Академиялык календарь

Кыргыз-Түрк Манас университети
2016 –2017 окуу жылы
Магистратура жана докторантура программаларынын академиялык календары

Күзгү семестр

 

Жазгы семестр

28 - 29 июнь 2016

Кирүү сынактары ( адистик боюнча жазуу жана оозеки сынак )

11-12 январь 2017

07 - 13 июль 2016

C туденттерди программаларга каттоо

16 -17 январь 2017

13 -июль 2016

Ачыла турган сабактардын аныкталган тизмесин И нститутка жибе рүүнүн акыркы күнү

6 - январь 2017

01 -02 сентябрь 2016

Кыргыз жана түрк тилдеринен сынак

05 - 06 январь 2017

02 –05 сентябрь 2016

Сабактарга катталуу жана эркин каттаган студенттерди каттоо

20 -23 январь 2017

05 - сентябрь 2016

Сабактардын башталышы

23 -январь 2017

12 –14 сентябрь 2016

Сабактарды тандоо жана өзгөртүү

31 январь – 02 февраль 2017

14 -ноябрь 2016

Магистрдик жана доктордук диссертацияны Институтка тапшыруу

10 -май 201 7

12- декабрь 2016

Илимий жетекчилерди дайындоо

27 - апрель 2017

19 -декабрь 2016

Визалык экзеамендердин бааларын системага киргизүүнүн акыркы күнү

8 -май 201 7

23 -декабрь 201 6

Сабактардын аякташы

Магистрдик диссертациянын отчетун Институтка тапшыруунун, окуу мөөнөтүн узартуу үчүн арыз берүүнүн, илим изилдөө стажы жана педагогикалык стаж отчетторун тапшыруунун акыркы күнү

1 2 -май 201 7

26 -декабрь 2016

11 -январь 2017

Сессия

15 - 31 май 201 7

26-декабрь 2016

12 - январь 2017

Финалдык сынактардын жыйынтыктарын системага киргизүү ,

магистрдик диссертациянын долбоорун Институтка тапшыруу

01- 02 июнь 201 7

28-30 декабрь 2016

Мамлекеттик аттестациялоо

19 - 21 июнь 201 7

Ректорлук белгилейт

Бүтүрүү салтанаты

Ректорлук белгилейт