Haber ve Duyurular

Dil Hazırlık Muafiyet Sınavı Duyurusu

Üniversitemiz Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin Sınavlar (10. madde), b bendi Dil Hazırlık Muafiyet Sınavlarının Takvimi maddesi ve Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde 13-14-15 Ocak 2020 tarihlerinde yapılması planlanan muafiyet sınavlarının, 30/12/2019 tarihli ve 2019-22.99 numaralı Senato Kararı gereğince, katılmaya hak kazanan tüm öğrenciler için, Türkiye Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Rusça, İngilizce ve Çinceden 22-23-24 Ocak 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir.

Başvuru Şartları:

  1. Hazırlık öğrencisi, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra
  2. İlgili dillerden ikinci (2) kez hazırlıkta okuyanlar,
  3. 1. ve 2. maddeler dışında, Türkiye Türkçesini ilk kez alan (2019 girişli) ve Kırgızistan vatandaşı olmayanlardan ilk iki vizeden de 90 ve üzeri not almış olanlar,
  4. 1. ve 2. maddeler dışında, Kırgız Türkçesini ilk kez alan (2019 girişli) ve Türkiye vatandaşı olmayanlardan iki vizeden de 90 ve üzeri not almış olanlar,
  5. 1. ve 2. maddeler dışında, Rusçadan iki vizeden de 90 ve üzeri not almış olanlar,
  6. 1. ve 2. maddeler dışında, Yüksek İngilizce dersi alanlar ve Orta İngilizceden iki vizeden de 90 ve üzeri not almış olanlar,
  7. 1. ve 2. maddelerdeki şartları tutan Çince dersi alan öğrenciler katılabilir.

 

Dil Hazırlık Muafiyet Sınavlarının Takvimi şu şekildedir:

  1. Türkiye Türkçesi

Son Başvuru Tarihi: 15.01.2020

Sınav Tarihi: 22.01.2020

  1. Kırgız Türkçesi

Son Başvuru Tarihi: 15.01.2020

Sınav Tarihi: 23.01.2020

  1. İngilizce, Rusça ve Çince

Son Başvuru Tarihi: 15.01.2020

Sınav Tarihi: 24.01.2020

Önemli Not: Muafiyet sınavı yapılacak olan bütün dillerden Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri için Son Başvuru Tarihi 21.01.2020’dir.

 

Başvuru Yeri: KTMÜ Merkez Bina, 2. Kat, 221 numaralı oda, Nadira Ablasova