Ветеринария факультети

Факультетибиз заманбап билим берүүнүн методикасын колдонуу менен, табиятка, инсан жана айбандарга аяр мамиле кылган, билими күчтүү ветеринардык врачтарды даярдоо жана билимин жогорулатууга багытталган миссияны аркалап, илимий көз карашы күчтүү, өзүнө ишенген, принципиалдуу, билимин үзгүлтүксүз жаңылап турган, өз укуктарын коргой билген, өзүнүн бекем пикири болгон, кесипке байланыштуу мыйзамдарды жана этикалык эрежелерди так билген, эң башкысы өз элин жана Түрк тилдүү элдердин маданиятын сүйгөн адистерди даярдоону көздөйт.

КТМУ Ветеринария факультети, билим берүү жагынан өсүп өнүккөн өлкөлөрдөн арта калбай, заманбап принциптерин бузбай; жаратылыштын, адамзаттын жана жаныбарлардын укуктарын урматоо менен,күчтүү илимий жабдыктары менен, өзүнө ишеним жана сабырдуулук жашоо принциби, өмүр бою үйрөнүүдөн жана билимди жаңыртуудан баш тартпаган, өзү менен, айлана-чөйрөсү жана Түрк дүйнөсүнүн цивилизациялык баалуулуктары менен бирдикте, сын көз караш менен ой жүгүртө алган жана өз ойлорун маданияттуу  түрдө билдире алган, өз кесибинин этикалык эрежелерин сактаган жана  аларды коргогон, ветеринардык кызмат жаатындагы мыйзамдарды, жоболорду жана көрсөтмөлөрдү билген ветеринардык адистерди жеткиликтуу түрдө даярдоо  миссиясын өзүнө алды.

КТМУнин Ветеринардык факультетинде билим алган ветеринарлардын жардамы менен, өлкөнүн мал чарбасын өнүктүрүү, жаныбарлардын жана коомдун саламаттыгын сактоо, айыл чарба өндүрүшүнөн  дасторконго чейинки тамак аштын коопсуздугу, саламаттыкты сактоо боюнча элге билим берүү жана ошентип  аң-сезимдүү керектөөчү аудиторияны түзүү жана өлкөнүн мал чарба потенциалы Кыргызстандын экономикасына сарамжалдуу салым кошуугана багытталган.

Биздин факультет 2008-2009-окуу жылында билим берүү жана окутуу ишин баштаган, Заманбап билим берүү менен, илим изилдөө жана көйгөйлөрдү чечүү жөндөмү күчтүү, маданияттуу жана коммуникациялык жөндөмгө бай биринчи  бүтүрүүчүлөрүн 2013-2014 окуу жылынында  даярдап чыгарган.

Биздин бүтүрүүчүлөр Кыргызстан менен Түркиянын айыл чарбасында жана мал чарбачылыгында, университеттерде жана жеке сектордо (клиникалык-консультация, фармацевтика тармагы) иш менен камсыз болууда, ошону менен бирге келечекте академиялык кадрларды калыптандыруу үчүн аспирантурада билимин улантууда.

Кыргызстандын жана Түркиянын тажырыйбалуу, жогорку деңгээлдеги билимге жана заманбап технологияларга ээ болгон окутуучуларынын ишкердүүлүгү менен, Кыргызстандын кесиптик жогорку билим берүү стандарттарына жана Европа ветеринардык билим берүү союзу тарабынан аккредитацияланган Түркиянын Ветеринария факультеттеринин билим берүү программаларына таянган беш жылдык билим берүүнүн жыйынтыгында (даярдоо курсун кошпогондо) бүтүрүүчүлөрүбүзгө “Ветеринардык врач” классификациясы ыйгаруу менен адистик дипломуна ээ болушат.

Биздин максатыбыз – жаныбарлардын жана мал үйүрүнүн ден-соолугу, мал асылдандыруу, азык-түлүк коопсуздугу жана көзөмөлү жаатында кызмат көрсөтүүчү, ошондой эле Европа ветеринардык билим берүү союзунун жана Ветеринардык билим берүү мекемелерин жана программаларын баалоо жана аккредитациялоо ассоциациясынын стандарттарын камтыган факультет  болуу. Ветеринария факультети бул максатына жетишсе, анда ал бир гана Кыргызстан эмес, Орто Азия үчүн да маанилүү бир билим берүү борбору жана үлгүлүү бир факультет болуп калмакчы.

Урматтуу жаштар;Кыргыз-Түркия Манас Университеттин тынчтыгында, эл аралык стандартка ылайыкташтырылган, "Келечек биздин колубузда" деген ураан менен биз сиздер менен бирге келечекке даярдангыбыз келет.

Чын жүрөктөн терен урматтоо менен.

Проф., Докт. Үмит Гүрбүз

КТМУ Ветеринария факультетинин Декан милдетин аткаруучу