Биология

Адистик:

Биология (520200)

Квалификациясы:

Биолог

Окуу мөөнөтү:

2 жыл

Окуу формасы:

Күндүзгү

Окуунун баасы жана төлөө формасы:

Акысыз негизде

Oкууга ɵтүү сынактары:

Кыргыз-Түрк "Манас" университетинин кабыл алуу сынагы

 

Магистратура сабактары

Адистиктин актуалдуулугу жана өзгөчөлүгү:

Бардык мезгилдерде биологдорго муктаждык бар жана боло берет, анткени бул кесип биздин жашоого түздөн-түз байланышта болгон кесиптердин бири. Белгилүү болгондой, заманбап илимий изилдөөлөрдө микробиология, генетика жана биотехнология багыттары артыкчылыктарга ээ, анткени алар адамзаттык ??? экология, азык-түлүк жана энергетика маселелерин чечүү менен гендик инженерия ж.б.у.с. жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачат. Алган билимдерин эл чарбасынын бардык багыттарына колдонууга жөндөмдүү жогорку квалификациялуу, терең билимдүү, компетенттүү адистерди (бакалавр, магистр) даярдайт. Фундаменталдык биологияга негизделген - экология, гендик технология, клетканын биологиясы ж.б. багыттарда илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү менен илимий чөйрөгө жана коомчулуктун маанилүү көйгөйлөрүн чечүүгө баа жеткис салым кошуу.

Адистикти колдонуу аймагы (Кайсыл жерлерде колдонулат, жумушка орношсо болот):


Учурда бөлүм эл аралык билим берүү программаларына шайкеш биологиянын ар түрдүү багыттарындагы жогорку квалификациялуу бакалавр жана магистр адистерин даярдоодо. Бөлүмдүн ишмердүүлүгү университеттин бүтүрүүчүлөрүн глобалдаштыруу шарттарындагы атааңдаштыкка туруктуу адис болууга даярдоо жана студенттерге өз кесибине тиешелүү эл аралык стандарттарга жооп берген терең билим берүүгө багытталган. Бөлүмдүн бүтүрүүчүлөрү төмөнкү багыттар боюнча ишке орношо алышат:
- билим берүү мекемелерине;
- илим-изилдөө институттарына, санитардык-эпидемиологиялык станцияларга, биостанцияларга;
- улуттук сейилбактарга, коруктарга, зоопарктарга, ботаникалык бакчаларга, токой жана айыл чарбаларына;
- биофабрикаларга, өндүрүштүк ишканаларга, лабораторияларга.
Бөлүмдүн бүтүрүүчүлөрү «Биология» багытында магистратурада билимдерин уланта алышат.