Илимий иш чаралар

Докторантыбыздын ийгилиги

Докторантыбыздын ийгилиги

“Компьютердик инженерия” билим багыты боюнча докторант (PhD) Жумагүл Нуракун Кызынын , доц., м.а., докт. Рита Исмаилова жана доц., докт. Хакан Дүндар менен биргеликте жазган «Learning Management System Implementation: a Case Study in the Kyrgyz Republic» аттуу макаласы «Interactive Learning Environments» журналында жарык көрдү.

«Interactive Learning Environments» журналы SSCI тизмесине кирет, 2017-жылдагы импакт фактору 1,674 барабар жана 2016-жылы Journal Citation Reports тарабынан талданган Education & Educational Research категориясындагы 235 илимий журналдардын ичинен рейтинги боюнча 51 орунда.

Докторант Жумагүл Нуракун Кызын куттуктайбыз жана ийгиликтеринин арта беришине тилектешбиз.

Макаланы төмөнкү шилтеме аркылуу көрө аласыздар: https://doi.org/10.1080/10494820.2018.1427115

Табигый илимдер институту