Илимий изилдөө долбоорлор

ДОЛБООРЛОРДУ КООРДИНАЦИЯЛОО БАШКАРМАЛЫГЫ

Кыргыз-Түрк Манас Университети илимий даражасы бар (илимдин кандидаты, илимдин доктору, PhD) болгон профессордук-окутуучулар курамына долбоорлорду аткаруу үчүн каржылоо жана колдоо көрсөтөт.

Илимий изилдөө долбоорлору – бул илимге салым кошо турган жана түрк тилдүү элдердин жана жамааттардын экономикалык, коомдук, маданий жана технологиялык өнүгүүсүнө жардам тийгизе турган илимий иштер эсептелинет.

Долбоорлорго сунуштоо эрежелери, алардын бааланышы, бекитилиши, каржылануусу жана ушуга байланышкан кызматтардын аткарылышы, ошондой эле натыйжалардын бааланышы менен байланышкан эрежелер «КТМУнун Долбоорлорду координациялоо башкармалыгынын долбоорлорду ишке ашыруу жөнүндө жобосунда» жазылган.

Сунушталган долбоорлорду баалоо, КТМУ илимий изилдөө долбоорлор комиссиясы же Долбоорду иштеп чыгуу боюнча комиссия тарабынан аткарылат. Арыздарды берүү кандайдыр бир атайын мөөнөткө байланган эмес жана бекитилген «Долбоорлор арызы формасы» негизинде кабыл алынат. Сунушталган долбоорлордун арызы атайын комиссия тарабынан каралат. Комиссиядан өткөн долбоорлордун арыздары Ректорлукка сунушталат жана КТМУ Башкаруу Кеӊешинде каралат. КТМУ Башкаруу Кеӊеши тарабынан бекитилген илимий изилдөө долбоорлоруна колдоо көрсөтүлөт.

 

КТМУ Долбоорлорду координациялоо башкармалыгынын нускамасы 2018

Илимий изилдөө долбоорлор комиссиясы

• Долбоорду иштеп чыгуу боюнча комиссия

• Долбоор жана академиялык жазууларга көмөк көрсөтүү бөлүмү

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Стандарттык формалар: ftp://ftp.manas.kg/upload/BAP/formlar/

ИИД жылдык отчет- 2016

ИИД жылдык отчет-2017

 

ИШТЕТИЛИП ЖАТКАН ДОЛБООРЛОР:

No

Долбоордун коду

Долбоордун аталышы

Долбоор жетекчиси

1

2017.SBE.03

"Кыргызстанда демократиянын институтташтыруу процесси: 2010-жылдан бүгүнкү күнгө чейин саясий окуялар"

Док. Алтынбек ЖОЛДОШОВ

2

2017.TUAM.06

"Мезгил, инсандар жана окуялар оозеки тарых проекти"

Проф. Лайли ҮКҮБАЕВА

3

2017.TUAM.07

"Кыргыз макал-лакаптарынын контексттик жана тематикалык индекси"

Проф. Жейхун Ведат УЙГУР

4

2017.TUAM.08

"Түркчөдөгү макал-лакаптардын кыргызчага которулушу жана алардын контекстке жараша индексин түзүү"

Проф. Жейхун Ведат УЙГУР

5

2018.FBE.01

"Ысык-Көл областынын Тоң районундагы Кажы Сай айылында жайгашкан уран калдыктарын сактоочу жайдын чөйрөнүн булгануусуна таасирин аныктоодо чекенди (Ephedra sp.) жана кызыл мыя (Glycyrrhiza sp.) өсүмдүк түрлөрүнүн биомонитор организм катары колдонулушу"

Доц. Ильхан ДОГАН

6

2018.SBE.01

"Кыргызстандагы дин кызматкерлеринин кесиптик квалификациялары жана көйгөйлөрү"

Проф. Мустафа КϴЙЛҮ

7

2018.SBE.02

"Кыргызстандагы дин кызматкерлердин хадис илими боюнча билим деңгээлдери"

Доц. Мухиттин ДҮЗЕНЛИ

8

2018.FBE.02

"Полимерден жасалган ар кандай кабык түрлөрүнүн бетондун биологиялык коррозиясына каршы туруктуулугуна тийгизген таасирин изилдөө"

