Академиялык календарь

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

2018–2019 окуу жылы

Магистратура жана докторантура программаларынын академиялык календары

Күзгү семестр

 

Жазгы семестр

02-05 июль 2018

Кирүү сынактары (адистик боюнча жазуу  жана оозеки сынак)

07-11 январь 2019

16-19 июль  2018

Cтуденттерди программаларга каттоо

17-21 январь 2019

13-июль 2018

Ачыла турган сабактардын аныкталган тизмесин Институтка жиберүүнүн акыркы күнү

02-январь 2019

03-04 сентябрь 2018

Кыргыз жана түрк тилдеринен сынак

15-16 январь 2019

07-10 сентябрь 2018

Сабактарга катталуу жана бей расмий студенттерди кабыл алуу

25-28 январь 2019

10- сентябрь 2018

Сабактардын башталышы

28-январь 2019

21–24 сентябрь 2018

Катталган сабактарды өзгөртүү

08-11 февраль 2019

03-декабрь 2018

Магистрдик диссертацияны  Институтка тапшыруу

24-май 2019

14-декабрь 2018

Илимий жетекчилерди сунуштоо

26-апрель 2019

24-декабрь 2018

Ара сынактын бааларын системага киргизүүнүн акыркы күнү

13-май 2019

28-декабрь 2018

Сабактардын аякташы

Магистрдик диссертациянын отчетун, окуу мөөнөтүн узартуу үчүн арыз берүүнүн, илим изилдөө стажы жана педагогикалык стаждын отчетторун  Институтка тапшыруунун акыркы күнү

17-май 2019

02-18 январь 2019

Сессия

20 май- 06 Июнь 2019

23-январь 2019

Финалдык сынактардын жыйынтыктарын системага киргизүү,

  магистрдик диссертациянын долбоорун Институтка тапшыруунун акыркы күнү

11 июнь 2019

26-28 декабрь 2018

Мамлекеттик аттестациялоо (магистратура)

18-21 июнь 2019

Ректорлук  белгилейт

Бүтүрүү салтанаты

Ректорлук  белгилейт