Көркөм өнөр факультети

Баалуу маданий мурастарга ээ Түрк дүйнөсүнүн искусствосун тааныткан окуу жайлардагы билим берүүсү ушуга параллелдүү болуусу абзел. Ошондуктан биздин факультет коомдун маданий керектөөлөрүн канааттандыра алган, аларды даярдаган, маданий түзүлүштүн ойлоп-табуучулугун алдыга сүрөгөн, өлкөнүн жана дүйнөнүн маданиятына салымын кошкон, улуттук жана эл аралык сапатта искусствонун негизин түзө турган, жетишкендиктердин таланттары менен бириктирүү менен адамдарда чеберчилик түшүнүктү сездире алган искусство жана жашоого кошуп жол ачкан заманбап искусство адамдарын даярдоо болуп саналат. Концепциябыз: Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин концепциясына параллелдүү түрдө Түрк дүйнөсүнүн тамыр алган билим берүү салты менен бирге калктын жоопкерчилигин сезе жана бөлүшө билген, түрк элдеринин жаштарын бирге билим алышына, орток түшүнүк жана ишбиргеликти өрчүтүшүнө көмөк көрсөткөн маданият жана искусстводо дүйнө менен жуурулушкан жана келечекке жол ачкан искусство адамдарын өстүрүү менен Түрк цивилизациясынын кайра жаралуусуна салымын кошкон окуу жай болуу. Кыргы-Түрк “Манас” университетинин Камкоорчулар кеңеши тарыбанан 23.10.2007 жылы кабыл алынган көркөм өнөр факультетинин түзүлүшүнө тийешелүү 2007-03 чечиминде кабыл алынып 2009-2010 окуу жылында Көркөм өнөр факультеттинин сүрөт жага графика бөлүмдөрүнө алгачкы студенттер кабыл алынган. Кыргызстан, Түркия жана башка түрк тилдүү мамлекеттерден келген студенттер бир жыл кыргыз жана түрк тилинде даярдоо курсун окушат. Факультет жалпысынан 8 жарым жылдык окуу программасын камтыйт. Окуу программасы Кыргыз Республикасынын Билим берүү минстирлиги тарабынан бекителген. Көркөм-өнөр факультети, Кыргызстан, Түркия жана башка түрк тилдүү мамлекеттерден башка, дүйнөгө белгилүү боло турган студенттерди алып чыгууну көздөөдө. Жүргүзүлүп жаткан окуу программасы Кыргызстан жана Түркиядагы университеттердин көркөм-өнөр факультеттериндеги окутулуп жаткан окуу программасына окшош. Ошондой эле Болонья системасына төп келген окуу программасы менен студенттерибиз Түркия жана Европадагы университеттерге студент алмашуу программасы аркылуу барып билим алуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ. Мамлекеттер арасы келишимдер аркылуу дагы студенттердин ар кандай тажрыйба алуу жолдору дагы каралууда. Факультеттин административдик кадрлар түзулүшү Декан, декан жардамчысы, факультет катчысы жана декан катчысындан турат. Ал эми академиялык кадрлар болсо Түркиядан жана Кыргызстандан тандалган.