Илимий изилдөө долбоорлор

2012 -окуу жылы

ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ДОЛБООРЛОР ТАБЛИЦАСЫ

Жүрүп жаткан/аяктаган долбоорлор

Долбоордун коду

Долбоордун аты

Долбоордун координатору

Долбоордун комиссияга сунушталган күнү

Бюджети

Долбоордун илим багыты

Бекитүүгө сунушталган күнү

Долбоор түрү

Учурдагы абалы

Баалоо

1

2012.SOB.03

Цивилизация процессинде Түрк дүйнөсү элдеринин социалдык окшоштуктары: Кыргызстан мисалында (Бишкек-Чүй облусу)

Проф. Док. Кусейин Исаев

10.10.2012

1.200 $

Социалдык илимдер

16.10.2012

Улуттук

Улантылууда

Түзөтүлгөн жыйынтык отчет күтүлүүдө

2

2012.SOB.04

Кыргызстандын сырдуу Түрк бою Түрк аталар (Барластар) тарых-тил-маданият изилдөө аныктоо жана баалоо

Доц. Док. Исмаил Доган

10.10.2012

6.799 $

Социалдык илимдер

15.10.2012

Улуттук

Улантылууда

4 -сентябрь 2014тө Университет башкаруу кеңешинин жыйынында кабыл алынды

3

2012.SOB.07

Кашкар жана Урумчүдөн эскерүүлөр (тил жана фольклор изилдөө, аныктоо жана баалоо)

Проф. Док. Экрем Арыкоглу

12.12.2012

6.850 $

Социалдык илимдер

20.12.2012

Улуттук

Улантылууда

 

4

2012.FEB.04

Топоздордун сиңирүү системасындагы Малттын морфофункционалдык абалы.

Доц. Док. Нурбек Алдаяров

13.11.2012

13.500 $

Табигый илимдер

20.11.2012

Улуттук

Улантылууда

 

5

2012.SOB.02

Кыргызстанда жеке сектордун муктаждыктарына багытталган сертификаттык окутуу программаларынын өнүктүрүлүшү жана пилоттук колдонулушу.

Доц. Док. Шенол Чавуш

12.01.2012

5.595 $

Социалдык илимдер

16.02.2012

Улуттук

Жыйынтыкталды

 

2013 - окуу жылы

ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ДОЛБООРЛОР ТАБЛИЦАСЫ

Жүрүп жаткан/аяктаган долбоорлор

Долбоордун коду

Долбоордун аты

Долбоордун координатору

Долбоордун комиссияга сунушталган күнү

Бюджети

Долбоордун билими багыты

Бекитүүгө сунушталган күнү

Долбоор түрү

Учурдагы абалы

Баалоо

1

2013.SOB.01

Кыргызстанда басма сөздүн тарыхы: Эркин Тоо гезити (1924-1927)

Док. Гулзада Нармаматова

07.01.2013

3.040 $

Социалдык илимдер

27.02.2013

Улуттук

Жыйынтыкталды

 

2

2013.FEB.01

Илимий мазмун башкаруу, баалоо жана жарыялоо системасынын өнүгүшү

Доц. Док. мехмет Текерек

27.05.2013

3.360 $

Табигый илимдер

01.07.2013

Эл аралык

Улантылууда

Жыйынтык отчет r 10.06.2014' тө башкаруу кеңешинин жыйынында кабыл алынды

3

2013.SOB.02

Кыргыз-Түрк «Манас» Университети: Тескей Ала-Тоо «Туура-Суу» археологиялык изилдөөлөрү

Проф. Док. Кубатбек Табалдиев

30.05.2013

5.683 $

Социалдык илимдер

01.07.2013

Улуттук

Жыйынтыкталды

 

4

2013.SOB.03

Кыргызстанда коомдук тынчтыкты камсыз кылуу үчүн тынчтык окутуулары

Жард . Доц. Док. Сейит Али Авжу

27.06.2013

24.160 TL

Социалдык илимдер

13.09.2013

Эл аралык

Улантылууда

 

5

2013.SOB.04

Кыргызстанда диний топтордун уюштурулушу жана активдүүлүгү

Жард. . Доц. Док. .Сейит Али Авжу

27.06.2013

26.140 TL

Социалдык илимдер

13.09.2013

Эл аралык

Улантылууда

Кыргызстан Республикасынын Презитенттик аппаратынын долбоору

6

2013.SOB.05

Кыргыз Республикасында жарандык идентификация маселелери )социологиялык изилдөө)

Проф. Док. Кусейин Исаев

21.10.2013

11.719 $

Социалдык илимдер

07.02.2014

Улуттук

Улантылууда

Кыргызстан Республикасынын Презитенттик аппаратынын долбоору

7

2013.SOB.06

Кыргызстанда дин абалы, дин окутуулары, абалдын анализи жана сунуштар

Проф. Док. Суат Жебежи

21.10.2013

13.584 $

Социалдык илимдер

23.10.2013

Улуттук

Жыйынтыкталды

Кыргызстан Республикасынын Презитенттик аппаратынын долбоору

8

2013.SOB.07

Кыргызстанда микрокредиттин ишкердүүлүктүн өнүгүшөнү тийгизген таасири

Доц. Док. Турусбек Асанов

01.11.2013

6.508 $

Социалдык илимдер

18.09.2013

Улуттук

Улантылууда

Кыргызстан Республикасынын Презитенттик аппаратынын долбоору

9

2013.SOB.08

Кыргызстанда саламаттык системасынын анализи

Доц. Док. Дамира Жапарова

01.11.2013

11.115 $

Социалдык илимдер

18.09.2013

Улуттук

Улантылууда

Кыргызстан Республикасынын Презитенттик аппаратынын долбоору

10

2013.FBE.02

Кыргызстанда кеңири жайылтылган топоз (Bos grunneiens), уй (B. Primigenius taurus), кой (ovis ammon aries), эчкилердин (capra hircus) жумур жана аттардын (Equus ferus caballus) ичеги карын ферментеру жөнөкөйлөр фаунасы

 

06.12.2013 .

420 $

Табигый илимдер

 

Эл аралык

Улантылууда

 

2014 - окуу жылы

ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ДОЛБООРЛОР ТАБЛИЦАСЫ

Жүрүп жаткан/аяктаган долбоорлор

Долбоордун коду

Долбоордун аты

Долбоордун координатору

Долбоордун комиссияга сунушталган күнү

Бюджети

Долбоордун билими багыты

Бекитүүгө сунушталган күнү

Долбоор түрү

Учурдагы абалы

Баалоо

1

2014.SOB.01

Кыргызча-Түркчө сөздүк жазуу

Проф. Док. Экрем Арыкоглу

17.01.2014

1.000 $

Социалдык илимдер

21.02.2014

Улуттук

Улантылууда

 

2

2014.SOB.02

Маданияттык карым катнаш

Проф. Док. Себахаттин Балжы

10.02.2014

120.000 Som

Социалдык илимдер

21.02.2014

Улуттук

Улантылууда

 

3

2014.SOB.03

Кыргызстандагы Ахыскалык Түрктөр

Проф. Док. Себахаттин Балжы

30.04.2014

10.549 $

Социалдык илимдер

 

Эл аралык

Улантылууда

10.06.2014 башкаруу кеңешинин жыйынында кабыл алынды

4

2014.SOB.04

Ыссык-Көл тескей Ала-Тоо археологиялык изилдөөлөрү

Проф. Док. Кубатбек Табалдиев

08.05.2014

8.600 $

Социалдык илимдер

 

Улуттук

Улантылууда

10.06.2014 башкаруу кеңешинин жыйынында кабыл алынды