Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын музейине экскурсия уюштурулду

Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын музейине экскурсия уюштурулду

2019-жылдын 21-февралында факультетибиздин финансы жана кредит бөлүмүнүн 3-курсунун студенттери үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын музейине экскурсия уюштурулду.

Экскурсия учурунда студенттерге эгемендүүлүктөн кийин Кыргызстандагы акча саясаты жана банкноталардагы жаңылыктар жана өзгөрүүлөр тууралуу маалымат берилди.