Экономика жана башкаруу факультети

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Экономика жана башкаруу факультети 1997-жылы билим бере баштаган, 2002-жылы алгачкы бүтүрүүчүлөрүн уядан учурган. 2004-жылдын башталышында Жал кичи районундагы имаратына жайгашкан бул факультеттин алдыга койгон максаты, базар экономикасынын талаптарына жооп берген, демилгечи, уюштургуч, жетектөөгө жөндөмдүү адистерди даярдоо болуп саналат. Бул максаттарды ишке ашырууда керектіі имарат, технологиясы жана адам ресурстары бар факультетибиз 4 бөлүмдөн турат:

Экономика бөлүмү
Менеджмент бөлүмү
Эл аралык мамилелер бөлүмү.
Финансы жана кредит бөлүмү

Бардык бөлүмдөрдө бир жылдык кыргыз жана түрк тилдерин үйрөтүүчү даярдоо курстары бар. Азыркы убакта даярдоо курсунун студенттерин кошкондо 643 студентибиз бар, Экономика, Менеджмент, Финансы жана кредит, Эл аралык мамилелер бөлүмдөрүнөн 1656 бүтүрүүчү аяктаган. Бүтүрүүчүлөрүбүз маркетолог, бухгалтер, экономист, башкаруучу болуп же болбосо өзүлөрүнүн ишканаларын ачып жеке ишкер катары иштеп жатышат.

Студенттерибизге Кыргызстан жана Түркиянын эң алдыңкы университеттеринен келген окутуучулар сабак берип жатышат. 2019-2020-окуу жылында факультетибизде 5 профессор, 5 доцент, 14 доценттин милдетин аткаруучу, 1 ага окутуучу болуп жалпысынан 25 толук ставкадагы окутуучу жана 5 кенже илимий кызматкер эмгектенип жатышат. Мындан сырткары 1 профессор, 4 доцент жана 2 ага окутуучу жарым ставкада жана саат башына төлөм алып эмгектенүүдө.

Факультетибизде ар бир окутуучу жумада 2 күн эки сааттан студенттерге акдемиялык кураторлук кызматын тартуулашат. Факультеттин деканатында жана бөлүм башчылыгында факультеттин катчысы жана бөлүм катчысы болуп жалпысынан 5 административдик кадр кызматтарын сунуп жатышат.