Kabul Şartları

 

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Tarihi

14–30 Aralık 2020

Bilim Sınavı (Yazılı ve sözlü)

06-08 Ocak 2021

Kazananların İlanı (Asıl ve Yedek Liste)

13 Ocak 2021

Asıl Öğrenci Kesin Kayıt

14-15 Ocak 2021

Yedek öğrenci Kesin Kayıt

18-Ocak 2021

Derslere Kayıt Yaptırma

29 Ocak 01 Şubat 2021

BAŞVURU ŞARTLARI

YÜKSEK LİSANS

1-Adayların ilgili Anabilim Dalı tarafından kabul edilen bir lisans programından mezun olmaları ve lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

2-Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olup Kırgız Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olanlar için Kırgız Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından verilen denklik belgesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olanlar için Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumu tarafından verilen denklik belgesi gerekir. Diğer ülke vatandaşların Kırgız Cumhuriyeti ve/veya Türkiye Cumhuriyeti yetkili kurumlarınca denkliği tanınan bir diplomaya sahip olmaları gerekir.

3-ALES Sınavında (geçerlik süresi en fazla 36 ay)  en az 55 sözel, sayısal veya eşit ağırlıklı puana, Uluslararası geçerliliği bulunan GRE veya GMAT sınavlarında (geçerlilik süresi en fazla 60 ay) en az 70 puana sahip olan adaylar Yazılı Sınava girmek istemedikleri takdirde Yazılı Sınav puanları en az 70 kabul edilir. Ancak sözlü sınava girmeleri gerekir. ALES, GRE ve GMAT belgesi olmayan adaylar hem yazılı hem sözlü sınavına girerler.

4-Yüksek Lisans için yabancı dil şartı aranmaz. Ancak Senatoca kabul edilen dillerden birinden uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil belgesi sunan adayların yabancı dil puanının  %15 lik kısmı bilim sınav puanına eklenir. Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerden başvuran adaylar için Rusça yabancı dil olarak kabul edilmez.

DOKTORA

1-Adayların  ilgili Anabilim Dalı tarafından kabul edilen bir yüksek lisans programından veya hazırlık sınıfı hariç en az beş yıllık bir fakülteden mezun olmaları veya lisans mezunu olup Sağlık Bakanlığınca belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık belgesine sahip olmaları ve not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

2-Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olup Kırgız Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olanlar için Kırgız Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından verilen denklik belgesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olanlar için Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumu tarafından verilen denklik belgesi gerekir. Diğer ülke vatandaşların Kırgız Cumhuriyeti ve/veya Türkiye Cumhuriyeti yetkili kurumlarınca denkliği tanınan bir diplomaya sahip olmaları gerekir.

3-Adayların  Senatoca kabul edilen dillerden birinden T.C. ÖSYM Başkanlığınca yapılan yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ÖSYM Başkanlığınca yapılan yabancı dil sınavından (Geçerlilik süresi 3 yıldır) en az 60 puan ya da eşdeğerliliği KTMÜ Senatosunca kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip bir yabancı dil sınavından T.C. ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı dil eşdeğerlilik puanı, KTMÜ Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablolarına göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır. Doktora bilim alanı yabancı dil olan adaylar, yabancı dil sınavlarına başka bir yabancı dilden girerler. Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerden gelen adaylardan Rusça yabancı dil olarak kabul edilmez.

4-ALES Sınavında (geçerlik süresi en fazla 36 ay)  en az 55 sayısal puana, Uluslararası geçerliliği bulunan GRE veya GMAT sınavlarında (geçerlilik süresi en fazla 60 ay) en az 70 puana sahip olan adaylar Yazılı Sınava girmek istemedikleri takdirde Yazılı Sınav puanları en az 70 kabul edilir. Ancak sözlü sınava girmeleri gerekir. ALES, GRE ve GMAT belgesi olmayan adaylar hem yazılı hem sözlü sınavına girerler.

