Илимий иш чаралар

Экологиялык инженердиги бɵлүмүнүн ийгилиги

Экологиялык инженердиги бɵлүмүнүн ийгилиги

Инженердик факультеттин экологиялык инженердиги бɵлүмүнүн башчысы т.и.д., профессор Зарлык Маймеков , Кыргыз Республикасынын инженердик академиясынын  Алтын белгиси менен сыйланды.

Агайыбызды бул ийгилиги менен куттуктап, мындан аркы иштерине чыгармачылык ийгилик каалайбыз!