Илимий иш чаралар

Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары Түрк адабий сынында

Гуманитардык факультеттин деканы филология илимдеринин доктору профессор Лайли Үкүбаеванын жетекчилиги астында Түркогия бөлүмүндө даярдалып Синрондук котормо бөлүмүнүн мугалимдери тарабынан которулган «Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары Түрк адабий сынында» аттуу эмгек жарыкка чыкты.

Жыйнакка Чыңгыз Айтматовдун өмүрү, чыгармачылыгы жана чыгармалары боюнча Түркиялык адабиятчы-сынчылардын макалалары кыргызчага которулуп киргизилди. Китеп илимий кызматкерлерге, мугалимдерге, жогорку окуу жайларынын филологиялык факультеттеринин студенттерине, мектеп окуучуларына жана Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына кызыккан окурмандардын кеңири чөйрөсүнө арналат.

Media Manas

http://mediamanas.kg/lang-ky/2226-cengiz-aytmatovun-eserleri-trk-edeb-eletirisinde.html