Илимий иш чаралар

Докторантыбыздын ийгилиги

“Компьютердик инженерия” билим багыты боюнча докторант (PhD) Жумагүл Нуракун Кызынын , доц., м.а., докт. Рита Исмаилова жана доц., докт. Хакан Дүндар менен биргеликте жазган «Learning Management System Implementation: a Case Study in the Kyrgyz Republic» аттуу макаласы «Interactive Learning Environments» журналында жарык көрдү.

«Interactive Learning Environments» журналы SSCI тизмесине кирет, 2017-жылдагы импакт фактору 1,674 барабар жана 2016-жылы Journal Citation Reports тарабынан талданган Education & Educational Research категориясындагы 235 илимий журналдардын ичинен рейтинги боюнча 51 орунда.

Докторант Жумагүл Нуракун Кызын куттуктайбыз жана ийгиликтеринин арта беришине тилектешбиз.

Макаланы төмөнкү шилтеме аркылуу көрө аласыздар: https://doi.org/10.1080/10494820.2018.1427115

Табигый илимдер институту

Университетибиздин Гуманитардык факультетинин Педагогика бөлүмүнүн башчысы п.и.д., профессор Акматали Алимбековдун «Түрк дүйнөсүнүн ойчулдарынын мурастарындагы педагогикалык идеялар” аттуу китеби үстүбүздөгү жылдын декабрь айында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин грифи менен жарык көрдү .  336 беттик китепте Орхон-Энесай таш жазуулары менен «Коркут баба китебинен» баштап түрк тилдүү элдерден чыккан Аль-Фараби, Абу Али Ибн Сина, Жусуп Баласагын, Махмуд Кашгари, Ахмет Ясеви, Мевлана, Юнус Эмре, Ахмед Жугнаки, Низами Гянджеви сыяктуу ойчулдардын мурастарындагы таалим-тарбия идеялары каралат.

Media Manas

Химия инженердиги бɵлүмүнүн ийгилиги

Инженердик факультеттин химия инженердиги бɵлүмүнүн доцентинин м. а. PhD, Эмил Омурзак уулу Кыргызстанда нанотехнологияларды ɵнүктүрүүдɵ кошкон салымы үчүн Кыргыз Республикасынын «Кыргызстан аялдары» Коомдук Бирикмеси тарабынан Алтын Медаль менен сыйланды.

Агайыбызды бул ийгилиги менен куттуктап, мындан аркы иштерине чыгармачылык ийгилик каалайбыз!

Öğretim Üyemizi tebrik eder, ilerideki çalışmalarında başarılar dileriz!

Экологиялык инженердиги бɵлүмүнүн ийгилиги

Инженердик факультеттин экологиялык инженердиги бɵлүмүнүн башчысы т.и.д., профессор Зарлык Маймеков , Кыргыз Республикасынын инженердик академиясынын  Алтын белгиси менен сыйланды.

Агайыбызды бул ийгилиги менен куттуктап, мындан аркы иштерине чыгармачылык ийгилик каалайбыз!

Компьютер инженердиги бɵлүмүнүн ийгилиги

Инженердик факультеттин компьютер инженердиги бɵлүмүнүн т.и.д., профессор Улан Бримкулов, Кыргыз Республикасынын инженердик академиясынын «Инженердик даңк» Алтын Медалы менен сыйланды.

Агайыбызды бул ийгилиги менен куттуктап, мындан аркы иштерине чыгармачылык ийгилик каалайбыз!

Компьютер инженерлиги бɵлүмүнүн академиялык окутуучуларынын ийгилиги

 

Laura Alcaide Munoz жана Manuel Pedro Rodriguez Bolivar дын International E-Government Development . Policy, Implementation and Best Practice' аттуу китебинде Инженердик факультеттин компьютер инженерлиги бɵлүмүнүн т.и.д., профессор Бримкулов Улан Нургазиевич жана ага окутуучу Барыктабасов Касым Касымбековичтин ‘E-Government Development in the Central Asian States: Best Practices, Challenges and Lessons Learned' аттуу китеп бɵлүгү жарыяланды.

Агайларыбызды бул ийгилиги менен куттуктап , мындан аркы иштерине чыгармачылык ийгилик каалайбыз !

Китеп

Manas Journal of Engineering (MJEN), Volume 5, Issue 3, 2017 sayısı yayınlanmıştır. Yeni sayımıza journals.manas.edu.kg adresinden ulaşabilirsiniz...

Ayrıca Google Scholar ve DOAJ'da taranan dergimiz RINC (РИНЦ) ve EBSCO'da taranmaya başlamıştır.

Гуманитардык факультеттин деканы филология илимдеринин доктору профессор Лайли Үкүбаеванын жетекчилиги астында Түркогия бөлүмүндө даярдалып Синрондук котормо бөлүмүнүн мугалимдери тарабынан которулган «Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары Түрк адабий сынында» аттуу эмгек жарыкка чыкты.

КТМУ Гуманитардык факультеттин деканы, филология илимдеринин доктору, профессор Лайли Үкүбаеванын жаңы китеби «Чингиз Айтматов: Эстетика и национальная основа» жарыкка чыкты.

КТМУнун проректорунун илимий макаласы "Renewable Energy" аттуу журналда жарыяланды

Университетибиздин проректору , проф . докт . Хүсейин Өгүт агайыбыздын F. Aydın, H. Öğüt “Effects of using ethanol-biodiesel-diesel fuel in single cylinder diesel engine to engine performance and emissions” темасындагы илимий макаласы SCI – Expanded тизмесине кирген 5 жылдык импакт - фактору 4.068, 2015- жылдагы импакт фактору 3.404 болгон Renewable Energy ( https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.10.083 ) журналынын 2017- жылдын апрель айындагы 103 номерлүү санында жарык көрдү .