Haberler FBE

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi

Yüksek Lisans ve Doktora Final Sınav Programı

 Biyoloji Anabilim Dalı

Dersin Kodu

 

Ders Adı

 

Öğretim Elemanı

 

Sınav Tarihi ve Saati

 

Sınav Salonu

BIO-531

Biyokimyasal Araştırma Yöntemleri

Doç. Dr. Gülbübü Kurmanbekova

23.05.18

13.30-15.00

Fen-220

BIO-518

Bitkilerin ve Hayvanların Biyokimyası

Doç. Dr. Gülbübü Kurmanbekova

29.05.18

13.30-15.00

Fen-220

 

BIO-516

Evrimsel Genetik

Doç. Dr. Kadırbay Çekirov

 

31.05.18

09.00-10.30

Fen-202

 

BIO-543

Çağdaş Genetik Problemleri

Doç. Dr. Kadırbay Çekirov

 

22.05.18

13.30 – 15.00

Fen-202

 

BIO-520

Bitkilerin ve Hayvanların Biyoteknolojisi

Prof. Dr. İbrahim İlker Özyiğit

30.05.18

13.30-15.00

Fen-202

 

BIO-515

Deneysel Biyoloji

Prof. Dr. İbrahim İlker Özyiğit

24.05.18

13.30-15.00

Fen-220

 

BIO-564

Bitkilerin İntroduksiyon Temelleri

Doç.Dr. Nazgül İmanberdieva

23.05.18

13.30-15.00

Fen-202

BIO-514

İleri Morfoloji

Doç. Dr. Nurbek Aldayarov

28.05.18

09.00-10.30

Fen-223

 

BIO-540

Hayvanların ve Bitkilerin Hücresel ve Genetiksel Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. İlhan Doğan

21.05.18

13.30-15.00

Fen-221

BIO-598

Uygulamalı Fizyoloji

Doç.Dr. Nazgül Cumabaeva

25.05.18

13.30-15.00

Fen-202

BIО-513

Biyolojide Bilgisayar Teknolojileri

Yrd. Doç. Dr. Rita İsmailova

22.05.18

13.30 – 15.00

MHF-521

BIO-512

Seminer

Öğr.Gör.Dr. Bircan Usubaliev

01.06.18

09.00 - 10.30

Fen-202

 

 

Matematik Anabilim Dalı

Yüksek lisans programı

Ders Kodu

Dersin Adı

Ders sorumlusu

Adı Soyadı

Sınav Tarihi ve Saati

Sınav Salonu

MAT-542

Cauchy İntegralı

Prof .Dr. Fahreddin ABDULLAYEV

22.05.2018/ 13:30

 

FEN-106

MAT-512

Seminer

Prof .Dr. Anarkül URDALETOVA

23.05.2018/ 13:30

 

FEN-106

MAT-515

İntegral Denklemler

Prof. Dr. Avıt ASANOV

30.05.2018/ 10:00

 

 

FEN-106

MAT-531

Matris Analizi

Prof.Dr.Asilbek CEKEEV

28.05.2018/ 08:30

FEN-106

MAT-539

 

Topoloji

Doç. Dr. Tumar KASIMOVA

29.05.2018/ 09:00

FEN-106

MAT-532

 

Stability Olmayan Problemler

 

Prof.Dr. Askarbek SAADABAEV

31.05.2018/ 09:00

 

FEN-106

 

Doktora programı

Ders Kodu

Dersin Adı

Ders sorumlusu

Adı Soyadı

Sınav Tarihi ve Saati

Sınav Salonu

MAT -632

Lineer Olmayan Denklemler

Doç. Dr.Mirbek TOKTOSUNOV

29.05.2018/ 10:00

FEN-106

MAT-692

Seminer II

Prof. Dr Asan ÖMÜRALİYEV

28.05.2018/ 13:30

FEN-106

 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programı

Ders Kodu

Dersin Adı

Ders sorumlusu

Adı Soyadı

Sınav Tarihi ve Saati

Sınav Salonu

BIL-531

Programlama Dilleri

Doç. Dr. Bakıt Şarşembayev

25.05.2018/ 09.50

MF 513

BIL-536

İşletim Sistemleri

Prof. Dr. Ulan Brimkulov

23.05.2018/ 09.50

MF 513

BIL- 542

Bilgisayar Güvenliği

Yrd. Doç. Dr. Rita İsmailova

28.05.2018 13.30

MF 513

BIL-543

Veri Ambarı ve Veri Madenciliği

Öğr. Gör. Dr. Çinara Cumabayeva

24.05.2018/ 09.00

MF 513

BIL-544

E-Yönetim

Prof. Dr. Ulan Brimkulov

22.05.2018/ 13.30

MF 513

 

Doktora Programı

Ders Kodu

Dersin Adı

Ders sorumlusu

Adı Soyadı

Sınav Tarihi ve Saati

Sınav Salonu

BİL- 622

Sayısal Analiz II

Yrd. Doç. Dr. Rita İsmailova

22.05.2018/ 09.50

MF 521

BİL- 624

Simülasyon Modelleme ve Analiz

Prof. Dr. Ulan Brimkulov

30.05.2018/ 13.30

MF 513

BİL -626

Hesaplamalı Vizyon

Doç. Dr. Rayımbek Sultanov

21.05.2018/ 09.50

MF 513

 

