Академиялык календарь

Кыргыз-Түрк Манас университети

2017–2018 окуу жылы

Магистратура жана докторантура программаларынын академиялык календары

Күзгү семестр

 

Жазгы семестр

27 июнь – 03 июль 2017

Кирүү сынактары ( адистик боюнча жазуу жана оозеки сынак )

08-12 январь 201 8

10-14 июль 201 7

C туденттерди программаларга каттоо

18-22 январь 201 8

14 -июль 201 7

Ачыла турган сабактардын аныкталган тизмесин И нститутка жибе рүүнүн акыркы күнү

02 - январь 201 8

04-05 сентябрь 201 7

Кыргыз жана түрк тилдеринен сынак

15-16 январь 201 8

08-11 сентябрь 201 7

Сабактарга катталуу жана эркин каттаган студенттерди каттоо

26-29 январь 201 8

11 - сентябрь 201 7

Сабактардын башталышы

29 -январь 201 8

22 – 25 сентябрь 201 7

Катталган сабактарды өзгөртүү

09-12 февраль 201 8

1 4 -ноябрь 201 7

Магистрдик жана доктордук диссертацияны И нститутка тапшыруу

04 -май 201 8

15 - декабрь 201 7

Илимий жетекчилерди сунуштоо

2 7 - апрель 201 8

25-декабрь 201 7

Ара сынактын бааларын системага киргизүүнүн акыркы күнү

14 -май 201 8

2 9 -декабрь 201 7

Сабактардын аякташы

Магистрдик диссертациянын отчетун , окуу мөөнөтүн узартуу үчүн арыз берүүнүн, илим изилдөө стажы жана педагогикалык стаж дын отчетторун Институтка тапшыруунун акыркы күнү

18 -май 2018

02-18 январь 2018

Сессия

21 май - 06 Июнь 2018

22- январь 2018

Финалдык сынактардын жыйынтыктарын системага киргизүү ,

магистрдик диссертациянын долбоорун Институтка тапшыруу нун акыркы күнү

09 июнь 201 8

28-30 декабрь 201 7

Мамлекеттик аттестациялоо

18 - 21 июнь 201 8

Ректорлук белгилейт

Бүтүрүү салтанаты

Ректорлук белгилейт