Илимий изилдөө долбоорлор

ДОЛБООРЛОРДУ КООРДИНАЦИЯЛОО БАШКАРМАЛЫГЫ

Кыргыз-Түрк Манас Университети илимий даражасы бар (илимдин кандидаты, илимдин доктору, PhD) болгон профессордук-окутуучулар курамына долбоорлорду аткаруу үчүн каржылоо жана колдоо көрсөтөт.

Илимий изилдөө долбоорлору – бул илимге салым кошо турган жана түрк тилдүү элдердин жана жамааттардын экономикалык, коомдук, маданий жана технологиялык өнүгүүсүнө жардам тийгизе турган илимий иштер эсептелинет.

Долбоорлорго сунуштоо эрежелери, алардын бааланышы, бекитилиши, каржылануусу жана ушуга байланышкан кызматтардын аткарылышы, ошондой эле натыйжалардын бааланышы менен байланышкан эрежелер «КТМУнун Долбоорлорду координациялоо башкармалыгынын долбоорлорду ишке ашыруу жөнүндө жобосунда» жазылган.

Сунушталган долбоорлорду баалоо, КТМУ илимий изилдөө долбоорлор комиссиясы же Долбоорду иштеп чыгуу боюнча комиссия тарабынан аткарылат. Арыздарды берүү кандайдыр бир атайын мөөнөткө байланган эмес жана бекитилген «Долбоорлор арызы формасы» негизинде кабыл алынат. Сунушталган долбоорлордун арызы атайын комиссия тарабынан каралат. Комиссиядан өткөн долбоорлордун арыздары Ректорлукка сунушталат жана КТМУ Башкаруу Кеӊешинде каралат. КТМУ Башкаруу Кеӊеши тарабынан бекитилген илимий изилдөө долбоорлоруна колдоо көрсөтүлөт.

 

Китеп - "2017 ЖАНА 2018 ЖЫЛДАРЫНДА ЖЫЙЫНТЫКТАЛГАН ДОЛБООРЛОРДУН КЫСКАЧА МАЗМУНДАРЫ"

КТМУ Долбоорлорду координациялоо башкармалыгынын нускамасы 2018

Илимий изилдөө долбоорлор комиссиясы

Долбоорду иштеп чыгуу боюнча комиссия

Долбоор жана академиялык жазууларга көмөк көрсөтүү бөлүмү

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Стандарттык формалар: ftp://ftp.manas.kg/upload/BAP/formlar/

 

2019 - ИШТЕТИЛИП ЖАТКАН ДОЛБООРЛОР

No

Долбоордун коду

Долбоордун аталышы

Жетекчи

Долбоордун түрү

1

KTMU-BAP-2017.SBE.03

"Кыргызстанда демократиянын институтташтыруу процесси: 2010-жылдан бүгүнкү күнгө чейин саясий окуялар"

Док. Алтынбек ЖОЛДОШОВ

ИИД (Көз карандысыз долбоор)

2

KTMU-BAP-2017.TUAM.06

"Мезгил, инсандар жана окуялар оозеки тарых проекти"

Проф. Лайли ҮКҮБАЕВА

Багыттуу долбоор

3

KTMU-BAP-2017.TUAM.07

"Кыргыз макал-лакаптарынын контексттик жана тематикалык индекси"

Проф. Жейхун Ведат УЙГУР

Багыттуу долбоор

4

KTMU-BAP-2017.TUAM.08

"Түркчөдөгү макал-лакаптардын кыргызчага которулушу жана алардын контекстке жараша индексин түзүү"

Проф. Жейхун Ведат УЙГУР

Багыттуу долбоор

5

KTMU-BAP-2018.FBE.01

"Кажы Сай айылында жайгашкан уран калдыктарын сактоочу жайы себеп болгон чөйрөнүн булгануусун аныктоодо Artemisia dracunculus, Ephedra intermedia жана Perovskia abrotanoides өсүмдүк түрлөрүнүн колдонулушу"

Проф. Ибрахим Илкер ϴЗЙИГИТ

ИИД (Көз карандысыз долбоор)

6

KTMU-BAP-2018.SBE.01

"Кыргызстандагы дин кызматкерлеринин кесиптик квалификациялары жана көйгөйлөрү"

Проф. Мустафа КϴЙЛҮ

ИИД (Көз карандысыз долбоор)

7

KTMU-BAP-2018.SBE.02

"Кыргызстандагы дин кызматкерлердин хадис илими боюнча билим деңгээлдери"

Доц. Мухиттин ДҮЗЕНЛИ

ИИД (Көз карандысыз долбоор)

8

KTMU-BAP-2018.FBE.03

"Голоморфтуу функциялардын жакындатуу теориясындагы экстремалдуу маселелери"

Проф. Фахреддин АБДУЛЛАЕВ

ИИД (Көз карандысыз долбоор)

