Haber ve Duyurular

2020 Yılı Akademik Performans Değerlendirme ve Teşvik Başvuruları

 Akademik Performans Değerlendirme ve Teşvik Başvuru Takvimi

Tarih

İşlem

5 Ekim 2020 – 5 Ocak 2021

Faaliyetlerin sisteme girilmesi ve gerekli belgelerinin yüklenmesi.

6 Ocak – 20 Ocak 2021

Akademik performans değerlendirme ve teşvik başvurularının ilgili birimlere resmi olarak yapılması (Evrak ekleme ve çıkarma işlemi yapılabilir; fakat birimlere resmi başvuru yapıldıktan sonra evrak ekleme ve çıkarma işlemi yapılamaz.)

 21 Ocak – 29 Ocak 2021

Başvuruların ilgili Birim Akademik Performans, Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilmesi.

01 Şubat - 12 Şubat 2021

Birim Akademik Performans, Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu`ndan gelen kararların Akademik Performans-Teşvik Düzenleme, Değerlendirme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu`nca incelenmesi ve nihai karar raporunun Rektörlüğe iletilmesi.

15 Şubat - 26 Şubat 2021

Nihai kararın Senatoca onaylanması ve Rektörlükçe ilan edilmesi.

Akademik Performans-Teşvik Düzenleme, Değerlendirme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarına karşı birimler kanalıyla itirazların yapılması.

İtirazlar hakkında karar verilmesi ve ilgiliye tebliğ edilmesi.

Başvurular Linki