Demirbaş Sayımı...

Üniversitemizin 23/10/2014 tarih ve  R.30.2014/DHD/213 sayılı yazıları gereğince,

Üniversitemiz Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 31'inci maddesi ile kaynaklarının etkin ve ekonomik kullanılması, demirbaşların korunması konusunda,05/02/2013 tarih ve R.30.DHD.2013-54 sayılı yazı ile yayımlanan 2013/1 Sayılı Genelge gereğince Üniversitemiz birimleri, oluşturacakları sayım kurulları marifetiyle demirbaş malzemelerinin sayımını 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle yaparak, düzenleyecekleri  “Sayım Tutanağı ( Örn:12)”nı 15 Ocak 2015 tarihi mesai bitimine kadar, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca birim kullanımında olan demirbaşların ise “Dayanıklı Taşınırlar Listesi (Örn:8)” formu düzenlenerek kullanıldıkları zimmet yerlerine 31 Ocak 2015 tarihine kadar asılması ve bir suretinin de Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

Demirbaş Malzeme Hk1.pdf

Demirbaş Malzeme Hk2.pdf

Demirbaş Malzeme Sayımı Hk3.pdf