Haber ve Duyurular

Dil Beceri Sınavı

DİL BECERİ SINAVI

  1. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesini Kullanma Becerisi Sınavı Usul ve Esasları çerçevesinde 07-10 Aralık 2020 tarihlerinde “Dil Beceri Sınavı” yapılacaktır.

Bu sebeple “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesini Kullanma Becerisi Sınavı Usul ve Esasları”na göre başvuru yapılması gerekmektedir.

COVID-19 tedbirleri kapsamında Rektörlüğümüz tarafından sınavın çevrimiçi (online) olarak yapılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda sınav aşağıdaki şartlarda yapılacaktır.

 

  1. Sınav Esasları ve Değerlendirilmesi
  1. Dil Beceri Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki temel bölümden oluşur. Bunlar:

1. Yazılı sınav; test, yazılı anlatım, çeviri alanlarından oluşur ve Yazılı sınavın her bir alanı (test, yazılı anlatım ve çeviri) 25 puan olup toplamı 75 puandır.

2. Sözlü sınav (sözlü anlatım); adayın alanıyla ilgili bir konuda ders anlatması ve konuşma becerisini sunabileceği mülâkat şeklinde gerçekleştirilir ve 25 puan üzerinden değerlendirilir.

  1. Adayın başarılı sayılması için başarı notunun 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan olması gerekir.
  2. Sınav sonuçları, sınav tarihini takip eden en geç 10 (on) iş günü içinde Müdürlükçe Rektörlüğe teslim edilir.
  3. Sınava itiraz, sınav sonucunun resmî olarak ilân edilmesini takip eden üç (3) iş günü içinde Rektörlüğe yazılı olarak yapılır. Sınava yalnızca maddî hata yönünden itiraz mümkündür.
  4. Yeniden değerlendirme: İtirazları değerlendirmek üzere mevcut Komisyon üyeleri dışında olmak kaydıyla Müdürlük tarafından 3 (üç) kişiden oluşan bir değerlendirme komisyonu kurulur. Bu komisyon, itirazları 3 (üç) gün içinde neticelendirir ve Müdürlüğe teslim eder.

 

  1. Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesini Kullanma Becerisi Sınavının Esaslarının 3.maddesinin a, b, c, d bentlerinde belirtilen alanlardaki sınavdan başarılı olanlar alanındaki bir konuda ders anlatma yoluyla sınava katılacaklardır.

3.1 Ders anlatımı, öğretim elemanının yükümlü olduğu dersin programında yer alan konulardan biri hakkında olmalıdır.

3.2 Öğretim elemanının görevli olduğu bölümün derslerinin özelliği gereği başka dilde anlatılmasının mümkün olmadığı durumlarda (YDYO’da görevli uygulamalı dil dersleri veren öğretim elemanları, Mütercim-Tercümanlık, Rus Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü vb.) alanıyla ilgili seminer konusu sunmalıdır.

 

 

Sınav

 

Yazılı Sınav Tarihi ve Yeri

 

Sözlü Sınav Tarihi ve Yeri

Sınava Katılacakların Kendi Birimlerine Son Başvuru Tarihi

Sınav Sonuçlarının İlân Edilmesi

 

Türkiye Türkçesi

07.12.2020

Saat: 10.00

08.12.2020

Saat: 10.00

 

 

 

02.12.2020

 

 

 

 

17.12.2020

 

 

Sınav Yeri:

Sınav online yapılacaktır

 

Kırgız Türkçesi

09.12.2020

Saat: 10.00

10.12.2020

Saat: 10.00

Sınav Yeri:

Sınav online yapılacaktır

 

  1. Başvuruların, öğretim elemanlarının bağlı bulundukları akademik birimleri aracılığıyla 03 Aralık 2020 tarihi mesai bitimine kadar Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılması gerekir. Başvuru tarihinden sonra sınava katılma talepleri kabul edilmeyecektir. (Başvuru için Kayıt Formuna buradan ulaşabilirsiniz)
  2. Sınava başvuranlar herhangi bir sebeple katılamazlarsa ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

 

NOT: Sınav online yapılacaktır.