Башкаруу

Башкаруу кеңеши

Ректор

Проф., док. Сeбахаттин Балжы

Биринчи проректор

Проф., док. Асылбек Кулмурзаев

Гуманитардык факультеттин деканы

Проф., док. Лайли Үкүбаева

Так илимдер факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Али Осман Солак

Көркөм өнөр факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Доц. Анарбек Ибраев

Экономика жана башкаруу факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Хакан Четинташ

Теология факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Мустафа Кѳйлү

Коммуникация факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Хамза Чакыр

Инженердик факультеттин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Жошкан Ылыжалы

Ветеринардык факультеттин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Хасан Гузелбектеш

Айыл-чарба факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Мустафа Паксой

Башкаруу тобунун мүчөсү

Проф., док. Анаркул Урдалетова

Башкаруу тобунун мүчөсү

Проф., док. Замира Дербишова

Башкаруу тобунун мүчөсү

Проф., док. Орхан Кемал Тавукчу

Башкаруу тобунун мүчөсү

Проф., док. Умит Гурбуз

Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби мүдүрү

Проф. док. Канат Жанузаков

Башкаруу тобунун мүчөсү

Зия Арпалы