Kampus Kart Basımı ve Banka Hesabı Açılması

SAYIN ÖĞRENCİLERİMİZ, ÖĞRETİM ELEMANLARIMIZ VE İDARİ PERSONELİMİZ,

Demir Bankası ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi işbirliğiyle en yakın zamanda başlatılacak KAMPUS KARTI PROJESİ kapsamında henüz banka hesap numarası olmayanlar ivedilikle banka hesap numarası açmaları gerekmektedir.

İleride Kampus Kartı Projesi'nin her katılımcısına Kampus Kartı verilecektir. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kampuslarında (Üniversite alanları ve binaları) “Proximity Kart” olarak kullanılacaktır. (KARTSIZ GİRİŞ YAPILAMAZ)

Banka Hesabı açma ve Kampus Kart basımı ücretsiz yapılacaktır.

TARİH: Kampus Kart için müracaatlar 26-30 Eylül 2016 tarihleri arasında saat: 09:00-17:00 'da kabul edilecektir.

BAŞVURU MERKEZLERİ:

-   Merkez Bina Kampusu ( Çıngız Aytmatov (eski adı Tınçtık) cadd.,/Ayni sok., 3. Kat Fuayesi,

- Çıngız Aytmatov Kampusu (Djal mkr), İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Binası, 1. Kat Fuayesi.

HESAP NUMARASI VE KAMPUS KARTI İÇİN İSTENEN BELGELER:

•  Pasaport (Nüfus Cüzdanı) – aslı. Kırgızistan vatandaşları için ID-Pasaport; yabancı uyruklu vatandaşlar için yurtdışı pasaportu.

•  Pasaport Fotokopisi - Kırgızistan vatandaşları için ID-Pasaportun ön ve arka tarafı; yabancı uyruklu vatandaşlar için yurtdışı pasaportun ön sayfası (resimli) ve geçerli tarih ve kayıt mührü bulunan vize sayfası.

•  Oturma İzni veya geçerli tarih ve kayıt mührü bulunan vize sayfası (belgeler pasaporttan ayrı ise), (aslı ve fotokopisi).

•  Müracaat Formunu doldurmak için tükenmez kalem.

DİKKAT!

Müşterice yabancı dilde her hangi bir belgenin aslı temin edildiği takdirde noter tasdikli Kırgız Cumhuriyeti resmi veya devlet dilinde tercümesi getirilmesi şarttır.

 

 

 

aşağıda belirtilen şartlarda

ek şartlar

1)      Pasaportu Olmayan Kırgız Cumhuriyeti Vatandaşları İçin:

a)      Pasaportun, pasaport hamilinden uzak bir yerde olması ve hesap açma tarihinde pasaport hamilinin pasaport orijinalini sunamaması halinde

Pasaport fotokopisine dayanarak hesap açılabilir (pasaport hamili uzak yerde bulunan pasaportunun fotokopisini whatsapp/ e-posta yoluyla veya başka bir suretle alabilir ve yazdırabilir)

Hesap, pasaportun orijinali sunulmaksızın hemen etkin hale getirebilir.

Hesabın açıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde karşılaştırmak üzere pasaportun orijinali Bankaya sunulmalıdır. Pasaportun belirtilen süre içerisinde sunulmaması halinde, hesap kapanacaktır.

b)      Pasaportun olmaması (kaybolması) halinde

Doğum belgesi/ fotokopisine dayanarak hesap açılabilir.

Hesap, pasaport sunulmaksızın hemen etkin hale getirebilir.

Hesabın açıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde Banka sistemine bilgileri kaydetmek için pasaportun orijinali Bankaya sunulmalıdır. Pasaportun belirtilen süre içerisinde sunulmaması halinde, hesap kapanacaktır.

Doğum belgesinin olmaması halinde, Üniversite ilgili müşterinin belirtilen süre içerisinde pasaportun orijinalini sunacağına dair teminat mektubunu sağlamak zorundadır (ZGM marketing adına).

 

 

 

2)      Yabancı Uyruklu Vatandaşlar İçin:

a)      Vizesiz (oturma izni belgesi olmaksızın)

Hesabın açıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde vize/ oturum izni belgesinin orijinali Bankaya sunulmalıdır. Hesap, ilgili belge sunulmaksızın hemen etkin hale getirebilir.

Müşteri vize/ oturum izni belgesini almak istemediği takdirde, söz konusu durum ile ilgili olarak Bankada ihtilafların ortaya çıkması halinde, Üniversite Bankanın talebi üzerine talep tarihinden itibaren 1 ay içerisinde vizeyi sunması için ilgili müşteriyi ikna edebilmelidir (ZGM marketing adına mektup). Hesap, ilgili belge sunulmaksızın hemen etkin hale getirebilir.

b)      Yabancı dilde hazırlanan ve noter tasdikli pasaport Demir Bankası tarafından tercüme edilecektir.

Hesabın açıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde noter tasdikli ve tercüme edilmiş belgenin orijinali Bankaya sunulmalıdır. Hesap, ilgili belge sunulmaksızın hemen etkin hale getirebilir.

       

 

Bunun yanı sıra bundan sonra yapılacak işlemler için gerekli listenin acil bir şekilde Tarafımıza gönderilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.