Академиялык календарь

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

2019–2020 окуу жылы

Магистратура жана докторантура программаларынын академиялык календары

 

EK-2

Күзгү семестр

 

Жазгы семестр

01-03-июль, 2019

Кирүү сынактары (адистик боюнча жазуу  жана оозеки сынак)

06-08-январь, 2020

01-июль, 2019

Ачыла турган сабактардын аныкталган тизмесин институтка жиберүүнүн акыркы күнү

02-январь, 2020

11-12-июль, 2019

Cтуденттерди программаларга каттоо

14-16-январь, 2020

02-03-сентябрь, 2019

Кыргыз жана түрк тилдеринен сынак

13-14-январь, 2020

06-09-сентябрь, 2019

Сабактарга катталуу жана студенттерди кабыл алуу

24-27-январь, 2020

09-сентябрь, 2019

Сабактардын башталышы

27-январь, 2020

16–18-сентябрь, 2019

Катталган сабактарды өзгөртүү

03-05-февраль, 2020

21-октябрь, 2019

Илимий жетекчилерди сунуштоо

09-март, 2020

09-декабрь, 2019

Магистрдик диссертацияны институтка тапшыруу

22-май, 2020

26-декабрь, 2019

Ара сынактын бааларын системага киргизүүнүн акыркы күнү

14-май, 2020

27-декабрь, 2019

Сабактардын аякташы

Магистрдик диссертациянын отчетун, илим изилдөө стажынын жана педагогикалык стаждын отчетторун  институтка тапшыруунун акыркы күнү

15-май, 2020

02-17-январь, 2020

Сессия

18 май- 05-июнь, 2020

20-январь, 2020

Финалдык сынактардын жыйынтыктарын

системага киргизүү

Магистрдик диссертациянын долбоорун институтка тапшыруунун акыркы күнү

08-июнь, 2020

20-21-январь, 2020

Окуу мөөнөтүн узартуу үчүн институтка арыз берүүнүн акыркы күнү

08-09-июнь, 2020

21-январь, 2020

Финалдык сынактардын жыйынтыктарын

институтка тапшыруунун акыркы күнү

09-июнь, 2020

26-27-декабрь, 2020

Мамлекеттик аттестациялоо (магистратура)

17-18-июнь, 2020

Ректорат  белгилейт

Бүтүрүү салтанаты

Ректорат  белгилейт