Kütüphane ve Dokumantasyon Dairesi Başkanlığı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

2016 Yılının Faaliyet Raporu

 

30.12.2016

 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin merkez kütüphanesi çağdaş çalışma ve okuma ortamına uygun olarak düzenlenmiştir. 1998 yılından itibaren hizmet vermekte olan kütüphanemizin asıl amacı çeşitli alanlarda çalışan bilim adamlarının, araştırmacıların ve öğrencilerin eğitim, öğretim, araştırma ve genel kültür gereksinimlerine yardımcı olmaktır. Kütüphanemizin koleksiyonu, bağış olarak gelen ve satın alınan bilgi kaynaklarıyla günden güne zenginleşmektedir. KTMÜ kütüphanesinde 90 078 adet kitap, süreli yayın ve görsel-işitsel bilgi kaynakları var.

Kütüphanenin Elektronik katalogu okuyuculara 01.11.2005 tarihi itibariyle hizmet vermektedir. Bu katalogda tarama işi İnternet üzerinden yapılıp, bütün dünyaya açılır, adresi: http://yordam.manas.edu.kg/ . Elektronik katalogumuzdan 2014 yılında 38816 tarama, 2015 yılında 36175 tarama, 2016 yılında ise 40 197 tarama yapılmıştır.

2016 Şubat itibariyle kütüphanemizin elektronik kataloğunun mobil versiyonu “Cep Kütüphanem” kullanıma sunulmuştur. Kütüphane kullanıcıları akıllı telefonlardan Kaynak Arama, Ödünç Aldığı Okuma Salon ve Ders Kitapları Takip, Ödünç Süresini Uzatma, Bağış Kitapları, İade, Arşiv ile Üye Bilgilerini görebilmekte, elektronik kitaplara ulaşabilmektedir. Mart 2016 itibariyle ise Online Anket, Konu Başlıklar Kataloğu, Yazarlar Veritabanı, Bağışçılar modülü ve Üniversitemizin akademisyenleri ile araştırmacılarının bilimsel yayınlarının bir yerde toplanması, kullanıcılara kolay erişim sağlanması amacıyla ISI, Scopus, РИНЦ tarafından taranan üniversitemizin tüm bilimsel yayınları toplanarak tasnif edilmiş ve Bilimsel Katalog üzerinden kullanıma sunulmuştur. 2016 yılının sonuna kadar bilimsel kataloğumuzda 422 adet makale kayıt edilmiştir.

2016 Ocak ayında “Sage Premier” , “IOP Science”, “Edward Elgar Journals & eBooks”, "New England Journal of Medicine"; Mart ayında “ e-Duke Journals Scholarly Collection ”; Mayıs ayında “ ARDI ” veritabanlarına projeler üzerinden ücretsiz abonelikler; Ekim ayında ise “ Emerald ”, “ Communication Source ”, “ Political Science Complete (PSC) ”, “ Middle Eastern and Central Asian Studies ”, “ One Belt One Road Reference Source ” veritabanlarına denemeli erişimler sağlanmıştır.

Rektörlük Makamının R.30.KDD-201/123 sayılı ve 02/06/2016 tarihli onayı ve Kütüphane yönetmeliğinin 22. maddesine göre Kütüphanemizde bulunan demirbaşa kayıtlı materyallerin sayımı 20/06/2016-24/06/2016 tarihleri arasında Sayım komisyonu kurularak yapılmıştır. Sayım sonucunda 33 (otuz üç) adet kitap kayıp, 21 (yirmi bir) adet kitap hasarlı, 89 (seksen dokuz) adet kitap içerik değeri eskirdiğinden kullanım dışı olarak tespit edilmiştir. Okuyucu tarafından ise 2015-2016 eğitim-öğretim yılında kütüphane materyallerinden 55 (elli beş) adet kitap kaybedilmiştir. Kütüphane yönetmeliğin 14. Madde, b) bendine göre okuyucu tarafından kayıp olan kitapların 4 kat cezası (Toplam 52065,20 som) kesilerek üniversite bütçesine kaydedilmiştir. Ayrıca, Fen Fakültesi Dekan V. Prof.Dr. Ali Osman SOLAK tarafından kütüphanemize bağış edilen kitapların birisi Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kütüphanesine ait olduğundan geri teslim edilmesi için FFD-249 sayılı 20/10/2015 tarihli yazı ile başvurarak 1 (bir) adet kitabı geri almıştır; 1535.06010 no'lu Hazırlık sınıfı öğrencisi Kristina PAVLENKO evinde yangın olduğundan dolayı ödünç aldığı 5 (beş) adet kitap yanmıştır. Yangın olduğu hakkında belgesi ile birlikte dilekçe yazarak Rektörlük makamına başvurmuştur. Toplam 204 (iki yüz dört) adet kitap demirbaş kayıtlarından terkin edilmiştir.

