Башкаруу

 


Текшерүү комиссиясынын башчысы

Кожошев А.О.
Текшерүү комиссиясынын мүчөсү
Кыргыз Республикасынын Финансы министринин орун басары

Проф. док. Муса Думан
Текшерүү комиссиясынын мүчөсү
Фатих Султан Мехмет университетинин ректору

Проф.док. Абдырахман Мавлянов
Текшерүү комиссиясынын мүчөсү
Бишкек финансы жана экономика академиясынын ректору

Проф. док.  Рахми Эр
Текшерүү комиссиясынын мүчөсү

Проф. док. Аскар Беделбаев
Текшерүү комиссиясынын мүчөсү
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер Академиясынын Окумуштуулар кеңешинин жооптуу катчысы

 

Проф. док.  Исмаил Эраслан
Текшерүү комиссиясынын мүчөсү

Бекмурза Байгатаев
Текшерүү комиссиясынын мүчөсү
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин башкы бухгалтери