Башкаруу

Ректор

Проф., док. Сeбахаттин Балжы

Биринчи проректор

Проф., док. Асылбек Кулмурзаев

Проректор

Проф., докт. Хусейин Огут

Проректор

Проф., док. Анварбек Мокеев

Гуманитардык факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Лайли Үкүбаева

Так илимдер факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Али Осман Солак

Көркөм өнөр факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Мехмет Башбуг

Экономика жана башкаруу факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Хакан Четинташ

Дин тануу факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Мустафа Кѳйлү

Коммуникация факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Хамза Чакыр

Инженердик факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Жошкун Ылыжалы

Ветеринардык факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Куршат Алтай

Айыл-чарба факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Мустафа Паксой

Табигый илимдер институтунун мүдүрү

Доц., док. Дагыстан Шимшек

Гуманитардык илимдер институтунун мүдүрү

Проф., док. Орхан Кемал Тавукчу

Спорт жана Физикалык маданият жогорку мектебинин мүдүрү

Доц. , док. Канат Жанузаков

Консерватория мүдүрүнүн милдетин аткаруучу

Проф., док. Мехмет Башбуг

Туризм жогорку мектебинин мүдүрү

Доц., док. Барыш Эрдем

Чет тилдер жогорку мектебинин мүдүрү

Доц., док. Таалайбек Абдиев

Кесиптик жогорку мектебинин мүдүрү

Доц., док. Булент Байрактар

Мүчө

Проф., док. Жусуп Пиримбаев

Мүчө

Проф., док. Асан Өмуралиев

Мүчө

Проф., док. Аскарбек Түлөбаев

Мүчө

Проф., док. Тинатин Дөөлөткелдиева

Баш катчы

Зия Арпалы