Доц. Тахир ГϴНЕН

9

2018.FBE.03

"Голоморфтуу функциялардын жакындатуу теориясындагы экстремалдуу маселелери"

Проф. Фахреддин АБДУЛЛАЕВ

10

2018.FBE.04

"Жылкы үйүрүнүн жайлоодогу жүрүш-турушун изилдөө (I этап)"

Проф. Аскарбек TУЛОБАЕВ

11

2018.SBE.03

"Кыргызстанда иштеген жайгаштыруу ишканалардын өзгөчөлүктөрүн изилдөө жана классификация (жиктеме) стандарттарын иштеп чыгуу"

Доц. м.а. Эркан АКГϴЗ

12

2018.SBE.04

"Кыргызстандык студенттердин чет элде билим алууга умтулуулары жана билим алуу ѳлкѳсү катары Түркия Республикасынын имиджи"

Доц. м.а. Азамат МАКСҮДҮНОВ

13

2018.FBE.05

" мейкиндиктериндеги көп өзгөрмөлүү функциялардын жакындатуулары үчүн түз жана тескери теоремалар"

Проф. Фахреддин АБДУЛЛАЕВ

14

2018.TUAM.01

"Кыргыз этно-маданий мурастарын изилдөө жана сактоо"

Доц. м.а. Альпаслан АШЫК

15

2018.SBE.05

"Кыргызстандын гастрономиялык картасын даярдоо жана гастрономиялык тур маршрутун аныктоо"

Доц. м.а. Жемал ИНЖЕ

16

2018.FBE.06

"Бишкек жана Чүй облусундагы 8-10 жаш курагындагы балдардын спорттук жетишкендиктерин өлчөө"

Доц. Билал ДЕМИРХАН

17

2018.FBE.07

"Кыргызстандын Чуй облосунун кээ бир жайыттарындагы тоюттун түшүмдүүлүгү, тоюттун сапаты жана ботаникалык компазициянын өзгөчөлүктөрү жөнүндө бир изилдөө"

Доц. Селахаттин ЧЫНАР

18

2018.SBE.06

"Көөнө өнөрдү улагандар (8 кыска метраждуу фильм даярдоо)"

Проф. Хамза ЧАКЫР

19

2018.TUAM.02

"Кыргызстанда тилдик пландоо тажрыйбалары жана тил саясаты"

Проф. Мехмет АЙДЫН

20

2018.TUAM.03

"Манас эпосунун сюжеттик-тематикалык көрсөткүчү I"

Док. Калия КУЛАЛИЕВА

21

PGK-2018.SBE.01

"Кыргыз-Түрк «Манас» университети Кочкор - Көк-Сай археологиялык экспедициясы"

Проф. Кубатбек ТАБАЛДИЕВ

22

PGK-2018.FBE.01

"Сабактардын борбордук жумалык ырааттамасын даярдоо жана аудиторияларды бөлүштүрүү программалык системаны иштеп чыгуу"

Доц. Райымбек СУЛТАНОВ

23

PGK-2018.TUAM.01

"Кыргызча, түркчө, орусча, англисче тилдеринде курулуш-техникалык терминдерин изилдөө жана сөздүгүн даярдоо"

Док. Гульмира АЖЫГУЛОВА

24

PGK-2018.TUAM.02

"Хакасия тарыхы, коомдук түзүлүшү, маданияты, экономикасы"

Доц. м.а. Женгиз БУЯР

25

BAP-2018.FBE.08

"Даражалуу чек катмарды камтыган маселелер"

Проф. Асан ϴМҮРАЛИЕВ

 

2018-Ж. ЖЫЙЫНТЫКТАЛГАН ДОЛБООРЛОР:

No

Долбоордун коду

Долбоордун аталышы

Долбоор жетекчиси

1

2015.SBE.02

"Кыргызстанда Түркия стипендиясына студенттерди тандоо: башка өлкөлөрдүн тажрыйбасынан пайдалануу"

