Коомдук илимдер институту

 

Институттун максаты жана милдеттери

 

Азиянын ортосунан, түрк дүйнөсүнүн жүрөгүнөн орун алган Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин астына койгон “чоӊ миссиясынын” бир бөлүкчөсүн моюнуна алган Коомдук илимдер институту өзү жайгашкан чөлкөмдүн социалдык тажрыйбасын, мүмкүнчүлүктөрүн жана талаптарын эске алуу менен эл аралык билимканаларда, мекемелерде өз орду болгон жогорку квалификациядагы адистерди даярдоо максатын көздөйт.

Университеттин жүргүзүп жаткан билим берүү ишмердүүлүгү жана илимий изилдөө иш аракеттери Кыргызстандын жана түрк дүйнөсүнүн керегине жараган илимпоздорду даярдоого багытталып, эл аралык деӊгээлде таанылган билим берүү мекемесин түптөө милдетин аркалайт.

 

 

 

Коомдук илимдер институтунун директору