Haberler SBE

DUYURU!

Aşağıdaki adı geçen İletişim Bilimleri Anabilim Dalı'nın Doktora Programı öğrencisinin Doktora Tez Savunması belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

İzlemek isteyenlere duyurulur.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE

DOKTORA

TEZ SAVUNMALARI

NO

ABD

ADI SOYADI

TEZ KONUSU

SAVUNMA TARİHİ/YERİ/SAATİ

1

İletişim Bilimleri

İrfan ARIK

Türkçe : “Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı Çerçevesinde Kırgızistan'da Üniversite Öğrencılerinin Türk Dizilerini İzleme Eğilimleri”

Kırgızca: “Пайдалануу жана канаатануу теориясынын негизинде кыргызстандагы студенттердин түрк сериалдарын көрүү тенденциялары”

31 /01/2018,

Saat: 15 : 00,

İ letişim F ak.

Toplantı Salonu - 2 16

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURAN ADAYLARIN BİLİM SINAV SONUÇLARI


Nu

ADI

SOYADI

Yüksek Lisans/
Doktora

Yazılı Sınav

Mülakat

 
     

Notu

70%

Notu

30%

 

1

Marat

ERGEŞOV

D

36.6

18.3

0

0

 

2

Camila

ABDIMALİKOVA

D

43

21.5

0

0

 

3

Fatih

FAYDALI

D

84

58.8

80

24

 

4

Kadri

AĞGÜN

D

80.7

56.49

80

24

 

5

Hakan

GÜVEN

D

76.7

53.69

20

6

 

6

İraima

DORBONOVA

D

5

3.5

0

0

 

7

Şamil

BALCI

D

76

53.2

70

21

 

8

Mirgül

BEKMURZAEVA

D

30

21

0

0

 

9

Mehmet Şükrü

DÜNDAR

D

72

50.4

30

9

 

10

Sabır

MURATALİEV

D

37

25.9

0

0

 

11

Farhat

YUSUPOV

D

71

49.7

95

28.5

 

12

Şamşidin

MAMATKULOV

D

49

34.3

0

0

 

13

Yusuf

OFLAZ

D

89.3

62.51

90

27

 

14

Bektaş

BULUT

D

70

49

85

25.5

 

15

Ebulkasım

BAL

D

15

10.5

0

0

 

16

Senanur

KORKMAZ

YL

78

54.6

20

6

 

17

Hasan

BARBOROS

YL

83.3

58.31

0

0

 

18

Adnan

TAŞPINAR

YL

G İ R M E D İ

 

19

Ertuğrul Gazi

AKSOY

YL

83.3

58.31

80

24

 

20

Ulanbü

ZAYDİNOVA

YL

86

60.2

85

25.5

 

21

Eliza

ERNİSBEK KIZI

YL

84

58.8

85

25.5

 

22

Nurlan

YRYSOV

YL

79.3

55.51

32

9.6

 

23

Ertan

İBİROĞLU

YL

76

53.2

32

9.6

 

24

Ayçürek

PARDABAEVA

YL

71

49.7

75

22.5

 

25

Adılbek

COLDOŞEV

YL

60

42

20

6

 

26

Barış

ÇEPNİ

YL

76.7

53.69

70

21

 
                 

DİĞER KONTENJANINDAN BAŞVURAN ADAYLARIN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

 
                 

27

Aygül

TURSUNOVA

D

53.33

       

28

Coşkun

KALA

D

30

       

29

Sola

PARK

D

80

       

30

Mustafa

MARDALİEV

YL

15

       

31

Zeynalabdin

NAGHISOY

YL

20

       
                 
                 
                 

Коомдук илимдер институту кириш сынак жыйынтыктары

 
 

Аты-жону

магистратура жана (Ph.D.)
докторантура

Жазуу

оозеки

 
     

Баасы

70%

Баасы

30%

 

1

Марат

Эргешов

Ph.D.

36.6

18.3

0

0

 

2

Жамиля

Абдымаликова

Ph.D.

43

21.5

0

0

 

3

Фатих

Файдалы

Ph.D.

84

58.8

80

24

 

4

Кадир

Аггун

Ph.D.

80.7

56.49

80

24

 

5

Хакан

Гувен

Ph.D.

76.7

53.69

20

6

 

6

Ираима

Дорбонова

Ph.D.

5

3.5

0

0

 

7

Шамил

Балжы

Ph.D.

76

53.2

70

21

 

8

Миргул

Бекмурзаев

Ph.D.

30

21

0

0

 

9

Мехмет Шукру

Дундар

Ph.D.

72

50.4

30

9

 

10

Сабыр

Мураталиев

Ph.D.

