Коммуникация факультети

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин коммуникация факультети 1999-2000-окуу жылында окуу жайыбыздын башкы имаратында ачылган. Факультетибиз 2004-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин Чыңгыз Айтматов кампусунда өз ишин улантып келет. Факультетте журналистика бөлүмү, коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмү, ошондой эле радио, телевидение жана кино бөлүмү бар.  

Коммуникация факультетинде Кыргызстан, Түркия жана башка тектеш түрк тилдүү мамлекеттерден/автономдуу мамлекеттерден келген студенттер бай академиялык чөйрөдө окушат. Көп түрдүү маданияттар чөйрөсүндө билим алган студенттерибиз бүтүндөй дүйнөгө жана өз өлкөлөрүнө салым кошуу жоопкерчилигин терең сезе билет. Биз улуттук жана жалпы адамзаттык баалуулуктарды баалоо менен адистик боюнча теориялык жана практикалык терең билимге ээ болгон; регионалдык, улуттук жана глобалдык окуяларды туура чагылдыра алган, улуттук жана эл аралык медиада иштегенге толук жооп берген коомдук жоопкерчилиги бийик, чыгармачыл адистерди даярдап чыгарууну максат кылабыз.

Ушул максаттарга жана милдеттерге ылайык, иш алып барган факультетте: Кыргызстан, Түркия, Россия, Казакстан, Кытай, Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстан, Украина, Тыва, Хакасия, Алтай сыяктуу көптөгөн өлкөлөрдүн жана жамааттардын студенттери үчүн коммуникация илимдери багытында бакалавр, магистр жана докторантура программалары сунуш кылынат. Коомдун жана медиа тармагынын талабына ылайык адистерди даярдоо үчүн биздин факультетте: заманбап телестудия, фильм тартууга керектелүүчү мобилдик техникалык каражаттар; ар бир бөлүмдүн спецификасына жараша фотография, анимация, графикалык лабораториялар жана гезит редакциясынын лабораториясы бар.

Күчтүү материалдык-техникалык базанын жардамы менен студенттерибиз улуттук жана эл аралык кинофестивалдарга, ЖОЖдор аралык конкурстарга, илимий жыйындарга жана долбоорлорго катышып келишет. Ошондой эле Түркияда, Кыргызстанда жана башка мамлекеттерде стажировкадан өтүүгө мүмкүнчүлүк берилет, стипендия жана жатаканалар сунушталат.

Факультет 2020-2021-окуу жылында күчтүү профессордук-окутуучулук курамы менен технологиялык инфраструктурасын чыңдап, Кыргызстан, Түркия баш болгон бардык тектеш түрк тилдүү элдердин бири-бирин жакындан таанып-билүүсүнө, алардын маданий байланыштарын арттырууга багытталган долбоорлорду ишке ашыруу менен бирге эффективдүү жана натыйжалуу билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүнү максат кылат. 

Факультеттин бүтүрүүчүлөрү:

Журналистика бөлүмүн бүтүргөн биздин студенттер; веб-дизайнер, редактор, жалпыга маалымдоо каражаттарынын бардык түрлөрүндө журналист; мамлекеттик жана жеке менчик мекемелерде пресс-катчы жана пресс-консультант катары иштешет.

Коомчулук менен байланыш жана жарнама бөлүмүнүн бүтүрүүчүлөрү мамлекеттик мекемелердин жана жеке компаниялардын коомчулук менен байланыш бөлүмдөрүндө, маркетинг бөлүмдөрүндө эмгектенишет. Ошондой эле коомчулук менен байланыш жана жарнама агенттиктеринде, гезит-журналдардын редакцияларында, телерадио корпорацияларында жана медиа холдингдерде коомчулук менен байланыш адиси катары, мындан тышкары коомчулук менен байланыш кеңешчиси, корпоративдик байланыш адиси, рекламалык агент, пресс-атташе, кардарлар жана адам ресурстары боюнча адис катары түрдүү кызматтарда иштешет.

Радио-телевидение жана кино бөлүмүнүн бүтүрүүчүлөрү радио, телекөрсөтүү жана кино тармактарында техникалык кызматкер, теле-радио алып баруучусу жана журналисти, продюсер, режиссер, оператор-монтажер, сценарист, теле-радио программаларынын көркөм жетекчиси катары эмгектенишет. Ошондой эле рекламалык агенттиктердин студияларында иштөө мүмкүнчүлүктөрүнө да ээ болушат.

Мындан тышкары бүтүрүүчүлөрүбүздүн арасында алган билиминин жардамы менен өздөрүнүн жеке иштерин ачып кетишкен учурлар көп. Ошондой эле биздин факультеттин бүтүрүүчүлөрүнүн бир тобу учурда Кыргызстанда, Түркияда жана башка өлкөлөрдө магистратура жана докторантура программаларында билим алууну улантып жатышат. Бир катар бүтүрүүчүлөрүбүз илимий иштерин жактап, илимий даражага ээ болуп, ЖОЖдордо, илимий-изилдөө борборлорунда иштеп жатышат.