Илимий иш чаралар

Карылык
 социологиясы

Карылык социологиясы 

Бул эмгекте карылык, картаюу жана социалдык картаюу өңдүү темалар менен бирге карылар тушуккан социалдык маселелер, карылык боюнча теориялар жана карыларга көрсөтүлгөн кызматтар карылык социологиясы өңүтүнөн каралды.

MEDIAMANAS

http://mediamanas.kg/lang-ky/3167-karylyk-sociologiyasy.html