişimcilik; Endüstri 4.0; İnovasyon; Dijital Pazarlama; Kamu-Özel Sektör Ortaklığı; Orta Gelir Tuzağı ve Girişimcilik; Sosyal Medya ve Girişimcilik; Kadın Girişimciliği; İş Başı Eğitim Modeli ve Girişimcilik” gibi konularda 25 oturumda 149 bildiri sunuldu.