Haber ve Duyurular

DUYURU

DUYURU

 

      Rektörlük Üst Yönetiminin 13.04.2020 tarihinde saat 11.30’da video konferans yöntemiyle yapmış olduğu toplantıda muhtelif konular görüşülüp aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 

      * Senatomuzun 30.03.2020 Tarihli ve 2020-07.024 Sayılı Kararına istinaden yürütülmekte olan uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili gerekli iş ve işlemlerin -lisansüstü eğitim de dahil olmak üzere- Üniversitemizin resmi e-posta uzantısı (manas.edu.kg) kullanılarak elektronik ortamda yapılması,

      * 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kayıt dondurmak isteyen ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin bu isteklerine dair ıslak imzalı dilekçelerini kurumsal e-posta yoluyla Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına ve ilgili enstitülere iletmeleri, iş ve işlemlerin bu birimlerce Senato Kararına uygun olarak gerçekleştirilmesi,

      * Ara sınavların 08.05.2020 tarihine kadar tamamlanması; yarıyıl sonu sınavlarınınsa akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılması; online olarak yapılacak olan ara ve yarıyıl sonu sınavlarının şeklinin belirlenmesinde Uzaktan Eğitim Koordinasyon Komisyonu ile görüşülerek dersi veren öğretim elemanının sorumlu olması ve sınav sonuçlarının Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ile ilgili enstitü sekreterlerine bildirilmesi,

      * Stajların, bitirme tezlerinin, laboratuvar, klinik ve atölye uygulamalarının 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında uzaktan eğitim yöntemi ile Google Hangouts Meet ve Google Classroom üzerinden ve diğer internet imkânları da kullanılarak ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler şeklinde yaptırılması; etkinlikte uygulanacak yöntemin ilgili birimler/bölümler tarafından belirlenmesi, uygulanacak bu yöntemin dekan ve müdürlüklerin bilgisinde Uzaktan Eğitim Koordinasyon Komisyonuna bildirilmesi,

      Karara bağlanmıştır.