Kimya  Mühendisliği Anabilim Dalı

Ders Kodu

Dersin Adı

Ders sorumlusu

Adı Soyadı

Sınav Tarihi ve Saati

Sınav Salonu

KYM-531

İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği

Prof. Dr. Selahattin Gültekin

25.05.2018 /09.00

MF 412

KYM-533

İleri Proses Kontrol

Prof. Dr. Selahattin Gültekin

22.05.2018 /14.00

MF 412

KYM-536

Yeni Maddelerin İleri Teknolojisi

Prof. Dr. Bakıt Borkoyev

04.06.2018 / 10.00

MF 411

KYM-537

Kromatografik Analiz Yöntemleri

Prof. Dr. Ali Osman Solak

24.05.2018/ 09.00

MF 211

KYM-540

İleri Biyoproses Mühendisliği

Doç. Dr. Anipa Usupkojoeva

05.06.2018 / 10.00

MF 412

KYM-541

İleri Ayırma İşlemleri

Prof. Dr. Osman Tutkun

21.05.2018 / 09.00

MF 501

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Ders Kodu

Dersin Adı

Ders sorumlusu

Adı Soyadı

Sınav Tarihi ve Saati

Sınav Salonu

ÇEV-514

Ekoloji ve Doğal Kaynakları Kullanımında Bilişim Teknolojiler ve İstatistik Yöntemler

Öğr. Gör. Dr. Bolotkan RAYAPOV

24.05.2018/13.30

MFD 411

ÇEV-516

Ekosistemin Dayanıklı Gelişimi

Öğr. Gör. Dr. Nurzat TOTUBAYEVA

25.05.2018/10.45

MF 324

ÇEV-518

Ekoloji ve Doğal Kaynakların Kullanımının Çağdaş Sorunları

Öğr. Gör. Dr. Barbara DAAR

29.05.2018/13.30

MFD301

ÇEV-520

Çevre Koruma Alanında Uluslararası Kurumlar 

Doç. Dr. Cumakadır KARAMOLDOYEV

23.05.2018/13.30

MFD 302

ÇEV-531

İleri Yapay Sistemler ve Çevresel Risk Yöntemi

Doç. Dr. Kubanıçbek KOYÇUMANOV

28.05.2018/10.00

MFD 411

ÇEV-537

Çevresel Jeolojik Bilgi Sistemleri 

Prof. Dr. Kanatbek KOCOBAYEV

21.05.2018/10.00

MFD 316

ÇEV-536

Su ve Toprak Kirliğinin Arıtılması

Öğr. Gör.  Dr. Nurzat TOTUBAYEVA

25.05.2018 /8.55

MF 324

 

Bitki Koruma Anabilim Dalı

Ders Kodu

Dersin Adı

Ders sorumlusu

Adı Soyadı

Sınav Tarihi ve Saati

Sınav Salonu

BKO-532

Toprak Patojenleri

Doç.Dr. Ç.OMURGAZİYEVA

29.05.2018/13:30

Dershane 307

BKO-516

İleri Nematoloji

Prof.Dr. İlker KEPENEKCİ

22.05.2018/13:30

İİBF/A201

BKO-530

 

Yüksek Lisans Tezi

 

Tez Danışman

31.05.2018/13:30

Dershane 308

BKO-533

 

BK Biyoteknik Yöntemler

 

Prof. Dr. Hüseyin GÖÇMEN

23.05.2018/13:30

Dershane 307

BKO-512

 

Seminer

 

Prof.Dr. T. DÖÖLÖTKELDİYEVA

30.05.2018/13:30

Dershane 307

BKO-514

 

Moleküler Bitki Patolojisi (T)

 

Prof. Dr. H. Murat SİPAHİOĞLU

21.05.2018/13:30

İİBF/A201

BKO-517

 

Yabancı Ot Taksonomisi

 

Dr. Mıskalay GANIBAYEVA

24.05.2018/13:30

Dershane 307

BKO-518

 

Entegre Savaşım Modelleri

 

Prof. Dr. Yusuf YANAR

25.05.2018/13:30

Dershane 307

BKO-538

 

Tohum Patolojisi

 

Doç.Dr. Ç.OMURGAZİYEVA

28.05.2018/13:30

Dershane 307

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

Ders Kodu

Dersin Adı

Ders sorumlusu

Adı Soyadı

Ders sorumlusu

Adı Soyadı

Sınav Tarihi ve Saati

GMÜ-514

İleri Gıda Teknolojisi

Doç. Dr. Anarseyit Deydiyev

25.05.2018/13:30

MF 414

GMÜ-516

Mikrobiyoloji ve Beslenme Epidemiyolojisi(T) (U)

Prof. Dr. Ümüt Gürbüz

30.05.2018 /13:30

VFD 205

GMÜ-518

İleri Gıda Analizleri

Dr. Aydaykan Kasımakunova

22.05.2018/ 13.30

MF 423

GMÜ-520

Gıda Hammadde ve Ürünlerinin Kalite Kontrolunda Bilgi Teknolojisi 

Yrd. Doç. Dr. Camila Smanaliyeva

23.05.2018/10.00

 MF 411

GMÜ-532

Beslenme Fiziolojisi 

Doç. Dr. Nurudin Kıdıraliyev

21.05.2018/13:30

TOYO 201

GMÜ-554

Mühendislikte Reolojik Yöntemler

Yrd. Doç. Dr. Camila Smanaliyeva

24.05.2018/10:00

 MF 419

 

Doktora Programı

Ders Kodu

Dersin Adı

Ders sorumlusu

Adı Soyadı

Ders sorumlusu

Adı Soyadı

Sınav Tarihi ve Saati

GMÜ-515

Gıda Katkı Maddeleri, Kontaminantlar ve Toksikoloji

Yrd.Doç.Dr. Camila Smanaliyeva

28.05.2018/13:30

 MF 419

GMÜ-522

İleri Gıda Mikrobiyolojisi

Prof. Dr. Ümüt Gürbüz

30.05.2018/14:30

VFD 205

GMÜ-670

Gıda Mühendisliği Özel Konular

Doç. Dr. Anarseyit Deydiyev

24.05.2018 /09:50

MF 414