Илимий иш чаралар

VI Эл аралык түрк дүйнөсү экономикалык форуму макалалар жыйнагы жарыяланды.

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин археологиялык экспедициясы тарабынан жүргүзүлгөн изилдөө жыйынтыктары Евразиялык алкактагы изилдөө курамына кирди.

Жаш түркологдордун VIII эл аралык симпозиуму

Кыргыз-Түрк Манас университетинин Гуманитардык факультетинин Түркология бөлүмү түркология тармагында билим алган магистранттардын, аспиранттардын жана жаш илимпоздордун бири-бири менен таанышуусун, илимий чөйрөгө аралашуусун, ошондой эле өз ара пикир алышуусун камсыз кылуу, тил илими, адабият, фольклор, тарых, этнография, археология, философия жана социология сыяктуу түркологиянын негизги маселелери боюнча келечекте илимий эмгектерди жаратууга түрткү берүү максатында Кутадгу Билигдин 950 жылдыгына арнап, Түрк тили уюму менен биргеликте “Жаш түркологдордун VIII эл аралык симпозиумун” уюштурууда.

Карылык социологиясы 

Бул эмгекте карылык, картаюу жана социалдык картаюу өңдүү темалар менен бирге карылар тушуккан социалдык маселелер, карылык боюнча теориялар жана карыларга көрсөтүлгөн кызматтар карылык социологиясы өңүтүнөн каралды.

“Түрк дүйнөсүнүн төкмөчүлүк өнөрү” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференциянын материалдары Гуманитардык факультеттин Түркология бөлүмүнүн окутуучусу проф. докт. Мехмет Айдын жана академиялык адиси докт. Сафа Кырвели тарабынан басмага даярдалып, Кыргыз-Түрк Манас университети тарабынан жарыяланды.

Химия инженерлиги бөлүмүнүн ага окутуучулары х.и.к., доц. Күлүмкан Сартова,  PhD, доц.м.а. Эмил Омурзак, т.и.к. доц. Бакыт Боркоев жана башка окуу жайларда эмгектенген Гулнара Камбарова, Исаак Джумаев, Жыпаргүл Абдуллаева биргеликте жазган «Activated carbon obtained from the cotton processing wastes» аттуу макаласы SCI - деӊгээлиндеги импакт фактору 2,232 болгон  Diamond and Related Materials, (https://doi.org/10.1016/j.diamond.2018.11.011) журналында жарык көрдү.

Докторантыбыздын ийгилиги

“Компьютердик инженерия” билим багыты боюнча докторант (PhD) Жумагүл Нуракун Кызынын , доц., м.а., докт. Рита Исмаилова жана доц., докт. Хакан Дүндар менен биргеликте жазган «Learning Management System Implementation: a Case Study in the Kyrgyz Republic» аттуу макаласы «Interactive Learning Environments» журналында жарык көрдү.

Университетибиздин Гуманитардык факультетинин Педагогика бөлүмүнүн башчысы п.и.д., профессор Акматали Алимбековдун «Түрк дүйнөсүнүн ойчулдарынын мурастарындагы педагогикалык идеялар” аттуу китеби үстүбүздөгү жылдын декабрь айында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин грифи менен жарык көрдү .  336 беттик китепте Орхон-Энесай таш жазуулары менен «Коркут баба китебинен» баштап түрк тилдүү элдерден чыккан Аль-Фараби, Абу Али Ибн Сина, Жусуп Баласагын, Махмуд Кашгари, Ахмет Ясеви, Мевлана, Юнус Эмре, Ахмед Жугнаки, Низами Гянджеви сыяктуу ойчулдардын мурастарындагы таалим-тарбия идеялары каралат.

Химия инженердиги бɵлүмүнүн ийгилиги

Инженердик факультеттин химия инженердиги бɵлүмүнүн доцентинин м. а. PhD, Эмил Омурзак уулу Кыргызстанда нанотехнологияларды ɵнүктүрүүдɵ кошкон салымы үчүн Кыргыз Республикасынын «Кыргызстан аялдары» Коомдук Бирикмеси тарабынан Алтын Медаль менен сыйланды.

Агайыбызды бул ийгилиги менен куттуктап, мындан аркы иштерине чыгармачылык ийгилик каалайбыз!

Экологиялык инженердиги бɵлүмүнүн ийгилиги

Инженердик факультеттин экологиялык инженердиги бɵлүмүнүн башчысы т.и.д., профессор Зарлык Маймеков , Кыргыз Республикасынын инженердик академиясынын  Алтын белгиси менен сыйланды.

Агайыбызды бул ийгилиги менен куттуктап, мындан аркы иштерине чыгармачылык ийгилик каалайбыз!