Rektörlük Makamının R.30.KDD-201/240 sayılı ve 14/11/2016 tarihli onayı ile Üniversitemizden atılmış olup, ilişik kesme belgesini doldurmadan, ödünç aldığı kitapları iade etmeyen öğrencilerin üzerindeki kitapların incellenmesi, sayımının yapılması için Sayım Komisyonu kurularak sayım yapılmıştır. Sayım sırasında Üniversitemizden atılmış olup, ilişik kesme belgesini doldurmadan giden, kütüphaneye borcu var olan 302 öğrenci; iade etmeyen kitap sayısı ise toplam 636 adet (Okuma salon kitabı 147 adet, Ders kitabı 489 adet) olduğu tespit edilmiştir. Sayım sonucunda tespit edilen 636 adet kitapların arasından 2001-2011 yılları arasında (10 yıl arası, bugünkü tarihe göre 5 yıldan öncekiler) ödünç alınmış olan 353 adet (Okuma salon kitapları 82 adet, Ders kitapları 271 adet) kitabın bugüne kadar iade edilmediğini ve edilmeyeceğini düşünerek, Kütüphane Yönetmeliği'nin 23. maddesine göre ve Rektörlük Makamının R.30.KDD-201/241 sayılı ve 17/11/2016 tarihli onayı ile demirbaş kayıtlarından terkin edilmiştir.

2016 yılında toplam 1044 adet hasarlı olan kitapların tamiri 78300 soma yapılmıştır.

Her eğitim-öğretim döneminin başında yeni gelen Öğrencilere Kütüphanemizin elektronik katalogu ve abone olunmuş elektronik veritabanların kullanımının eğitimi ve tanıtımı düzenlenmektedir. 14-16/11/2016 tarihleri arasında tüm hazırlık sınıfı öğrencilerine bu konularda seminerler yapıldı. Toplam 56 sınıfa 20 seminer yapıldı. Katılan öğrenci sayısı 1393. 2016 yılında 18 Kasım – 16 Aralık tarihleri arasında 9 fakülteye toplam 89 akademik personele, 32 öğrenciye elektronik katalog ve bu sene abone olduğumuz elektronik veritabanların kullanımı hakkında eğitim seminerleri yapılmıştır.

2016 Aralık ayında “Türkestan Derlemesi” ( Туркестанский сборник) arşivinin elektronik şekli satın alınmıştır ve tüm ciltleri indeksleri ile birlikte (604 cilt) .flip pdf versiyonuna geçirilerek ‘Manas ELibrary' veritabanına aktarılmıştır. Bu derlemenin tüm makale bibliyografiyası yordam otomasyon sistemine kayıt edilerek (Toplam 17941 makale) kullanıma sunulmuştur.

Fiziki özellikler; kapalı alan, oturma kapasitesi, raf kapasitesi (cilt), internet erişimi (uç) ve diğer olanaklar

Kapalı alan 1872,77 m 2 (Merkez Bina – 476,2 m 2 ; S. CİGİTOV OS - 1 67 ,9 1 m 2 ; C. AYTMATOV OS – 392 m 2 , Merkez Kütüphane – 836,66 m 2 ), Oturma kapasitesi – 498 adet; Raf kapasitesi – 436 adet; İnternet erişimi – kütüphanemizde kullanılmakta olan 95 bilgisayar (Personel için – 15 adet, öğrenci için – 75 adet, teknik bilgisayarlar – 5 adet) internet erişimlidir. Ayrıca kütüphanemizde 6 adet yazıcı, 1 adet skaner, 4 adet uyarı sistemi, 7 adet barkod okuyucu skaner, 2 adet fotokopi makinesi, 3 adet taşınabilir el terminali, 4 adet kiosk bilgisayar mevcuttur. Kütüphanemizin bütün okuma salonlarında okuyucular için kablosuz internet bağlantısı yapılmıştır.

