Стратегияны өркүндөтүү башкармалыгы

 

 
Башкаруу  
Мүдүр Жейда Тугче Донмез
Секретарь Эркегүль Шайыпова
Байланыш  
Адрес Тынчтык проспектиси 56
Тел. 996 312 541945
Факс 996 312 541966
Внутр. тел. 1111
Email  

 * 2015-жылдагы Административдик иштердин отчету