Академиялык календарь

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

2019–2020 окуу жылы

Магистратура жана докторантура программаларынын академиялык календары

 

EK-2

Күзгү семестр

 

Жазгы семестр

01-03 июль 2019

Кирүү сынактары (адистик боюнча жазуу  жана оозеки сынак)

06-08 январь 2020

01-июль 2019

Ачыла турган сабактардын аныкталган тизмесин Институтка жиберүүнүн акыркы күнү

02-январь 2020

11-12 июль 2019

Cтуденттерди программаларга каттоо

14-16 январь 2020

02-03 сентябрь 2019

Кыргыз жана түрк тилдеринен сынак

13-14 январь 2020

06-09 сентябрь 2019

Сабактарга катталуу жана бей расмий студенттерди кабыл алуу

24-27 январь 2020

09- сентябрь 2019

Сабактардын башталышы

27-январь 2020

16–18 сентябрь 2019

Катталган сабактарды өзгөртүү

03-05 февраль 2020

21-октябрь 2019

Илимий жетекчилерди сунуштоо

09-март 2020

09-декабрь 2019

Магистрдик диссертацияны Институтка тапшыруу

22-май 2020

26-декабрь 2019

Ара сынактын бааларын системага киргизүүнүн акыркы күнү

14-май 2020

27-декабрь 2019

Сабактардын аякташы

Магистрдик диссертациянын отчетун, илим изилдөө стажы жана педагогикалык стаждын отчетторун  Институтка тапшыруунун акыркы күнү

15-май 2020

02-17 январь 2020

Сессия

18 май- 05 Июнь 2020

20-январь 2020

Финалдык сынактардын жыйынтыктарын

системага киргизүү,

магистрдик диссертациянын долбоорун Институтка тапшыруунун акыркы күнү

08 июнь 2020

20-21 январь 2020

Окуу мөөнөтүн узартуу үчүн  Институтка арыз берүүнүн акыркы күнү

08-09 июнь 2020

21-январь 2020

Финалдык сынактардын жыйынтыктарын

Институтка тапшыруунун акыркы күнү

09 июнь 2020

26-27 декабрь 2020

Мамлекеттик аттестациялоо (магистратура)

17-18 июнь 2020

Ректорлук  белгилейт

Бүтүрүү салтанаты

Ректорлук  белгилейт