Доц. м.а. Сейит Али АВДЖУ

2

2016.FBE.10

"Кыргызстанда өстүрүлгөн кой түрлөрүнүн көбөйүү өзгөчөлүктөрүнө тийиштүү ген бөлүктөрүнүн изилденүүсү"

Доц. Абдулкадир КЕСКИН

3

2016.FBE.13

"Алгебралык көп мүчөлөрдүн бардык комплекстүү тегиздиктерде өзүн алып жүрүүсү"

Проф. Фахреддин АБДУЛЛАЕВ

4

2017.TUAM.02

"Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин түркиялык түрктөрдүн жана кыргыз элинин баалуулуктарын чагылдырган негизги түшүнүктөр сөздүгү"

Проф. Замира ДЕРБИШЕВА

5

2017.OAAM.01

"Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Кыргызстан басмасында көрсөтүлүшү"

Доц. м.а. Угур ҮНАЛ

6

2017.FBE.06

"Бишкектеги жеке авто унаа ээлеринин тейлөө жана оӊдоо көнүмүш адаттарын аныктоо"

Док. Махмут ВУРАЛ

7

2017.TUAM.03

"Түрк дүйнөсүнүн орток тексттеринин антологиясы"

Проф. Орхан Кемаль ТАВУКЧУ

8

2017.TUAM.04

"Тува тарыхы"

Доц. м.а. Женгиз БУЯР

9

2017.TUAM.01

"Кыргыз-Түрк «Манас» университети Ысык-Көл (Балыкчы, Ак-Өлөң, Сары-Камыш, Көк-Мойнок) археологиялык-эпиграфикалык изилдөө"

Проф. Абдуллах КАРАЧАГ

10

2017.OAAM.02

"Студенттердин улгайган адамдарга карата мамилелери: Бишкек шаарынын мисалында"

Доц. м.а. Харун ЖЕЙЛАН

11

2017.FBE.01

"Populus nigra, Dactylis glomerata, Urtica dioica, Mentha longifolia, Salix fragilis, Arundo donaxve, Achillea millefolium’ өсүмдүктөрүнүн Кыргызстандын Бишкек шаарынын оор металлдар менен булгануусун аныктоодо биомонитор организм катары колдонуу мүмкүнчүлүгү"

Доц. Ильхан ДОГАН

12

2017.FBE.05

"Курут өндүрүү технологиясы жана сапаттык өзгөчөлүктөрүнүн аныкталуусу"

Проф. Үмит ГҮРБҮЗ

2017-Ж. ЖЫЙЫНТЫКТАЛГАН ДОЛБООРЛОР:

No

Долбоордун коду

Долбоордун аталышы

Долбоор жетекчиси

Кыскача мазмуну ( кыргызча )

1

2012.FEB.04

" Топоздордун тамак сиңирүү системасындагы МАЛТтын морфофункционалдык абалы "

Доц . Нурбек АЛДАЯРОВ

Кыскача мазмуну

2

2013.FEB.02

" Кыргызстандагы топоздордун ( Bos grunniens) , уйлардын ( B. primigenius taurus ), койлордун (Ovis ammon aries) , эчкилердин (Capra hircus) чоң карынындагы жана жылкылардын (Equus ferus caballus ) жоон ичегисиндеги ферментер катары кызмат кылган кирпиктүү жөнөкөйлөр фаунасы "

Доц. Саваш ЖАНБУЛАТ

Кыскача мазмуну

3

2013.FEB.03

" Бишкек шаарынын жол боюндагы кээ бир бак дарактарга жол транспортунан чыккан оор металлдардын тийгизген таасирин изилдөө "

Доц. м.а. Зеки СЕВЕРОГЛУ

Кыскача мазмуну

4

2013.SOB.04

" Кыргызстандагы диний бирикмелердин уюмдашуусу жана иш-аракеттери"

Доц. м.а. Сейит Али АВЖУ

-

5

2013.SOB.03

" Кыргызстандагы коомдук тынчтыкты орнотуу үчүн тынчтык окуусу"

Доц. Яшар САРЫ

-

6

2014.SOB.01

" Кыргызча-түркчө сөздүк жазуу"

Проф. Экрем АРЫКОГЛУ

Кыскача мазмуну

7

2014.SOB.02

" Маданий таасир этишүү "

