Көркөм өнөр факультети

 

Кыргыз-Түрк «Манас» Университетинин Камкорчулар Кеңеши тарабынан 23.10.2007 жылы кабыл алынган Көркөм өнөр факультетинин түзүлүшүнө тиешелүү 2007-03 чечиминде кабыл алынып, 2009-2010 окуу жылында Көркөм өнөр факультети ачылып, алгачкы студенттер кабыл алынган. Факультет Тетралдык өнөр, живопись, графика жана музыкалык искусства бөлүмдөрүнөн турат.

Көркөм өнөр факультети дүйнө көркөм-өнөрчүлүгүн, театр жана музыка жаатындагы искусствонун терең катмарын изилдеп келечекте өз кесиби боюнча терең билимдүү бүтүрүүчүлөрдү даярдоону көздөйт.

Максатыбыз- Улуттук жана эл аралык жогорку сапатта искусствонун негизин түзө турган таланттар менен адамдардын ички дүйнөсүнө руханий байлык бере турган ата-бабабыздан мурас болуп келген маданий байлыктарыбызды көздүн карегиндей сактап, келечек урпактарга жеткирүү.

Түрк цивилизациясынын маданиятына жол ачкан искусствонун билимдүү кадрларын өстүрүүчү окуу жай болуу. Республикабызда жана Түркияда жалпы искусство тармагында белгилүү болушкан адистерден турган академиялык кадрлар курамы көп жылкы чыгармачылыктагы зор тажрыйбаларын, Университетибиздин окуу программасына ылайык практикалык жана теориялык айкалыштык билим берүүнү көздөшөт.

Живопись жана Графика бөлүмдөрү уюштурган сүрөт көргөзмөлөрү көрүүчүлөр менен келген коноктордун купулуна толуп жана улам жаңыланып турат.

Көркөм өнөр факультетинин алдында түзүлгөн «Түрк Дүйнөсү» эл аспаптар оркестри дүйнөлүк классика жана түрк тилдүү калктардын белгилүү чыгармаларын пофессионалдык деңгээлде аткарып, Университетибиздин ар түрдүү иш –чараларында активдүү катышат. Ал эми оркестрдин Солисттери улам жаңы бүтүүрүчүлөр менен конкурстук негизде толукталып турат. Бүтүрүүчүлөрүбүздүн бир тобу билимин улантып магистратура программалырында жигердүү эмгектенүүдө.

Мыкты адистерди даярдоодо теориялык жана практикалык сабактардан сырткары студенттер:

•  Республикалык жана Эл аралык конкурс-фестивалдарга

•  Жогорку окуу жайлар арасындагы конкурстарга

•  Теледолбоорлорго

•  Отчеттук концерттерге

•  Семинар жана илимий-практикалык иш-чараларга

•  Туркия, Кыргызстан жана башка мамлекеттерге практикага баруу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болушат.

 

Доц. Анарбек Ибраев

Декан.м.а.