Табигый илимдер факультети

Табигый илимдер факультети 2008-жылы ачылып, өзүнүн алгачкы студенттерин кабыл ала баштаган. Факультет “Колдонмо математика жана информатика”, “Математика”, “Биология” бөлүмдөрүнөн турат. Бул бөлүмдөргө Туркия, Кыргызстан, Орто Азия өлкөлөрү менен катар эле дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнөн жаштар кабыл алынат. 2017-2018-окуу жылында факультетте толук ставкада 20, жарым ставкада 13 окутуучу 270 студентке билим берет. Андан тышкары, факультеттин окутуучулары университеттин башка факультеттерине математика, статистика жана физика сабактарын сервис сабагы катары окутушат.

Факультетке студенттер Манас университети тарабынан өткөрүлгөн "Манас cтудент тандоо жана жайгаштыруу борборунун ", Түркиянын студенттерди жайгаштыруу сынагы жана КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан өткөрүлгөн жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча кабыл алынат. Факультетте заманбап илимий жабдыктар менен жабдылган физика лабораториясы курулган. Mатематика бөлүмү менен колдонмо математика жана информатика бөлүмүнө тиешелүү 20 орундуу компьютердик лаборатория иштеп жатат. Математика бөлүмүндө толук ставкада 2 профессор, 1 доцент, 2 доценттин милдетин аткаруучу  жана 1 адис эмгектенет. Колдонмо математика жана информатика бөлүмүндө толук ставкада 2 профессор, 1 доцент, 2 доценттин милдетин аткаруучу, 1 адис жана 1 илимий кызматкер эмгектенет. Биология бөлүмүнө тиешелүү заманбап илимий жабдыктар менен жабдылган гистология/морфология, биохимия, ботаника жана зоология лабораторияларында студенттер тажрыйбалык иштерди, ал эми окутуучулар илимий изилдөөлөрүн жүргүзө алышат. Биология бөлүмүндө толук ставкада 1 профессор, 4 доцент, 1 доценттин милдетин аткаруучу   жана 1 адис эмгектенүүдө.