Илимий иш чаралар

“Түрк дүйнөсүнүн төкмөчүлүк өнөрү” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференциянын материалдары жарыяланды

“Түрк дүйнөсүнүн төкмөчүлүк өнөрү” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференциянын материалдары Гуманитардык факультеттин Түркология бөлүмүнүн окутуучусу проф. докт. Мехмет Айдын жана академиялык адиси докт. Сафа Кырвели тарабынан басмага даярдалып, Кыргыз-Түрк Манас университети тарабынан жарыяланды.

Аталган “Түрк дүйнөсүнүн төкмөчүлүк өнөрү” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференциянын алкагында Кыргыз-Түрк Манас университетинде Түрк кызматташтык жана координация агенттигинин (ТИКА) колдоосу менен 2017-жылдын 3-4-май күндөрү уюштурулган.