Проф. Себахаттин БАЛЖЫ

Кыскача мазмуну

8

2014.FBE.01

" Кыргыз балынын курамын изилдөө "

Проф. Али Осман СОЛАК

Кыскача мазмуну

9

2015.SBE.04

" Кыргызстандагы миграциянын социо-экономикалык жана социо-маданий таасирлеринин анализи "

Проф. Хаяти БЕШИРЛИ

Кыскача мазмуну

10

2015.SBE.06

" Түрк дүйнөсүнүн атактуу инсандары "

Проф. Фахри ҮНАН

Кыскача мазмуну

11

2015.FBE.04

" Кыргызстандагы табигый жангак популяциясынын арасынан жогорку касиеттеги жангак сортторун тандоо жана аларды мөмө (маңыз) катары касиеттерин белгилөө "

Проф. Али Осман СОЛАК

Кыскача мазмуну

12

2015.FBE.06

" Эл аралык мелдештерде Кыргызстандын намысын коргогон жогорку даражадагы спортчулардын ишке жөндөмдүүлүктөрүнө анализ жүргүзүү "

Доц. Билал ДЕМИРХАН

Кыскача мазмуну

13

2016.SBE.01

" Азияда беш түрк "

Проф. Себахаттин БАЛЖЫ

Кыскача мазмуну

14

2016.SBE.03

" Мүнтехабатү ' т-теварих "

Проф. Фахри ҮНАН

Кыскача мазмуну

15

2016.SBE.08

" Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Ыссык-Көл «Тескей Ала-Тоо» археологиялык экспедициясы "

Проф. Кубатбек ТАБАЛДИЕВ

Археологиялык проект

16

2016.FBE.05

" Аудио-видео файлдарды кысуу жолу менен жөнөкөй платформалардын негизинде дистанциондук билим берүү системасын иштеп чыгуу "

Доц. Райымбек СУЛТАНОВ

Кыскача мазмуну

17

2016.FBE.06

"Ун өндүрүү технологиялык тизиминин кээ бир микробиологиялык коркунучтарын изилдөө"

Док . Айдайкан КАСЫМАКУНОВА

Кыскача мазмуну

18

2016.FBE.08

" Кыргызстан Бишкек аймагы спорт жылкыларында жарыштан мурун жана жарыштан кийин кээ бир гематологиялык, биохимиялык анализдери, альфа нафтил ацетат эстераза (ANAE) профилин жана мурун эксфолиациясынын салыштырма изилдөө "

Доц. Эртан ОРУЧ

Кыскача мазмуну

19

2016.FBE.09

" Бишкек аймагыдагы иттердин жыныстык ооруларын гинекологиялык жана патологиялык жактан изилдөө "

Доц. Эртан ОРУЧ

Кыскача мазмуну

20

2016.SBE.09

" Кыргыз-Түрк «Манас» университетинде психологиялык-педагогикалык кеңеш жана көмөк кызматтары "

Доц. Южель ОКСҮЗ

Кыскача мазмуну

21

2016.FBE.12

" Ийкемдүү конус метрикалык мейкиндиктерин киришүү "

Доц. Дагыстан ШИМШЕК

Кыскача мазмуну

22

2016.SBE.02

" Көңүл ачып тил үйрөнөм"

Доц. Мурат ГϴКАЛЬП

-

23

2017.SBE.04

" Кыргыз-Түрк «Манас» университети Кочкор археологиялык экспедиция сы проектиси "

Проф. Кубатбек ТАБАЛДИЕВ

Археологиялык проект

24

2017.FBE.02

" Жарактан чыккан унаа шиналарынын майдаланып брусчаткаларда колдонулушу жана экономикалык эффектиси "

Доц. Тахир ГϴНЕН

Кыскача мазмуну

25

2017.FBE.03

" Нөлдөрдүн жайгашуусу алдын ала берилген фабер көп мүчөлөрү жана фабер көптүктөрү "

Проф. Фахреддин АБДУЛЛАЕВ

Кыскача мазмуну

 

BAP 2016 Yılında Kapatılan Projeler

BAP 2015 Yılında Kapatılan Projeler