Haber ve Duyurular

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin geleneksel hale gelen seminerleri devam ediyor. Fakültemizin 2015-2016 Öğretim yılının dördüncü semineri KTMÜ İlahiyat Fakültesi İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından İİBF 205 nolu salonda “Kuran'da İnsan İlişkileri”   adıyla gerçekleştirildi. Yoğun ilginin olduğu seminere ÇELİK; “ Kur'an İnsanlarla olan ilişki ve iletişimde getirmiş olduğu temel ilkeler” ve “Kur'an'da insan ilişkileri bağlamında ele alınan örnekler” isimli iki konu başlığı altında bilgi verdi.

5-12 Şubat tarihinde Japonya'daki Kyokuşikan üniversitesinin Profesörü Katsuhiko ONUMA'nın daveti üzerine Tokyo, Kiyoto ve Nara şehirlerinde yer alan arkeoloji araştırma merkezlerini, arkeoloji müzelerini ziyaret ettim ve arkeoloji eserleri ve buluntuları restorasyon, koruma işleri ile yakından tanıştım.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi Meslek 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Seminerleri Kırgızistan'ın en ünlü reklam tasarımcısının katılımıyla başladı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nin “Haydi Türkçe Konuşalım!” adlı programı başarıyla devam ediyor.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Erkin Too okurları ile buluştu.

Manas Üniversitesi Gençleri, Üniversitelerini başarıyla tanıttı.

Üniversite Tanıtım Komisyonu Başkanı ve Rektör Yardımcı sı Prof. Dr. Ali Bahadır'ın isteği ile Öğrenci Konseyi tarafından belirlenen öğrenciler, tatilleri boyunca, bölgelerindeki liselerde Üniversitelerini tanıttılar.

Güzel Sanatlar Fakültesinin Topluma Hizmet Faaliyetleri

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim elemanları ve öğrencileri topluma hizmet faaliyetleri kapsamında 1-15 Şubat 2016 tarihleri arasında açılan, sadece yurt içi değil yurt dışında da tanınmakta olan, Favori çizgi film karakterlerini oyun hamuru ile yapan 12 yaşındaki hemotoloji hastanesinde tedavisi devam eden engelli Margarita BEKKER'in sergisine katılarak destekte bulundu.

Kaşgarlı Mahmud Uluslararası Sempozyumu

Türk dilinin ilk sözlüğünün, Türkçe’nin ilk dil bilgisi kitabının yazarı, bütün Türk illerini dolaşıp Türk topluluklarının söz varlığını, sözlü edebiyatını, kültürünü bin yıl öncesinden yazıya geçirerek günümüze ulaşmasını sağlayan ilk derlemecimiz, yaşadığı dönemde Türk ellerini, şehirlerini, kasabalarını, köylerini, yerleşim yerlerini tanıtan çizdiği haritayla da ilk Türk coğrafyacısı unvanını kazanan BÜYÜK ALİM KAŞGARLI MAHMUD'u doğduğu yer Kırgızistan Işık Göl civarındaki Barsgan'da adına yakışır bir şekilde anılması amacıyla T.C. Karabük Üniversitesi Cengiz Aytmatov Türk dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Mahmud Kaşgari Barskani Doğu Üniversitesi işbirliği ile 21-22 Nisan 2016 tarihleri arasında “Türk ve İslam Dünyasında Kaşgarlı Mahmud Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecektir.

 

Sempozyuma ait duyuru linkine;

 

http://tidkams.karabuk.edu.tr/index.aspx

 

adresinden ulaşılabilir.

 

Bu sempozyumla bilinen en eski Türk dili araştırmacısı olan Kaşgarlı Mahmud'un hayatı eserleri düşünceleri ve Divani Lügat’it Türk adlı eseriyle bilim dünyasına katkıları her yönüyle ele alınacaktır.

 

 

İlgililere önemle duyurulur.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde, “Kırgız Cumhuriyeti'nin Din Politikası, Dini Radikalizmin ve Ekstremizmin Önlenmesi” konulu seminer gerçekleştirildi.

12 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilen semineri Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Din Komisyonu düzenledi.