Лабораториялар

 

Гуманитардык факультет

Синхрондук котормо мултимедиа лабораториясы

Мултимедиалык Конфуций классы

Группалык психологиялык кѳмѳк кабинети

 

Табигый илимдер факультети

Биохимия лабораториясы

Физика лабораториясы

Цитология/Гистология лабораториясы

Молекулярдык биология / микробиология лабораториясы

Компьютер лабораториясы

 

Көркөм өнөр факультети

Компютердик графика лабораториясы

 

Коммуникация факультети

Анимация студиясы

Компьютердик графика лабораториясы

Монтаждоо лабораториясы

 

Экономика жана башкаруу факультети

К. Карахан атындагы интерактивдик лаборатория

Компьютерная лаборатория

 

Инженердик факультет

Компьютер инженериясы

Cisco тармак технологиялары лабораториясы

Изилдөө жана долбоорлоо лабораториясы

Программалоо лабораториясы

Ачык булак компьютер лабораториясы

Компьютердик лаборатория

Экологиялык инженерия

Илимий изилдөө лабораториясы

Экомониторинг лабораториясы

Радиоэкология лабораториясы

Экология инженерлиги лабораториясы

Тамак-аш инженериясы

Борбордук илим изилдөө лабораториясы

Тамак-аш анализи лабораториясы

Тамак-аш технология лабораториясы

Микробиология лабораториясы / Mолекулярдык биология

Химиялык инженериясы

Органикалык эмес жана аналитикалык химия лабораториясы

Органикалык химия лабораториясы

Илим изилдѳѳ лабораториясы

Изилдөө лабораториясы

 

Ветеринария факультети

Лаборатория I

Лаборатория II

Студенттик микроскопия лабораториясы

Клиникалык лаборатория

Ветеринардык хирургия залы

Нурдуу дарт тапма кабинети

 

Айыл чарба факультети

Гербология лабораториясы

Молекулярдык - биологиялык анализ лабораториясы

Фитопатология жана микробиология лабораториясы

Энтомология жана нематология лабораториясы

Мөмө жемиш жана талаа өсүмдүктөрү бөлүмүнүн лабораториясы

 

Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектеби

Бар лабораториясы

Тамак-аш даярдоо лабораториясы

Меймандарды каттоо жана жайгаштыруу лабораториясы

Тамак-аш тейлөө лабораториясы

 

Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби

Ачык типтеги спорттук аянты

Фитнесс

Кyрɵш залы

Спорттук комплекс

 

Кесиптик жогорку мектеби

Компьютердик графика лабораториясы

Курулуш лабораториясы

Автоунааны техникалык тейлөө жана оңдоо лабораториясы