Çalışan sayısı

•  Daire Başkanı – 1

•  Uzman kütüphaneci – 2

•  Kütüphaneci memur – 2

•  Bilgisayar İşletmeni – 1

•  Araştırma merkezi sekreteri - 1

•  Memur – 3

•  Hizmetli – 2

•  Sözleşmeli personel - 2

Toplam – 14 personel

 

Yararlanan üye sayısı (akademik, doktora, yüksek lisans öğrencisi, lisans-ön lisans öğrencisi, idari personel)

 

Üniversite kullanıcıları:

Akademik Personel - 332

İdari Personel - 289

Doktora Öğrencisi - 54

Lisans Öğrenci – 5436

Araştırma Görevli - 44

Yüksek Lisans Öğrencisi – 267

Dış kullanıcılar:

Kırgız-Türk Anadolu Lisesi - 1

Türkiye Büyükelçiliği – 8

TÖMER – 3

Bişkek Türk İlköğretim okulu - 4

Toplam üye sayısı – 6438

Toplam yararlaran okuyucu sayısı – 588 023

Ödünç Vermeler (kitap, multimedya, rezerv, ciltli dergi v.b.)

Toplam Ödünç verilmiş kitap sayısı – 44 996

İade işlemi yapılmış kitap sayısı – 44 489

Uzatma yapılmış kitap sayısı – 6 637

Ders Kitap Dağıtımı – 7 363

Ders Kitap İadesi – 8 503

Süreli Yayın kullanımı – 6 849

Bilgisayar salonundan yararlanan okuyucu sayısı – 99 641

Kütüphaneye gelen okuyucu sayısı (Toplam: Merkez, Cigitov, Aytmatov OS v.b.) – 588 023

Elektronik katalog kullanım sayısı (Tarama sayısı) – 40 197

 

Kitap sayısı (Genel, referans, nadir eser, ciltli dergi v.b.).

Kitap – 66 243

Ders kitap – 22 610

Tez - 629

E – kitap – 4 705

Süreli yayın – 97 (isim) / 20 3 (adet)

Veri tabanları elektronik aboneler – 58

Kitap dışı materyaller

CD, DVD, Afiş, Video/Audio Kaset – 34 9

Harita – 85

Fotokopi kitap - 16 2

 

Abone olan dergiler (basılı aboneler, veri tabanları elektronik aboneler v.b.)

Dergiler – 55 (isım) / 7 9 (adet)

Gazeteler – 42 (isım) / 124 (adet)

Elektronik abonelikler – 58 (Ödemeli 6; Proje olarak ücretsiz abonelik – 18; Kütüphane tarafından oluşturulmuş – 2; Açık Erişimde – 26; Denemeli erişim - 6)

Ödemeli

Proje olarak ödemesiz

  1. “World eBook Library„
  2. “EBSCO HOST”
  3. “Paragraf ” hukuk ansiklopedisi
  4. “Jstor”
  5. “HiperKitap”
  6. “Taylor & Francis Journals Online”

 

A çık erişimde

•  “DOAJ”

•  “Oapen”

•  “İntechOpen”

•  “Scientific & Academic Publishing (SAP)”

•  “ TÜBİTAK” Türkçe veritabanları

•  “Atatürk kitaplığı” veritabanı

•  “Global Advanced Research Journals”

•  “ Science Publishing Group”

•  “OMICS International”

•  “Hikari Ltd”

•  “Libertas Academica”

•  “Scientific Research Publishing”

•  “PressAcademia”

•  “Asian Economic and Social Society (AESS)”

•  “AENSI Publısher”

•  “Kamla-Raj”

•  “iSER PUBLICATIONS”

•  “Math-Net.Ru”

•  “Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company)”

•  “Dünya Dijital Kütüphanesi (WDL)”

•  “Science Alert”

•  “AimiJournals”

•  “PubMed Central (PМС)”

•  “LOOK Academic Publishers”

•  “ScopeMed”

•  “RSPublication”

•  “Electronic Journals Library ”,

•  “IoP Science”,

•  “Oxford Reference Online”,

•  “Oxford English Dictionary”,

•  “ AGORA ” ,

•  “ HINARI ” ,

•  “OARE”

•  “ARDI”

•  “Oxford Journals” (Owford University Press)

•  “KRAD”

•  “POLPRED”

•  “Sage Premier”

