Академиялык календарь

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

2020–2021 окуу жылы

Магистратура жана докторантура программаларынын академиялык календары

Күзгү семестр

Аткарылуучу иш-чаралар

Жазгы семестр

0810 июль 2020

Кирүү сынактары (адистик боюнча жазуу  жана оозеки сынак)

06-08 январь 2021

01  июль  2020

Ачыла турган сабактардын аныкталган тизмесин Институтка жиберүүнүн акыркы күнү

04 январь 2021

 

03-04 сентябрь 2020

 

Cтуденттерди программаларга каттоо

 

14-15 январь 2021

 

08-10  сентябрь  2020

Кыргыз жана түрк тилдеринен сынак

11-13 январь 2021

11-14  сентябрь  2020

Сабактарга катталуу жана бей расмий студенттерди кабыл алуу

29 январь- 01 февраль 2021

14  сентябрь  2020

Сабактардын башталышы

01 февраль 2021

 

25-28  сентябрь  2020

Катталган сабактарды өзгөртүү

12-15 февраль 2021

 

28 октябрь 2020

Илимий жетекчилерди сунуштоо

09 март 2021

09 декабрь 2020

Магистрдик диссертацияны  Институтка тапшыруу

27 май 2021

30  декабрь  2020

Ара сынактын бааларын системага киргизүүнүн акыркы күнү

20 май 2021

31  декабрь  2020

Сабактардын аякташы

Магистрдик диссертациянын отчетун, окуу мөөнөтүн узартуу үчүн арыз берүүнүн, илим изилдөө стажы жана педагогикалык стаждын отчетторун  Институтка тапшыруунун акыркы күнү

21 май 2021

04-20 январь 2021

Сессия

24 май-07 июнь 2021

22 январь 2021

Финалдык сынактардын жыйынтыктарын системага киргизүү,

магистрдик диссертациянын долбоорун Институтка тапшыруунун акыркы күнү

08 июнь 2021

14-15  январь  2021

Кошумча убакыт талап кылуу арыздарын Институтка жөнөтүү

07-08 июнь 2021

25  январь  2021

Финалдык сынактардын жыйынтыктарын Институтка тапшыруунун акыркы күнү

15 июнь 2021

 

28-30 декабрь 2020

 

Мамлекеттик аттестациялоо (магистратура)

 

21-28 июнь 2021

Ректорлук  белгилейт

Бүтүрүү салтанаты

Ректорлук  белгилейт

Коомдук илимдер институту