Haber ve Duyurular

COVİD-19 İLE MÜCADELEYE DESTEK

Kırgız  Cumhuriyeti'nin koronavirüsü salgınına karşı mücadelesine yardım etmek amacıyla Üniversitemiz akademik ve idari personeli tarafından gönüllü olarak 134244  (yüz otuz dört bin iki yüz kırk dört) som toplanmıştır. Toplanan yardımlar 13 Nisan 2020 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti'nin Maliye Bakanlığı'na bağlı Merkezi Hazinesi'nde açılmış olan 44020110001101373 no'lu «Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsü salgını ile ilgili tedbirler» adındaki (BIK 440001) hesabına yatırılmıştır.

Sayın Üniversite cemaati, sağladığınız katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Rektörlük