•  “Kirlibnet”

•  “Kırgızistanın Nadire Eserleri”

•  “ IMF eLibrary”

•  “Edward Elgar Journals & eBooks”

•  “ New England Journal of Medicine”

•  “e-Duke Journals Scholarly Collection”

 

Denemeli erişim

•  “ Лань ”

•  “Emerald” (10.10-10.12.2016)

•  “Communication Source” (17.10-17.11.2016)

•  “Political Science Complete (PSC)” (17.10-17.11.2016)

•  “Middle Eastern and Central Asian Studies” (17.10-17.11.2016)

•  “One Belt One Road Reference Source” (17.10-17.11.2016)

Kütüphaneden yapılan

•  “Manas ELibrary”

•  “Elektronik Katalog”

E-kitap – Kütüphanemiz tarafından yürütülmekte olan ‘Manas ELibrary' veritabanında 4400 adet ve ‘KTMU DataBase' veritabanında 305 adet E-kitap internet üzerinde okuyuculara sunulmuştur. Bundan başka elektronik dergilerin, kaynakların, veritabanları web adresleri link olarak web sayfamızın ( http://library.manas.edu.kg ) “Faydalı Linkler” bölümüne yerleştirilmiştir.

Salican CİGİTOV Okuma Salonu

14 Aralık 2005 tarihinde Üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binasında Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Salican CİGİTOV Okuma Salonu kurulmuştur. Salonda bölüme ait 5448 adet kitap, dergi ve gazeteler bulunmaktadır. Raf kapasitesi – 38 adet. Oturma kapasitesi – 92 adettir ve İnternet erişimli 1 adet bilgisayar ile tarama terminel için 1 adet kiosk bilgisayar bulunmaktadır. Okuma Salonda kablosuz internet ayarlanmıştır.

Cengiz AYTMATOV Okuma Salonu

24 Mayıs 2012 tarihinde Üniversitemizin kampüsünde Cengiz AYTMATOV Okuma Salonu kurulmuştur. Salonda bölüme ait 15015 adet kitap bulunmaktadır. Raf kapasitesi - 48 adet. Oturma kapasitesi - 116 adettir. İnternet erişimli 32 adet bilgisayar ile tarama terminel için 1 adet kiosk bilgisayar bulunmaktadır. Okuma Salonda kablosuz internet ayarlanmıştır. Ayrıca okuma salonda Cengiz AYTMATOV'un köşesi bulunmaktadır ve yazara ait eserlerin sergisi düzenlenmiştir.

 

Merkez Kütüphane (Yeni Öğrenci Evinde)

Eylül 2013 yılında Üniversitemiz Kampüsünde yeni Öğrenci Evi ile birlikte kurulan Merkez Kütüphanemiz hizmete açılmıştır. Merkez binada bulunan eski kütüphaneye ders kitapları ile süreli yayınların deposu, hazırlık sınıfı, Turizm ve otelcilik yüksekokuluna ait kitaplar bırakılmıştır. Kalan kitaplar yeni kurulan Merkez Kütüphaneye taşınmıştır. Resmi olarak yeni merkez kütüphane 11 Kasım 2013 tarihinde açılmıştır. Kütüphanede 29183 adet kitap bulunmaktadır. Raf kapasitesi - 99, oturma kapasitesi - 118 adettir. İnternet erişimli 40 adet bilgisayar ve tarama terminel için 2 adet kiosk bilgisayar bulunmaktadır.

 

Hazırlık sınıfı Okuma Salonu (Merkez Binadaki eski kütüphane)

Üniversitemizin Kampüsünde Merkez Kütüphane açıldıktan sonra Merkez binadaki 1998 yılında açılan eski Kütüphanemiz Hazırlık sınıfı Okuma Salonu olarak faaliyetine devam etmektedir. Ayrıca Sağlama, Kataloğlama ve Sınıflandırma Servisleri ve Ders kitapları ile Süreli yayınların deposu da bu kütüphanede bulunmaktadır. Hazırlık Sınıfı okuma salonunda hazırlık sınıfına, Turizm ve otelcilik yüksekokuluna ait toplam 16980 adet kitap bulunmaktadır. Raf kapasitesi - 209 adet, oturma kapasitesi - 167 adettir. İnternet erişimli 22 adet bilgisayar ile tarama terminel için 1 adet kiosk bilgisayar bulunmaktadır.