BAŞVURU YÖNTEMLERİ VE İSTENEN BELGELER

Başvurular, Sosyal Bilimler Enstitüsüne elden veya elektronik posta yoluyla başvurunun son günü mesai bitimine (Kırgızistan saatine göre saat 17.30'a) kadar kabul edilir. Elektronik posta adresi: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

1-Başvuru Formu (Form http//manas.edu.kg internet adresinden temin edilebilir veya Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresinden istenebilir).

2-Yüksek Lisans için Lisans diplomasının, Doktora için hazırlık sınıfı hariç en az beş yıllık Fakülte diplomasının veya Yüksek lisans diplomasının fotokopisi. (Geçici Mezuniyet Belgesi de Kabul edilir). Kesin kayıtta diplomaların aslı istenir.

3-Denklik Belgesinin fotokopisi (Başvuru şartlarında belirtilen eğitimini Kırgızistan ve Türkiye dışındaki ülkelerde tamamlayan adaylar). Kesin kayıtta denklik belgesinin aslı istenir.

4-Not Durum Belgesi (transkript) (Mezun olunan üniversiteden onaylı)

5-2 adet 4x3 vesikalık fotoğraf

5-Nüfüs Cüzdanın veya Pasaportun fotokopisi

6-ALES veya eşdeğeri GRE, GMAT Belgesinin aslı veya fotokopisi (Belge verme adayın isteğine bağlı)

7-Yabancı Dil Belgesinin aslı veya fotokopisi (Belge verme Yüksek Lisans programına başvuran adayın isteğine bağlı)

PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI VE KONTENJANLAR

YÜKSEK LİSANS

ENSTİTÜ ANABİLİM DALI

KONTENJAN

ALES VEYA EŞDEĞERLİK BELGESİ ALAN TÜRÜ

ALES VEYA EŞDEĞERLİK BELGESİ

YABANCI DİL BELGESİ

 

LİSANS MEZUNİYETİ

KC

TC

DG

Felsefe

 

0

0

1

Eşit Ağırlık, Sözel

Aday isterse belge verir

Aday isterse belge verir

Felsefe alanında lisans mezunu; herhangi bir lisans programı* mezunu olmak

Sosyoloji

1

1

2

Eşit Ağırlık, Sözel

Aday isterse belge verir

Aday isterse belge verir

Sosyoloji, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Halk Bilimi, Türkoloji, İstatistik, Sosyal Hizmet,  Felsefe, RPD (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı), İletişim, Uluslararası İlişkiler, İlahiyat, Tarih, Halkla İlişkiler, Turizm, İktisat, Antropoloji, Hukuk, Şehir Bölge Planlama ve Mimarlık alanlarında lisans mezunu olanlar başvurabileceklerdir**

Beden Eğitimi ve Spor

1

2

0

Sözel

Aday isterse belge verir

Aday isterse belge verir

Beden Eğitimi ve spor Öğretmenliği Bölümü ve/ veya Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunu olmak

İngiliz Dili ve Edebiyatı

1

2

1

Sözel

Aday isterse belge verir

Aday isterse belge verir

Filoloji (İngiliz Dili ve Edebiyatı), Dilbilim (İngiliz Dili) alanlarında lisans mezunu olmak veya bu alanında beş yıllık bir fakülte mezunu olmak.

Tarih

0

1

1

Sözel

Aday isterse belge verir

Aday isterse belge verir

Tarih alanında lisans mezunu olmak veya bu alanında beş yıllık bir fakülte mezunu olmak.

Tarih (Arkeoloji ve Sosyal Antropoloji)

 

3

2

2

Sözel

Aday isterse belge verir

Aday isterse belge verir

Tarih ve Arkeoloji alanında lisans mezunu olmak veya Tarih alanında beş yıllık bir fakülte mezunu olmak.

                 

 

PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI VE KONTENJANLAR

DOKTORA

ENSTİTÜ ANABİLİM DALI

KONTENJAN

ALES VEYA EŞDEĞERLİK BELGESİ ALAN TÜRÜ

ALES VEYA EŞDEĞERLİK BELGESİ

YABANCI DİL BELGESİ

 

YÜKSEK LİSANS MEZUNİYETİ

KC

TC

DG

TARİH

3

3

2

Sözel

 

Aday isterse belge verir

İngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca, Çince

Yüksek lisansını Tarih alanında yapmış olmak veya bu alanında beş yıllık bir fakülte mezunu olmak.

