Илимий иш чаралар

КТМУнун проректорунун илимий макаласы "Renewable Energy" аттуу журналда жарыяланды

КТМУнун проректорунун илимий макаласы "Renewable Energy" аттуу журналда жарыяланды

Университетибиздин проректору , проф . докт . Хүсейин Өгүт агайыбыздын F. Aydın, H. Öğüt “Effects of using ethanol-biodiesel-diesel fuel in single cylinder diesel engine to engine performance and emissions” темасындагы илимий макаласы SCI – Expanded тизмесине кирген 5 жылдык импакт - фактору 4.068, 2015- жылдагы импакт фактору 3.404 болгон Renewable Energy ( https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.10.083 ) журналынын 2017- жылдын апрель айындагы 103 номерлүү санында жарык көрдү .

Агайыбызга илимий-педагогикалык иштеринде мындан ары да албан-албан ийгиликтерди каалайбыз!