Илимий иш чаралар

Гуманитардык факультеттин деканы Лайли Үкүбаеванын жаңы китеби жарыкка чыкты

КТМУ Гуманитардык факультеттин деканы, филология илимдеринин доктору, профессор Лайли Үкүбаеванын жаңы китеби «Чингиз Айтматов: Эстетика и национальная основа» жарыкка чыкты.

«Турар» басмаканасы тарабынан чыгарылган китеп Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча жазылган. Китеп илимий кызматкерлерге, мугалимдерге, жогорку окуу жайларынын филологиялык факультеттеринин студенттерине, мектеп окуучуларына жана Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына кызыккан окурмандардын кеңири чөйрөсүнө арналат.

Media Manas

http://mediamanas.kg/lang-ky/1971-layli-kbayevann-yeni-kitab.html