37

25.9

0

0

 

11

Фархат

Юусупов

Ph.D.

71

49.7

95

28.5

 

12

Шамшидин

Маматкулов

Ph.D.

49

34.3

0

0

 

13

Юусуф

Офлаз

Ph.D.

89.3

62.51

90

27

 

14

Бекташ

Булут

Ph.D.

70

49

85

25.5

 

15

Абулкасым

Бал

Ph.D.

15

10.5

0

0

 

16

Сенанур

Коркмаз

Магистратура

78

54.6

20

6

 

17

Хасан

Барбарос

Магистратура

83.3

58.31

0

0

 

18

Аднан

Ташпынар

Магистратура

Кирген жок

 

19

Ертугрул Гази

Аксой

Магистратура

83.3

58.31

80

24

 

20

Уланбубу

Зайдинов

Магистратура

86

60.2

85

25.5

 

21

Элиза

Эрнисбек Кызы

Магистратура

84

58.8

85

25.5

 

22

Нурлан

Ырысов

Магистратура

79.3

55.51

32

9.6

 

23

Эртан

Ибироглу

Магистратура

76

53.2

32

9.6

 

24

Айчурок

Пардабаева

Магистратура

71

49.7

75

22.5

 

25

Адылбек

Жолдошев

Магистратура

60

42

20

6

 

26

Барыш

Чепни

Магистратура

76.7

53.69

70

21

 
                 

Чет олколук кандидаттардын оозеки сынак жыйынтыктары

 
                 

27

Айгул

Турсунова

Ph.D.

53.33

       

28

Жошкун

Кала

Ph.D.

30

       

29

Сола

Парк

Ph.D.

80

       

30

Мустафа

Мардалиев

Магистратура

15

       

31

Зайналабдин

Нагысой

Магистратура

20

       

 

Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar

18/01/2018 - KARAR 2018.16.01

11 Ocak-12 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılmış olan Yüksek Lisans ve Doktora Programları Giriş Sınavlarına ilişkin ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlıklarından gelen sınav sonuçlarına bağlı olarak 2017–2018 Eğitim-Öğretim yılı (Ara Dönem) Bahar dönemi Giriş Sınavlarını kazanan aşağıda adı ve soyadı belirtilen asıl adayların ilgili lisansüstü programlara kayıt hakkı kazandıklarına ve kesin kayıt yaptırmalarının uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.  

Tarih Anabilim Dalı

Doktora Programı

Kontenjan: TC-1 KC-1 DĞ-1

 

NO

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

Kadir AĞGÜN

77,05

Başarılı

TC

Asıl

 

Türkoloji Anabilim Dalı

Doktora Programı

Kontenjan: TC-0 KC-1 DĞ-1

 

NO

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

Sola PARK

80

Başarılı

KC/Asıl

 

İktisat Anabilim Dalı

Doktora Programı

Kontenjan: TC-2 KC-2 DĞ-1

 

NO

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

Şamil BALCI

79,05

Başarılı

TC

Asıl

2

Bektaş BULUT

75,10

Başarılı

TC

Asıl

İşletme Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programı

Kontenjan: TC-4 KC-1 DĞ-2

 

NO

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

Barış ÇEPNİ

71,16

Başarılı

TC

Asıl

 

İşletme Anabilim Dalı

Doktora Programı

Kontenjan: TC-2 KC-2 DĞ-1

 

NO

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

Fatih FAYDALI

82,82

Başarılı

TC

Asıl

 

İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Doktora Programı

Kontenjan: TC-2 KC-3 DĞ-2

 

NO

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

Farhat YUSUPOV

85,70

Başarılı

KC

Asıl

2

Yusuf OFLAZ

84,75

Başarılı

TC

Asıl

 

Felsefe Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programı

Kontenjan: TC-1 KC-3 DĞ-1

 

NO

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

Ulanbü ZAYDİNOVA

73,00

Başarılı

KC

Asıl

2

Eliza ERNİSBEK KIZI

70,96

Başarılı

KC

Asıl

3

Ayçürek PARDABAEVA

65,73

Başarılı

KC

Asıl

     

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programı

Kontenjan: TC-1 KC-3 DĞ-0

 

NO

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

Ertuğrul GAZİ AKSOY

81,34

Başarılı

KC

Asıl

 

Yabancı Dil Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi

Üniversitemiz Senatosunun 14/04/2015 tarihi ve 08.nolu toplanstısında alınmış bulunan 2015-08.31 sayılı kararı ile “KTMÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 9. maddesi 4. bendinde yer alan Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip Yabancı Dil Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi 5 (beş) yıl olarak belirlendi.