Haber ve Duyurular

Öğrenci Evleri Müdürlüğü’nden Duyuru

2021-2022 dönemi için üniversitemize devam eden arasınıf öğrencilerinin veya yeni kazanan hazırlık öğrencilerinin yurtlarla ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri faydalı olacaktır:

* Devam eden öğrencilerden başvuru döneminde (18.05.2021 - 13.06.2021 tarihleri arasında online yapılan yurt başvuruları) başvuruda bulunmayan öğrencilerin yurtlara kayıt yaptırabilmeleri mümkün değildir.

* Başvuruda bulunan ve asıl listede yer alan arasınıf öğrencilerinin yurt kayıtları 01.09. - 01.10.2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak yurtlara yerleştirmeler 20 Eylül’den itibaren başlayacaktır. Öğrenci alımına 20 Eylül’den itibaren başlanacağı için özellikle yurt dışından gelecek olan arasınıf veya hazırlık öğrencilerinin bu durumu dikkate almaları ve planlamalarını buna göre yapmaları gerekmektedir.  

* Yeni kazanan hazırlık öğrencilerinden yabancı uyruklu olanların (Kırgızistan vatandaşı olmayan) puanlamaya tabi tutulmadan yurda yerleşme hakları olduğundan başvuru şartı aranmayacaktır. Yeni kazanan Kırgızistan vatandaşı hazırlık öğrencilerinin listeleri ise 15 Eylül’de ilan edilecektir.

* * Hazırlık sınıfında okuyacak öğrencilerden bir önceki eğitim öğretim döneminde kayıt yaptırıp Hazırlık sınıfında başarısız olanlar yani 2. kez Hazırlık sınıfı okuyacak olanlar (kayıt donduranlar hariç) yurda puansız kayıt hakkını kaybetmiş olmaktadırlar.

* Belirtilen tarihler arasında kayda gelemeyecek olan öğrenciler vekaletname (doverennost’)yoluyla kayıt yaptırabilirler. Yedek listeden alımlara 04.10.2021 tarihinde başlanacaktır.

* Yurtlara kayıt yaptırmak isteyen her öğrenciden aşağıda belirtilen dokümanlar istenmektedir. Bu dokümanlar içerisinde özellikle pandemiden dolayı gereklilik haline gelen 18 yaşını doldurmuş bütün öğrencilerimizin aşı olduklarına dair QR kodlu aşı belgesi, 18 yaş  altı  olan  ya  da  sağlık  nedeniyle  aşı  olmaları  mümkün  olmayan  öğrencilerimizin QR kodlu Antikor test (COVID-19) sonuçları önem arz etmektedir. Aşı belgesinin veya antikor sonucunun QR kodlu olmasına özellikle dikkat ediniz.

 

ÖĞRENCİLERİN KAYIT İÇİN GETİRMELERİ GEREKEN DOKÜMANLAR

 1. Öğrenci belgesi ( Öğrenci İşleri Dairesinden verilmektedir. İİBF binası 1. kat)
 2. Sağlık raporu(Üniversitemiz Sağlık Merkezi tarafından verilmektedir, Kırgızistan dışından gelen öğrencilerin bulundukları ülkeden almaları kendi menfaatlerine olacaktır.)
 3. Depozito (2500 Som) ve barınma ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
 4. 2 adet fotoğraf (3x4 ebatında)
 5. Pasaport fotokopisi
 6. 2 adet şeffaf dosya
 7. İkametgah belgesi
 8. Tüm öğrencilerin başvuruda eğer belirtmişler ise;
 • * anne- baba durumlarına ait belgeleri (evlilik, boşanma, vefat)
 • * üniversitede okuyan kardeşi var ise öğrenci belgesi
 • * engel durumu ile ilgili belirtilen belgeleri  kayıt sırasında getirmeleri gerekmektedir.

 

YURT ÜCRETİ (AKADEMİK TAKVİM BOYUNCA 1 YILLIK):

 

A BLOK

B BLOK

C BLOK

HAZIRLIK SINIFLARI (2. kez Hazırlık okuyanlar dahil)

---

11.400 SOM

11.400 SOM

ARASINIF ÖĞRENCİLERİ

14.250 SOM

11.400 SOM

11.400 SOM

DERSLERİ MAYISTA BİTEN TURİZM ÖĞRENCİLERİ

12.750 SOM

10.200 SOM

10.200 SOM

TÜM SON SINIF ÖĞRENCİLERİ

15.000 SOM

12.000 SOM

12.000 SOM

KISA SÜRELİ BARINMA ÜCRETİ (GÜNLÜK)

150 SOM

120 SOM

120 SOM