9

KTMU-BAP-2018.FBE.04

"Жылкы үйүрүнүн жайлоодогу жүрүш-турушун изилдөө (I этап)"

Проф. Аскарбек TУЛОБАЕВ

ИИД (Көз карандысыз долбоор)

10

KTMU-BAP-2018.SBE.05

"Кыргызстандын гастрономиялык картасын даярдоо жана гастрономиялык тур маршрутун аныктоо"

Доц. м.а. Жемал ИНЖЕ

ИИД (Көз карандысыз долбоор)

11

KTMU-BAP-2018.FBE.06

"Бишкек жана Чүй облусундагы 8-10 жаш курагындагы балдардын спорттук жетишкендиктерин өлчөө"

Доц. Билал ДЕМИРХАН

ИИД (Көз карандысыз долбоор)

12

KTMU-BAP-2018.FBE.07

"Кыргызстандын Чуй облосунун кээ бир жайыттарындагы тоюттун түшүмдүүлүгү, тоюттун сапаты жана ботаникалык компазициянын өзгөчөлүктөрү жөнүндө бир изилдөө"

Доц. Селахаттин ЧЫНАР

ИИД (Көз карандысыз долбоор)

13

KTMU-BAP-2018.TUAM.02

"Кыргызстанда тилдик пландоо тажрыйбалары жана тил саясаты"

Проф. Мехмет АЙДЫН

ИИД (Көз карандысыз долбоор)

14

KTMU-BAP-2018.TUAM.03

"Манас эпосунун сюжеттик-тематикалык көрсөткүчү I"

Док. Калия КУЛАЛИЕВА

ИИД (Көз карандысыз долбоор)

15

KTMU-PGK-2018.SBE.01

"Кыргыз-Түрк Манас университети Кочкор - Көк-Сай археологиялык экспедициясы"

Проф. Кубатбек ТАБАЛДИЕВ

Багыттуу долбоор

16

KTMU-PGK-2018.FBE.01

"Сабактардын борбордук жумалык ырааттамасын даярдоо жана аудиторияларды бөлүштүрүү программалык системаны иштеп чыгуу"

Доц. Райымбек СУЛТАНОВ

Окуу-тарбия иштеринин сапатын жогорулатууга багытталган көмөкчү долбоор

17

KTMU-PGK-2018.TUAM.01

"Кыргызча, түркчө, орусча, англисче тилдеринде курулуш-техникалык терминдерин изилдөө жана сөздүгүн даярдоо"

Док. Гульмира АЖЫГУЛОВА

Окуу-тарбия иштеринин сапатын жогорулатууга багытталган көмөкчү долбоор

18

KTMU-PGK-2018.TUAM.02

"Хакасия тарыхы, коомдук түзүлүшү, маданияты, экономикасы"

Доц. м.а. Женгиз БУЯР

Багыттуу долбоор

19

KTMU-BAP-2018.FBE.08

"Даражалуу чек катмарды камтыган маселелер"

Проф. Асан ϴМҮРАЛИЕВ

ИИД (Көз карандысыз долбоор)

20

KTMU-BAP-2018.GOSAM.01

"Кыргызстан жана түркиядагы салттуу ат оюндарынын изилдениши"

Проф. Мехмет ТҮРКМЕН

ИИД (Көз карандысыз долбоор)

21

KTMU-BAP-2018.TUAM.04

"Мамлекеттик кызматкерлердин жыргалчылык жана жакырчылык деңгээлинин жашоо образына тийгизген таасири: Бишкек мисалында"

Проф. Мустафа ОРЧАН

ИИД (Көз карандысыз долбоор)

22

KTMU-BAP-2018.FBE.09

"Кыргызстанда кеңири эгилүүчү жумшак буудайдын (Triticum aestivum L.) жана арпанын (Hordeum vulgare L) сортторунун генетикалык ар түрдүүлүгүн жана филогенетикалык байланыштарын биотехнологиялык методдордун жардамы менен изилдөө"

Проф. Ибрахим Илкер ϴЗЙИГИТ

ИИД (Жогорку деңгээлдеги долбоор)

23

KTMU-PGK-2018.FBE.02

"Кыргыз-Түрк Манас университетинин кампусунун флорасына тийиштүү негизги флористикалык өзгөчөлүктөрүн аныктоо жана аларды каттоо"

Проф. Ибрахим Илкер ϴЗЙИГИТ

Багыттуу долбоор

24

KTMU-PGK-2018.FBE.03

"Онлайн билим берүү системасы үчүн контент даярдоо жана аны баалоо"

Доц. Райымбек СУЛТАНОВ

Окуу-тарбия иштеринин сапатын жогорулатууга багытталган көмөкчү долбоор

2018 - Жыйынтыкталган долбоорлор

2017 - Жыйынтыкталган долбоорлор

2016 - Жыйынтыкталган долбоорлор

2015 - Жыйынтыкталган долбоорлор