Students highlight

Университет студенттерине Компьютердик инженерия бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү Исабек Ташиевден белек

Университетибиздин Компьютердик инженерия бөлүмү бүтүрүүчүсү Исабек Ташиев тарабынан иштелип чыгылган KTMU Student Info System аттуу мобилдик тиркеме Google play дүкөнүнө чыккан. Тиркеме университетибизде колдонулган ogrnot.manas.edu,kg студеннтик маалымат системасынын мобилдик версиясы болуп эсептелинет. Бул тиркеменин жардамы менен университетибиздин студенттери сабактарга катталуу, бааларын көрүү сыяктуу иш-чараларды жүргүзө алат.