Табигый илимдер факультети

Табигый илимдер факультети 2008-жылы ачылып, өзүнүн алгачкы студенттерин кабыл ала баштаган. Факультет “Колдонмо математика жана информатика”, “Математика”, “Биология” бөлүмдөрүнөн турат. Бул бөлүмдөргө Туркия, Кыргызстан, Орто Азия өлкөлөрү менен катар эле дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнөн жаштар кабыл алынат. 2013-2014-окуу жылында факультетте толук ставкада 19, жарым ставкада 12 окутуучу 235 студентке билим берет. Андан тышкары, факультеттин окутуучулары университеттин башка факультеттерине математика, статистика жана физика сабактарын сервис сабагы катары окутушат.

Факультетке студенттер Манас университети тарабынан өткөрүлгөн "Манас Ö SYM ", Түркия Ö YS жана КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан өткөрүлгөн гранттык экзамендин жыйынтыгы боюнча кабыл алынат. Факультетте заманбап илимий жабдыктар менен жабдылган физика лабораториясы курулган. M атематика бөлүмү менен колдонмо математика жана информатика бөлүмүнө тиешелүү компьютердик лаборатория иштеп жатат. Бул бөлүмдөрдө толук ставкада 2 профессор, 2 доцент, 3 доценттин милдетин аткаруучу, 1 ага окутуучу, 1 кенже илимий кызматкер жана 2 адис эмгектенет. Биология бөлүмүнө тиешелүү заманбап илимий жабдыктар менен жабдылган гистология/морфология, биохимия, ботаника жана зоология лабораторияларында студенттер тажрыйбалык иштерди, ал эми окутуучулар илимий изилдөөлөрүн жүргүзө алышат. Андан сырткары, окуу-талаа иштери үчүн 1 га жер тилкесине ботаникалык бакча түзүү иштери уланууда. Биология бөлүмүндө толук ставкада 5 доцент, 1 доценттин милдетин аткаруучу   жана 1 адис эмгектенүүдө.