Илимий иш чаралар

Карылык
 социологиясы

Карылык социологиясы 

Бул эмгекте карылык, картаюу жана социалдык картаюу өңдүү темалар менен бирге карылар тушуккан социалдык маселелер, карылык боюнча теориялар жана карыларга көрсөтүлгөн кызматтар карылык социологиясы өңүтүнөн каралды.

Kırgızistan’da Gençlerin Yaşlılara Yönelik Tutumları

Бул китепте карылык, калктын картаюусу жана карылардын дискриминациясы темаларын алуу менен Кыргызстанда жашаган жаштардын карылырга болгон мамилелерин аныктоого багытталган талаа изилдөөлөрүнөн алынган маалыматтарга жана жыйынтыктарга орун берилген.

MEDIAMANAS

http://mediamanas.kg/lang-ky/3167-karylyk-sociologiyasy.html