KC: Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı; TC: Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı; DG: Diğer ülke vatandaşları

 *  : Gerekirse bilimsel hazırlık programı uygulanabilecektir.

**: (Farklı Bölüm mezunlarının Sosyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapabilmeleri için Bilimsel Hazırlık kapsamında lisanstaki  bazı dersleri almak zorundadır. Öğrencinin geldiği programlarda aldığı dersler varsa, Anabilim Dalı kurulunca bunlar sayılır ve muaf tutulur. Bu derslerden yarıdan fazlası sayılan/muaf tutulan öğrenciler, geri kalan dersleri yüksek lisans dersi ile birlikte alabilirler.).

DESTEK İMKANLARI

1-Lisanüstü programları ücretsizdir. Başvuru, Kayıt ve öğrenim süresi boyunca hiçbir ücret talep edilmez.

2-Programa kayıt yaptıran öğrencilerin birçoğuna Giriş Bursu, Başarı Bursu ve Destek Bursu verilmektedir. Burslar, Yüksek Lisans öğrencileri için aylık 50 Amerikan Doları ve Doktora Öğrencileri için aylık 75 Amerikan Dolarıdır.

3-Üniversitemiz Cengiz Aytmatov Kampüsünde barınma ihtiyacını karşılayacak donanımlı öğrenci yurtlar mevcuttur.

4-Pandemi süresince Uzaktan Eğitim için her öğrenciye her ay 60 GB internet paketi ücretsiz verilmektedir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR

1-Bilgi ve destek adresi: Bişkek Cal bölgesi, KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü 1.kat 104 nolu oda, telefon : 00996(312) 49 27 88 iç hat:2321,Elektronik posta:  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. , Whatsapp:+996(706) 068822 veya +996(700)125056,

2-Yanlış veya eksik Belge veren adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3-Eğitim Dili Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesidir. Anadili bu iki dilden birisi olmayan ya da lisans eğitimini bu dillerden birinde tamamlamayan veya eğitim dilinden muaf sayılmaları için geçerli bir belge sunamayan adaylar Dil muafiyet sınavına girerler (67 puan başarı barajıdır). Dil Muafiyet sınavları (Kırgız Türkçesi–Türkiye Türkçesi) 11-13 Ocak 2021 tarihlerinde KTMÜ-ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Eğitim dillerinin herhangi birinden veya her ikisinden başarısız olanlar, isteğe bağlı olarak “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Dil Eğitim ve Öğretim Programına” katılabilirler.

 

SINAVLARIN YAPILMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİK ŞARTLAR

Yazılı Sınav:  soruların Google Classroom’a yüklenecek ve sınav bitiminde cevap kâğıtları aday tarafından Google Classroom’a yüklenecektir., Sınav Google Meet programı üzerinden interaktif çevrimiçi olarak ve kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olması sağlanacaktır.

Sözlü sınav: Google Meet prog

ramı üzerinden interaktif (çevrimiçi) olarak ve kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilirliği sağlanarak yapılacaktır.

Yazılı  ve Sözlü Sınav esnasında meydana gelen elektrik kesintisi, internet bağlantı problemi gibi teknik nedenlerden dolayı adayın sınava katılamaması veya katıldığı halde sınavını sağlıklı bir şekilde tamamlayamaması durumunda sınav geçersiz sayılacak ve yeniden bir sınav hakkı verilemeyecektir.

Başvuracak öğrenci adayların Google meet programını, ayrıca Google classroom’dan çevirmiçi/online şeklinde yapılacak olan sınava girebilmeleri için Enstitümüz tarafından Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. uzantılı geçici e-mail adresleri verilecek ve adayın başvuru yaparken kullandığı e-mail adreslerine gönderilecektir.