Башкаруу

 

Проф. док.  Рахми Эр
Текшерүү комиссиясынын башчысы

Кармышаков У.Т.
Текшерүү комиссиясынын мүчөсү
Кыргыз Республикасынын Финансы министринин орун басары

Проф. док. Муса Думан
Текшерүү комиссиясынын мүчөсү
Фатих Султан Мехмет университетинин ректору

Проф.док. Асанканов А.А. 
Текшерүү комиссиясынын мүчөсү
Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти

Проф. док.  Исмаил Эраслан
Текшерүү комиссиясынын мүчөсү

Проф. док. Абдырахманов Т.А. 
Текшерүү комиссиясынын мүчөсү
И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору

 

 

 

  Асанов С.Д. 
Текшерүү комиссиясынын мүчөсү
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин бюджеттик саясат, финансылык талдоо жана инвестициялар башкармалыгынын башкы адиси