Haber ve Duyurular

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Konut Tahsisleri

61 DAİRELİ LOJMANLAR A1 BLOK

Kat

Daire No

Oda Sayısı

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Tahsis Türü

Tahsis Tarihi

2

3

2+1

Prof. Dr.

Ayşegül Asuman AKDOĞAN

Öğretim Üyesi

Sıra

01/09/2021

4

2+1

Prof. Dr.

Serhat BURMAOĞLU

Öğretim Üyesi

Sıra

01/09/2021

3

6

2+1

 

Onur DURAL

Daire Başkanı

Görev

01/09/2021

6

12

2+1

Doç. Dr.

Nail KARAGÖZ

Öğretim Üyesi

Sıra

01/09/2020

61 DAİRELİ LOJMANLAR A2 BLOK

Kat

Daire No

Oda Sayısı

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Tahsis Türü

Tahsis Tarihi

1

1

3+1

Prof. Dr.

Kemal POLAT

Öğretim Üyesi

Sıra

01/09/2021

2

3+1

Prof. Dr.

Mehmet ERTUĞRUL

Öğretim Üyesi

Sıra

01/09/2021

2

4

3+1

Prof. Dr.

Mehmet Sezai TÜRK

Öğretim Üyesi

Sıra

01/09/2021

61 DAİRELİ LOJMANLAR A3 BLOK

Kat

Daire No

Oda Sayısı

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Tahsis Türü

Tahsis Tarihi

1

2

2+1

Prof. Dr.

Ercan ÇELİK

Öğretim Üyesi

Sıra

01/09/2021

2

3

2+1

Prof. Dr.

Recai DOĞAN

Öğretim Üyesi

Sıra

01/09/2020

6

11

2+1

Dr.Öğr.Üyesi

Osman ARICAN

Öğretim Üyesi

Sıra

01/09/2020

12

2+1

Doç. Dr.

Mehmet Emin ERENDOR

Öğretim Üyesi

Sıra

01/09/2020

61 DAİRELİ LOJMANLAR B BLOK

Kat

Daire No

Oda Sayısı

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Tahsis Türü

Tahsis Tarihi

1

2

1+1

Doç. Dr.

Ünal TÜRKÇAPAR

Öğretim Üyesi

Sıra

01/09/2019

3

8

1+1

Prof. Dr.

Mehmet KOBYA

Öğretim Üyesi

Sıra

01/09/2020

5

15

1+1

Prof. Dr.

Mehmet Arif ÖZERBAŞ

Öğretim Üyesi

Sıra

01/09/2020

61 DAİRELİ LOJMANLAR C BLOK

Kat

Daire No

Oda Sayısı

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Tahsis Türü

Tahsis Tarihi

2

4

2+1

Prof. Dr.

Hasan YILMAZ

Öğretim Üyesi

Sıra

01/09/2021

5

9

3+1

Prof. Dr.

Ozan YILMAZ

Öğretim Üyesi

Sıra

01/09/2020

24 DAİRELİ LOJMANLAR A BLOK

Kat

Daire No

Oda Sayısı

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Tahsis Türü

Tahsis Tarihi

5

10

2+1

Dr.Öğr.Üyesi

Serpil KIR ELİTAŞ

Öğretim Üyesi

Sıra

01/09/2021

11

3+1

Dr.Öğr.Üyesi

Erdal AYDOĞMUŞ

Öğretim Üyesi

Sıra

01/09/2021

12

2+1

Yrd. Doç. Dr.

Yavuz Ercan GÜL

Öğretim Üyesi

Sıra

01/09/2021

24 DAİRELİ LOJMANLAR B BLOK

Kat

Daire No

Oda Sayısı

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Tahsis Türü

Tahsis Tarihi

3

17

2+1

 

Türker ERKAN

Müdür (İdari)

Hizmet

01/09/2021

5

22

2+1

Prof. Dr.

Ali RIŞVANLI

Öğretim Üyesi

Sıra/Oda

01/09/2021

Doç. Dr.

Nuri KORKMAZ

Öğretim Üyesi

Sıra/Oda

01/09/2021

23

3+1

Okt.

Murat BAYIR

Öğretim Elemanı

Sıra

01/09/2021

AÇIKLAMALAR:

1. Sıra/Konut ve Sıra/Oda Tahsisli konutlarda ikamet etme süresi, 3’üncü yılın 31 Ağustos tarihi itibarıyla sona erecektir.

2. Üniversitemiz Sıra/Konut ve Sıra/Oda Tahsisli konutlarından yıl içerisinde boşalma (tahsise elverişli) olması halinde mevcut başvurular değerlendirilerek tahsis yapılacaktır.

3. Konut tahsisleri, “Konut Tahsis Talep Formu”nda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılmaktadır. Söz konusu beyan edilen bu bilgiler ile ilgili olarak Konut Tahsis ve Kullanma Yönergesi’nin 10’uncu maddesinde belirtilen “Başvuru Formu'ndaki bilgilerin yanlışlığının kasten yapıldığının anlaşması hâlinde, ilgili hakkındaki tahsis kararı iptal edilir. Ayrıca ilgili hakkında yetkili makamca soruşturma açılır” hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.